August Strindberg Cytaty

August Strindberg Cytaty: Ale nie za­pom­nij o jed­nym: to, co za­pomi­na się z miłości, pa­mięta się później z niena­wiści, tak dob­rze, tak dobrze!  -August Strindberg


ale-nie za­pom­nij-o jed­nym-to-co za­pomi­na ę-z miłoś-pa­mię ę-później-z niena­wiś-tak-dob­rze-tak-dobrze 
August Strindberg Cytaty: Również kobiety potrafią dochować tajemnicy - pod warunkiem, że się im tej tajemnicy nie powie. -August Strindberg


również-kobiety-potrafią-dochować-tajemnicy-pod-warunkiem-że-ę-im-tej-tajemnicy-nie-powie
August Strindberg Cytaty: Miłość kobiety polega na braniu. -August Strindberg


August Strindberg Cytaty: Miłość mężczyzny i kobiety jest walką. -August Strindberg


miłość-mężczyzny-i-kobiety-jest-walką
August Strindberg Cytaty: Pogardzam ludźmi trzymającymi psy. Są to tchórze, którzy nie mają odwagi, by samemu gryźć ludzi. -August Strindberg


pogardzam-ludźmi-trzymającymi-psy-są-to-tchórze-którzy-nie-mają-odwagi-by-samemu-gryźć-ludzi
August Strindberg Cytaty: Miłość ko­biety po­lega na braniu. -August Strindberg


August Strindberg Cytaty: Mąż w wy­niku swej niewier­ności nie przy­musza żony do wycho­wywa­nia cudzych dzieci, na­tomiast niewier­na żona każe swe­mu mężowi pra­cować na rzecz niep­ra­wych dzieci, co jest mało ele­gan­cką formą złodziejstwa. -August Strindberg


August Strindberg Cytaty: Po­biera­nie opłaty za sprze­daż swoich wdzięków jest wy­nalaz­kiem ko­biety. W pros­ty­tuc­ji po­biera ona opłatę jed­no­razową, w małżeństwie – roz­licza się w sys­te­mie akor­do­wym. Między tym a tym można pos­ta­wić znak równania. -August Strindberg


August Strindberg Cytaty: Czy sądzicie, że dobrze odegrałem swoją rolę w tej życiowej farsie? -Oktawian August


czy-sądzicie-że-dobrze-odegrałem-swoją-rolę-w-tej-życiowej-farsie
August Strindberg Cytaty: Do greckich kalend na czas nieokreślony. -Oktawian August


do-greckich-kalend-na-czas-nieokreślony
August Strindberg Cytaty: Nic, co robisz, nie jest stratą czasu, jeśli umiesz mądrze korzystać z własnych doświadczeń. -August Rodin


nic-co-robisz-nie-jest-stratą-czasu-śli-umiesz-mądrze-korzystać-z-własnych-doświadczeń
August Strindberg Cytaty: Żenić się jedynie ze względu na piękno, to tyle, co kupować ziemię ze względu na róże. To ostatnie byłoby jeszcze rozsądniejsze, ponieważ róże zakwitają co roku. -August Kotzebue


Żenić-ę-jedynie-ze-wzglę-na-piękno-to-tyle-co-kupować-ziemię-ze-wzglę-na-róże-to-ostatnie-byłoby-jeszcze-rozsądniejsze-ponieważ-róże
August Strindberg Cytaty: Władza materialna znajduje się w ręku ludzi możnych i bogatych; władza intelektualna należy do mędrców lub kapłanów; władzę moralną zaś dzierżą kobiety. -August Comte


władza-materialna-znajduje-ę-w-ręku-ludzi-możnych-i-bogatych-władza-intelektualna-należy-do-mędrców-lub-kapłanów-władzę-moralną-zaś
August Strindberg Cytaty: Kobieta stała się niewolnikiem wcześniej, niż pojawił się niewolnik. -August Bebel


kobieta-stała-ę-niewolnikiem-wcześniej-ż-pojawił-ę-niewolnik
August Strindberg Cytaty: Jeśli wrogowie cię chwalą, musiałeś popełnić błąd. -August Bebel


jeśli-wrogowie-ę-chwalą-musiałeś-popełć-błąd
August Strindberg Cytaty: Kto za młodu nie jest rewolucjonistą, budzi podejrzenie, że jest sklerotykiem. -Georg-August Zinn


kto-za-młodu-nie-jest-rewolucjonistą-budzi-podejrzenie-że-jest-sklerotykiem
August Strindberg Cytaty: Żeby zrobić dobry użytek z życia, należałoby mieć w młodości doświadczenie wieku dojrzałego, a w starości wigor młodości. -Stanisław August Poniatowski


Żeby-zrobić-dobry-użytek-z-życia-należałoby-mieć-w-młodoś-doświadczenie-wieku-dojrzałego-a-w-staroś-wigor-młodoś
August Strindberg Cytaty: Niemcy, Niemcy ponad wszystko. -August Heinrich Hoffmann von Fallersleben