Bogumił Buczyński Cytaty

Bogumił Buczyński Cytaty: Boi się wpływu tyl­ko słaby, in­dy­widual­ności nic nie złamie. -Bogumił Buczyński


boi ę-wpływu-tyl­ko-słaby-in­dy­widual­noś-nic-nie złamie
Bogumił Buczyński Cytaty: Niektórzy chcą zro­zumieć dzieło sztu­ki - miłość nie żąda zrozumienia. -Bogumił Buczyński


niektórzy-chcą-zro­zumieć-dzieło-sztu­ki- miłość-nie żąda-zrozumienia
Bogumił Buczyński Cytaty: Ob­raz ożywia, ilek­roć zbliżysz się do niego z uczu­ciem. Głębia dzieła sztu­ki często jest uza­leżniona od głębi odbiorcy. -Bogumił Buczyński


ob­raz-ożywia-ilek­roć-zbliżysz ę-do niego-z uczu­ciem-głębia dzieła-sztu­ki-często-jest uza­żniona-od głębi-odbiorcy
Bogumił Buczyński Cytaty: Kochać bez reszty to zatracić siebie, żeby odnaleźć się bogatszym. -Bogumił Buczyński


kochać-bez-reszty-to-zatracić-siebie-żeby-odnaleźć-ę-bogatszym
Bogumił Buczyński Cytaty: Ile ta­lerzy, ty­le przyjaciół. -Samuel Bogumił Linde


Bogumił Buczyński Cytaty: I czar­na kro­wa białe mle­ko daje. -Samuel Bogumił Linde


Bogumił Buczyński Cytaty: Ja­cy bo­gowie, ta­kie nabożeństwo. -Samuel Bogumił Linde


Bogumił Buczyński Cytaty: Suk­nia nie czy­ni człowieka. -Samuel Bogumił Linde


Bogumił Buczyński Cytaty: Głód oczu nie ma. -Samuel Bogumił Linde