Bias Z Prieny Cytaty

Bias Z Prieny Cytaty: Naj­mil­sza ludziom nadzieja. -Bias z Prieny


Bias Z Prieny Cytaty: Chorobą duszy jest pragnąć niemożliwości, a nie pamiętać o cudzych nieszczęściach. -Bias z Prieny


chorobą-duszy-jest-pragnąć-niemożliwoś-a-nie-pamięć-o-cudzych-nieszczęściach
Bias Z Prieny Cytaty: Nieszczęśliwy to ten, co nie umie znosić nieszczęścia. -Bias z Prieny


nieszczęśliwy-to-ten-co-nie-umie-znosić-nieszczęścia
Bias Z Prieny Cytaty: Zamożność osiągnęło wielu tylko z łaski Losu. -Bias z Prieny


zamożność-osiągnęło-wielu-tylko-z-łaski-losu
Bias Z Prieny Cytaty: Siła fizyczna to dzieło przyrody; ale umieć doradzić to, co korzystne dla ojczyzny, to właściwość duszy i rozumu. -Bias z Prieny


siła-fizyczna-to-dzieło-przyrody-ale-umieć-doradzić-to-co-korzystne-dla-ojczyzny-to-właściwość-duszy-i-rozumu
Bias Z Prieny Cytaty: Staraj się podobać wszystkim obywatelom, w jakimkolwiek mieście przebywasz, bo to najwięcej przynosi wdzięczności; a postępowanie zadufane w sobie częstokroć ciężkie i szkodliwe przynosi skutki. -Bias z Prieny


Bias Z Prieny Cytaty: Człowiek odczuwa przyjemność, kiedy zdobywa zysk. -Bias z Prieny


człowiek-odczuwa-przyjemność-kiedy-zdobywa-zysk
Bias Z Prieny Cytaty: Chętniej rozsądzam sprawy między wrogami niż między przyjaciółmi, bo z przyjaciół w każdym razie jedna strona stanie się moim wrogiem, z wrogów jedna ze stron przyjacielem. -Bias z Prieny


chętniej-rozsądzam-sprawy-między-wrogami-ż-między-przyjaciółmi-bo-z-przyjaciół-w-każdym-razie-jedna-strona-stanie-ę-moim-wrogiem-z-wrogów
Bias Z Prieny Cytaty: Najmilsza ludziom nadzieja. -Bias z Prieny


Bias Z Prieny Cytaty: Trudno w sposób godny i szlachetny znieść w życiu odmianę na gorsze. -Bias z Prieny


trudno-w-sposób-godny-i-szlachetny-znieść-w-życiu-odmianę-na-gorsze
Bias Z Prieny Cytaty: Co w życiu jest nieulękłe? Czyste sumienie. -Bias z Prieny


co-w-życiu-jest-nieulękłe-czyste-sumienie
Bias Z Prieny Cytaty: Czy się ożenić? Albo weźmiesz ładną, albo szpetną. Jeśli ładną, to dla ludzi, jeśli brzydką, trud na trudzie. Ani to dobre, ani to. Lepiej się więc nie żenić. -Bias z Prieny


czy-ę-ożenić-albo-weźmiesz-ładną-albo-szpetną-jeśli-ładną-to-dla-ludzi-śli-brzydką-trud-na-trudzie-ani-to-dobre-ani-to-lepiej-ę-więc
Bias Z Prieny Cytaty: Wszystko, co mam, noszę z sobą. -Bias z Prieny


Bias Z Prieny Cytaty: Co w życiu jest nieulękłe? Czys­te sumienie. -Bias z Prieny


co w życiu-jest nieulękłe-czys­te-sumienie
Bias Z Prieny Cytaty: Człowiek od­czu­wa przy­jem­ność, kiedy zdo­bywa zysk. -Bias z Prieny


człowiek-od­czu­wa-przy­jem­ność-kiedy-zdo­bywa-zysk
Bias Z Prieny Cytaty: Ludzie są prze­ważnie źli. -Bias z Prieny


Bias Z Prieny Cytaty: Nie­szczęśli­wy to ten, co nie umie zno­sić nieszczęścia. -Bias z Prieny


nie­szczęśli­wy-to ten-co nie umie-zno­ć-nieszczęścia
Bias Z Prieny Cytaty: Nadzieja: Najmilsza ludziom nadzieja. -Bias z Prieny


nadzieja-najmilsza-ludziom-nadzieja