Augustyn Bloch Cytaty

Augustyn Bloch Cytaty: Ekspert to ktoś, kto ma coraz większą wiedzę w coraz mniejszym zakresie, aż wreszcie wie absolutnie wszystko o niczym. -Augustyn Bloch


ekspert-to-ktoś-kto-coraz-większą-wiedzę-w-coraz-mniejszym-zakresie-aż-wreszcie-wie-absolutnie-wszystko-o-niczym
Augustyn Bloch Cytaty: Przyjaciele przychodzą i odchodzą, wrogowie gromadzą się. -Artur Bloch


przyjaciele-przychodzą-i-odchodzą-wrogowie-gromadzą-ę
Augustyn Bloch Cytaty: Celem edukacji jest uczynić cię filozofem na tyle, abyś zaakceptował fakt, że będziesz mało zarabiał. -Robert Bloch


celem-edukacji-jest-uczynić-ę-filozofem-na-tyle-abyś-zaakceptował-fakt-że-będziesz-ło-zarabiał
Augustyn Bloch Cytaty: To, cze­go szu­kasz, znaj­dziesz w os­tatnim spośród możli­wych miejsc. -Artur Bloch


to-cze­go-szu­kasz-znaj­dziesz-w os­tatnim-spośród-możli­wych-miejsc
Augustyn Bloch Cytaty: Krzyż jest odpowiedzią świata na miłość chrześcijańską. -Ernst Bloch


krzyż-jest-odpowiedzią-świata-na-miłość-chrześcijańską
Augustyn Bloch Cytaty: Jeżeli człowiek śmieje się z własnej porażki, to znaczy, że znalazł już kogoś, kogo można obarczyć winą za nią. -Robert Bloch


jeżeli-człowiek-śmieje-ę-z-własnej-porażki-to-znaczy-że-znalazł-już-kogoś-kogo-można-obarczyć-winą-za-ą
Augustyn Bloch Cytaty: Fun­kcją ge­niu­sza jest dos­tar­cza­nie po­mysłów zwykłym kre­tynom z wielo­let­nim wyprzedzeniem. -Artur Bloch


fun­kcją-ge­niu­sza-jest ­tar­cza­nie-po­mysłów-zwykłym-kre­tynom-z wielo­let­nim-wyprzedzeniem
Augustyn Bloch Cytaty: Kiedy głupo­ta jest wys­tar­czającym wy­jaśnieniem, nie szu­kaj innych. -Artur Bloch


kiedy-głupo­-jest wys­tar­czającym-wy­jaśnieniem-nie szu­kaj-innych
Augustyn Bloch Cytaty: Jeżeli cię przes­trasza pra­ca, wspom­nij na nagrodę. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Augustyn Bloch Cytaty: Nad­miar dob­ro­ci nie szkodzi. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Augustyn Bloch Cytaty: Nies­po­koj­ne jest ser­ce nasze, dopóki w To­bie nie spocznie. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Augustyn Bloch Cytaty: Po­kora i wstyd po uczy­nionym grzechu da­leko są mil­sze Bo­gu, niż pycha po spełnieniu dob­re­go uczynku. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


po­kora-i wstyd-po uczy­nionym-grzechu-da­leko-są mil­sze-bo­gu-ż-pycha-po spełnieniu-dob­re­go-uczynku
Augustyn Bloch Cytaty: Wiara jest źródłem mod­litwy. Jeżeli źródło wiary wys­chnie, nie może płynąć po­tok modlitwy. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


wiara-jest źródłem-mod­litwy-jeżeli źródło-wiary-wys­chnie-nie może-płynąć-po­tok-modlitwy
Augustyn Bloch Cytaty: Bóg miłuje nas ta­kimi, ja­kimi będziemy, a nie ta­kimi, ja­kimi jesteśmy. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Augustyn Bloch Cytaty: Spra­wied­li­wości mu­si się stać za­dość, choćby świat miał zginąć. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Augustyn Bloch Cytaty: Złem jest złe używa­nie dobra. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Augustyn Bloch Cytaty: Stru­mień łas­ki nie wspi­na się na wzgórza pychy, lecz spływa w do­liny pokory. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Augustyn Bloch Cytaty: Nie zaw­sze niez­na­jomość zła jest złem. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)