Arystoteles Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Arystoteles Cytaty: Przyjaciel wszystkich nie jest niczyim przyjacielem. -Arystoteles
przyjaciel-wszystkich-nie-jest-niczyim-przyjacielem
Arystoteles Cytaty: Matematyka jest miarą wszystkiego. -Arystoteles
matematyka-jest-miarą-wszystkiego
Arystoteles Cytaty: To, co wciąż robimy, stanowi o nas. -Arystoteles
to-co-wciąż-robimy-stanowi-o-nas
Arystoteles Cytaty: Ten człowiek jest wolny, który żyje dla siebie, a nie dla innych. -Arystoteles
ten-człowiek-jest-wolny-który-żyje-dla-siebie-a-nie-dla-innych
Arystoteles Cytaty: Piękność znaczy więcej niż jakikolwiek list polecający. -Arystoteles
piękność-znaczy-więcej-ż-jakikolwiek-list-polecający
Arystoteles Cytaty: Przyzwyczajenie staje się poniekąd drugą naturą. -Arystoteles
przyzwyczajenie-staje-ę-poniekąd-drugą-naturą
Arystoteles Cytaty: Nie ma geniuszu bez ziarna szaleństwa. -Arystoteles
nie-geniuszu-bez-ziarna-szaleństwa
Arystoteles Cytaty: Nie poznamy prawdy, nie znając przyczyny. -Arystoteles
nie-poznamy-prawdy-nie-znając-przyczyny
Arystoteles Cytaty: Nie mów niedbale o poważnych sprawach, ani uroczyście o marnych. -Arystoteles
nie-mów-niedbale-o-poważnych-sprawach-ani-uroczyście-o-marnych
Arystoteles Cytaty: Dowcip to wykształcona bezczelność. -Arystoteles
dowcip-to-wykształcona-bezczelność
Arystoteles Cytaty: Prawdziwa godność nie leży w tym, by odbierać zaszczyty, ale by na nie zasłużyć. -Arystoteles
prawdziwa-godność-nie-ży-w-tym-by-odbierać-zaszczyty-ale-by-na-nie-zasłużyć
Arystoteles Cytaty: Geniusz ludzki jest nie do pomyślenia bez odrobiny szaleństwa. -Arystoteles
geniusz-ludzki-jest-nie-do-pomyślenia-bez-odrobiny-szaleństwa
Arystoteles Cytaty: Bogaty mężczyzna jest często tylko biednym mężczyzną z bardzo dużymi pieniędzmi. -Arystoteles
bogaty-mężczyzna-jest-często-tylko-biednym-mężczyzną-z-bardzo-żymi-pieniędzmi
Arystoteles Cytaty: Małość człowieka polega na jego pospolitości. -Arystoteles
małość-człowieka-polega-na-jego-pospolitoś
Arystoteles Cytaty: Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek. -Arystoteles
doświadczenie-stworzyło-sztukę-brak-zaś-doświadczenia-przypadek
Arystoteles Cytaty: Jesteśmy tym, co w swoim życiu powtarzamy. Doskonałość nie jest jednorazowym aktem, lecz nawykiem. -Arystoteles
jesteśmy-tym-co-w-swoim-życiu-powtarzamy-doskonałość-nie-jest-jednorazowym-aktem-lecz-nawykiem
Arystoteles Cytaty: Mniejsze rzeczy trzeba poświęcać dla większych. -Arystoteles
mniejsze-rzeczy-trzeba-poświęcać-dla-większych
Arystoteles Cytaty: U początku filozofii stoi - zdziwienie. -Arystoteles
u-początku-filozofii-stoi-zdziwienie
Arystoteles Cytaty: Przedmiotem wiedzy nie jest to, co jest indywidualne, lecz to, co jest ogólne. -Arystoteles
przedmiotem-wiedzy-nie-jest-to-co-jest-indywidualne-lecz-to-co-jest-ogólne
Arystoteles Cytaty: Świat nie miał początku i nie będzie miał końca. Ruch jest wieczny, tak jak i czas, który go mierzy: pojęcie teraźniejszości zawiera pojęcie przeszłości i przyszłości. -Arystoteles
Świat-nie-miał-początku-i-nie-będzie-miał-końca-ruch-jest-wieczny-tak-jak-i-czas-który-go-mierzy-pojęcie-teraźniejszoś-zawiera-pojęcie
Arystoteles Cytaty: Wychowanie - to rzecz poważna; musi się w nim mieszać przykrość z przyjemnością. -Arystoteles
wychowanie-to-rzecz-poważna-musi-ę-w-nim-mieszać-przykrość-z-przyjemnośą
Arystoteles Cytaty: Rozum nie jest, jak uczą niektórzy, początkiem i przewodnikiem cnoty - tę rolę spełniają popędy. Najpierw musi się wytworzyć nieświadomy pęd ku temu co szlachetne, a potem dopiero rozum udziela swego przyzwolenia i sądu. Dlatego też popędy skierowane ku cnocie stanowią lepszy punkt wyjścia niż rozum. Przyzwyczajenie staje się drugą naturą. -Arystoteles
Arystoteles Cytaty: Drogi mi jest Platon, lecz droższa prawda. -Arystoteles
drogi-mi-jest-platon-lecz-droższa-prawda
Arystoteles Cytaty: Nie chowaj nienawiści po wieczne czasy, ty, który sam nie jesteś wieczny. -Arystoteles
nie-chowaj-nienawiś-po-wieczne-czasy-ty-który-sam-nie-jesteś-wieczny
Arystoteles Cytaty: Zdolność doznawania przyjemności jest dowodem siły. -Arystoteles
zdolność-doznawania-przyjemnoś-jest-dowodem-ły
Arystoteles Cytaty: Nadprzyrodzone jest tylko to, co nie podlega obserwacji. -Arystoteles
nadprzyrodzone-jest-tylko-to-co-nie-podlega-obserwacji
Arystoteles Cytaty: Jasność - podstawowa wartość rzeczy. -Arystoteles
jasność-podstawowa-wartość-rzeczy
Arystoteles Cytaty: By zapragnąć przyjaźni nie potrzebujesz wiele czasu, lecz sama przyjaźń jest owocem, który dojrzewa powoli. -Arystoteles
by-zapragnąć-przyjaź-nie-potrzebujesz-wiele-czasu-lecz-sama-przyjaźń-jest-owocem-który-dojrzewa-powoli
Arystoteles Cytaty: Cnota to złoty środek między dwoma występkami. -Arystoteles
cnota-to-złoty-środek-między-dwoma-występkami
Arystoteles Cytaty: Cnotę widać wyraźniej w czynach niż w ich braku. -Arystoteles
cnotę-widać-wyraźniej-w-czynach-ż-w-ich-braku
Arystoteles Cytaty: Mówić o istniejącym, że istnieje i o nieistniejącym, że nie istnieje jest prawdą . -Arystoteles
mówić-o-istniejącym-że-istnieje-i-o-nieistniejącym-że-nie-istnieje-jest-prawdą
Arystoteles Cytaty: Muzyka łagodzi obyczaje. -Arystoteles
Arystoteles Cytaty: Muzyka wpływa na uszlachetnienie obyczajów. -Arystoteles
muzyka-wpływa-na-uszlachetnienie-obyczajów
Arystoteles Cytaty: Przyjacielem Plato, lecz większą przyjacółką prawda. -Arystoteles
przyjacielem-plato-lecz-większą-przyjacółką-prawda
Arystoteles Cytaty: Nieszczęście ludzi brata. -Arystoteles