Badtomek Cytaty

Badtomek Cytaty: czas szyb­ko prze­mija a ty i tak mar­nu­jesz go na glu­poty .... -badtomek


czas-szyb­ko-prze­mija-a ty i tak-mar­nu­jesz-go na glu­poty
Badtomek Cytaty: Bo w życiu nie ma rzeczy która by nie miała plusów jak i minusów  -badtomek


bo w życiu-nie  rzeczy-która-by nie miała-plusów-jak i minusów 
Badtomek Cytaty: Gdy ktoś nie może nas zro­zumieć, to czas żebyś sam mu­sisz ta oso­be zrozumieć  -badtomek


gdy-ktoś-nie może-nas-zro­zumieć-to czas-żebyś-sam-mu­sisz- oso­be-zrozumieć 
Badtomek Cytaty: jak to mój dziadek ma­wiał : 


jak to mój-dziadek-­wiał-  na­wet-piekło-nie zna-gniewu-urażonej-ko­biety- 
Badtomek Cytaty: jeżeli przyczy­na


żeli-przyczy­na-miłoś-nie jest przy­jaźń-trze­ba ę-zas­­nowić-czy-opłaca ę-da­lej-trwać-w niej 
Badtomek Cytaty: Dla mnie jes­teś ze­rem i jeśli na­wet po­wiesz, ze będziesz się sto ra­zy le­piej sta­rać to pa­miętaj, ze sto ra­zy ze­ro to jest i tak zero  -badtomek


dla-mnie-jes­teś-ze­rem-i śli-na­wet-po­wiesz-ze będziesz ę-sto-ra­zy-­piej-sta­rać-to pa­miętaj-ze sto-ra­zy-ze­ro
Badtomek Cytaty: Niewielu ludzi dos­ta­je to, cze­go prag­nie i tak niewielu zasługu­je na to, co dostaje  -badtomek


niewielu-ludzi-­­-to-cze­go-prag­nie-i tak-niewielu-zasługu­-na to-co dostaje 
Badtomek Cytaty: można wiele nau­czyć się od ludzi którzy pat­rzą na świat inaczej niż my  -badtomek


można-wiele-nau­czyć ę-od ludzi-którzy-pat­rzą-na świat-inaczej-ż-my 
Badtomek Cytaty: nie war­to się oszu­kiwać, przez­nacze­nia i tak się nie zmieni  -badtomek


nie war­to ę-oszu­kiwać-przez­nacze­nia-i tak ę-nie zmieni 
Badtomek Cytaty: Z da­leka piękna ... Z blis­ka da­leka do piękna  -badtomek


z da­leka-piękna-z blis­ka-da­leka-do piękna 
Badtomek Cytaty: sta­wiając wy­soko pop­rzeczke miej na względzie to czy sam dasz ra­de po­dołać wyzwaniu  -badtomek


sta­wiając-wy­soko-pop­rzeczke-miej-na względzie-to czy-sam-dasz-ra­de-po­dołać-wyzwaniu 
Badtomek Cytaty: im więcej wie­dzy tym więcej bólu  -badtomek


im więcej-wie­dzy-tym-więcej-bólu 
Badtomek Cytaty: le­piej żałować włas­nych de­cyz­ji niż cudzych  -badtomek


­piej-żałować-włas­nych-de­cyz­ji-ż-cudzych 
Badtomek Cytaty: zaufaj mi a po­każe Ci jak się ma­nipu­luje czasem  -badtomek


zaufaj-mi a po­każe-ci jak ę-­nipu­luje-czasem 
Badtomek Cytaty: po­mimo tych wszys­tkich zlych uczuc i tak po­zos­ta­nie ci smak dob­rych chwil  -badtomek


po­mimo-tych-wszys­tkich-zlych-uczuc-i tak-po­zos­­nie- smak-dob­rych-chwil 
Badtomek Cytaty: prze­biera­jac w ofer­tach mu­simy pa­mietac ze kiedys sie skoncza  -badtomek


prze­biera­jac-w ofer­tach-mu­simy-pa­mietac-ze kiedys-sie-skoncza 
Badtomek Cytaty: znow by­lo faj­nie ... lecz chwi­le po tym sie obudzilem  -badtomek


znow-by­lo-faj­nie-lecz chwi­-po tym-sie-obudzilem 
Badtomek Cytaty: mo­ral tej baj­ki jest pros­ty i kaz­de­mu zna­ny im wiecej przy­jaciol tym szyb­ciej bedziesz wykiwany  -badtomek


mo­ral-tej baj­ki-jest pros­ty-i kaz­de­mu-zna­ny-im wiecej-przy­jaciol-tym-szyb­ciej-bedziesz-wykiwany