Bernard Fontenelle Cytaty

Bernard Fontenelle Cytaty: Sądy powszechne są wzorem dla sądu trafnego, pod warunkiem, że przyjmie się je na opak. -Bernard Fontenelle


sądy-powszechne-są-wzorem-dla-są-trafnego-pod-warunkiem-że-przyjmie-ę-na-opak
Bernard Fontenelle Cytaty: We wszystkich sprawach trzeba, by ludzie wytykali sobie granicę doskonałości, nawet poza sferą tego, co leży w ich mocy. -Bernard Fontenelle


we-wszystkich-sprawach-trzeba-by-ludzie-wytykali-sobie-granicę-doskonałoś-nawet-poza-sferą-tego-co-ży-w-ich-mocy
Bernard Fontenelle Cytaty: Wiedza nie jest wcale dziedzictwem, które się otrzymuje, to całkiem nowy nabytek, po który sięgać trzeba; a gdy stanowi dziedzictwo, to jest ono trudne do objęcia, jeśli ma zaszczyt przynieść. -Bernard Fontenelle


wiedza-nie-jest-wcale-dziedzictwem-które-ę-otrzymuje-to-całkiem-nowy-nabytek-po-który-ęgać-trzeba-a-gdy-stanowi-dziedzictwo-to-jest-ono-trudne
Bernard Fontenelle Cytaty: Człowiek straciłby odwagę, gdyby nie był podtrzymywany przez fałszywe wyobrażenia. -Bernard Fontenelle


człowiek-straciłby-odwagę-gdyby-nie-był-podtrzymywany-przez-fałszywe-wyobrażenia
Bernard Fontenelle Cytaty: Zdrowie jest tym czynnikiem, który dodaje wartości wszystkim zerom w życiu. -Bernard Fontenelle


zdrowie-jest-tym-czynnikiem-który-dodaje-wartoś-wszystkim-zerom-w-życiu
Bernard Fontenelle Cytaty: Piękna kobieta to niebo dla oczu, piekło dla duszy i czyściec dla kieszeni. -Bernard Fontenelle


piękna-kobieta-to-niebo-dla-oczu-piekło-dla-duszy-i-czyściec-dla-kieszeni
Bernard Fontenelle Cytaty: Kto chce żyć długo, musi mieć dobry żołądek, a złe serce. -Bernard Fontenelle


kto-chce-żyć-długo-musi-mieć-dobry-żołądek-a-złe-serce
Bernard Fontenelle Cytaty: Prawdziwi filozofowie są niczym słonie, które nigdy nie stąpną drugą nogą, zanim pierwsza na ziemi mocno nie stanie. -Bernard Fontenelle


prawdziwi-filozofowie-są-niczym-słonie-które-nigdy-nie-stąpną-drugą-nogą-zanim-pierwsza-na-ziemi-mocno-nie-stanie
Bernard Fontenelle Cytaty: To bardzo ładny zawód być ładną kobietą. -Bernard Fontenelle


to-bardzo-ładny-zawód-być-ładną-kobietą
Bernard Fontenelle Cytaty: Kto chce malować dla nieśmiertelności, powinien malować głupców. -Bernard Fontenelle


kto-chce-malować-dla-nieśmiertelnoś-powinien-malować-głupców
Bernard Fontenelle Cytaty: Nie każdy umie wątpić; trzeba wielkiego rozeznania i dużej siły ducha, aby w tej pozycji wytrwać. -Bernard Fontenelle


nie-każdy-umie-wątpić-trzeba-wielkiego-rozeznania-i-żej-ły-ducha-aby-w-tej-pozycji-wytrwać
Bernard Fontenelle Cytaty: Wszędzie, gdzie są ludzie, są głupstwa i to te same głupstwa. -Bernard Fontenelle


wszędzie-gdzie-są-ludzie-są-głupstwa-i-to-te-same-głupstwa
Bernard Fontenelle Cytaty: Prawdziwymi pochwałami są nie te, którymi nas obsypują, lecz te, które wydzieramy. -Bernard Fontenelle


prawdziwymi-pochwałami-są-nie-te-którymi-nas-obsypują-lecz-te-które-wydzieramy
Bernard Fontenelle Cytaty: Wszystko podlega modzie: twórczość umysłowa nie stoi pod tym względem wyżej od kroju sukien. -Bernard Fontenelle


wszystko-podlega-modzie-twórczość-umysłowa-nie-stoi-pod-tym-względem-wyżej-od-kroju-sukien
Bernard Fontenelle Cytaty: Piękna kobieta to niebo dla oczu, piekło dla duszy, czyściec dla kieszeni. -Bernard Fontenelle


piękna-kobieta-to-niebo-dla-oczu-piekło-dla-duszy-czyściec-dla-kieszeni
Bernard Fontenelle Cytaty: Am­bicja dąży do ce­lu, które­go nig­dy nie osiąga. -Bernard Fontenelle


am­bicja-dąży-do ­lu-które­go-nig­dy-nie osiąga
Bernard Fontenelle Cytaty: To bar­dzo ład­ny zawód być ładną kobietą. -Bernard Fontenelle


to bar­dzo-ład­ny-zawód-być-ładną-kobietą
Bernard Fontenelle Cytaty: Kto chce żyć długo, mu­si mieć dob­ry żołądek, a złe serce. -Bernard Fontenelle


kto-chce-żyć-długo-mu­-mieć-dob­ry-żołądek-a złe-serce