Antoni Scheur Cytaty

Antoni Scheur Cytaty: Trze­ba zaw­sze sta­rać się wy­naj­dy­wać dla każde­go wyjście z je­go położenia, sta­rać się udo­wod­nić możli­wości dos­tatku, zdro­wia, po­myślności. Ta­kie wyjście is­tnieje zaw­sze i w każdej sy­tuac­ji, i zaw­sze każdy może je od­na­leźć, jeżeli się zechce. -Antoni Scheur


Antoni Scheur Cytaty: Dla każde­go mam życzli­wość, sta­ram się wy­woływać uśmiech u ludzi smut­nych i roz­we­selić ich. Chcę mieć dob­ry wpływ na ludzi i po­magać im. Chcę służyć Bo­gu i kochać Go. -Antoni Scheur


Antoni Scheur Cytaty: Dobroć i pokora są najmilsze Bogu i ludziom. Człowiek dojrzewa w pokorze serca. -Antoni Św


dobroć-i-pokora-są-najmilsze-bogu-i-ludziom-człowiek-dojrzewa-w-pokorze-serca
Antoni Scheur Cytaty: - widzieć - doznasz szybkiej pomocy - zwrócą ci rzeczy zaginione -Antoni Św


widzieć-doznasz-szybkiej-pomocy-zwrócą-rzeczy-zaginione
Antoni Scheur Cytaty: Gdy kochasz - cały świat ci się odsłania. -Antoni Lange


Antoni Scheur Cytaty: Nie ma złej młodzieży, są tylko źli wychowawcy. -Antoni Makarenko


nie-złej-młodzieży-są-tylko-źli-wychowawcy
Antoni Scheur Cytaty: Jak najwięcej wymagań od człowieka i jak najwięcej szacunku dla niego. -Antoni Makarenko


jak-najwięcej-wymagań-od-człowieka-i-jak-najwięcej-szacunku-dla-niego
Antoni Scheur Cytaty: Jeśli pragniecie wydać na świat obywatela obchodząc się bez miłości rodzicielskiej, bądźcie tak uprzejmi uprzedzić społeczeństwo o tym, że pragniecie zrobić takie świństwo. Ludzie wychowani bez miłości rodzicielskiej są często zniekształceni. -Antoni Makarenko


Antoni Scheur Cytaty: Nie ma nic bardziej niebezpiecznego od biernego sąsiedztwa z dobrym człowiekiem, ponieważ stanowi ono najlepszą atmosferę dla rozwoju egoizmu. -Antoni Makarenko


nie-nic-bardziej-niebezpiecznego-od-biernego-sąsiedztwa-z-dobrym-człowiekiem-ponieważ-stanowi-ono-najlepszą-atmosferę-dla-rozwoju-egoizmu
Antoni Scheur Cytaty: I dziecko jest dla siebie kosmosem. -Antoni Kępiński


Antoni Scheur Cytaty: Wśród narodów europejskich Polacy są zaliczani do histeryków. -Antoni Kępiński


wśród-narodów-europejskich-polacy-są-zaliczani-do-histeryków
Antoni Scheur Cytaty: Mężczyzna bez kobiety jest jak parowóz bez pary. -Antoni Czechow


mężczyzna-bez-kobiety-jest-jak-parowóz-bez-pary
Antoni Scheur Cytaty: Miłość to albo pozostałość po czymś, co kiedyś było wielkie, albo cząstka tego, co kiedyś rozwinie się w coś wielkiego, ale w obecnej swej postaci nie daje nam zadowolenia, daje znacznie mniej, niż się oczekuje. -Antoni Czechow


Antoni Scheur Cytaty: Miłość daje znacznie mniej, niż się oczekiwało. -Antoni Czechow


miłość-daje-znacznie-mniej-ż-ę-oczekiwało
Antoni Scheur Cytaty: Istnieje tylko jeden oryginał miłości, ale tysiąc różnych kopii. -Antoni Czechow


istnieje-tylko-jeden-oryginał-miłoś-ale-tysiąc-różnych-kopii
Antoni Scheur Cytaty: Ożenić się bez miłości jest rzeczą tak samo podłą i niegodną człowieka, jak odprawiać mszę bez wiary w Boga. -Antoni Czechow


ożenić-ę-bez-miłoś-jest-rzeczą-tak-samo-podłą-i-niegodną-człowieka-jak-odprawiać-mszę-bez-wiary-w-boga
Antoni Scheur Cytaty: Łatwiej głosić czystość temu, kto ani razu nie spał z kobietą. -Antoni Czechow


Łatwiej-głosić-czystość-temu-kto-ani-razu-nie-spał-z-kobietą
Antoni Scheur Cytaty: Jeżeli zdradza cię żona, ciesz się, że zdradziła ciebie, a nie ojczyznę. -Antoni Czechow


jeżeli-zdradza-ę-żona-ciesz-ę-że-zdradziła-ciebie-a-nie-ojczyznę