Bujak Bogusław Cytaty

Bujak Bogusław Cytaty: Mów zaw­sze języ­kiem zro­zumiałym dla innych. -Bujak Bogusław


mów-zaw­sze-języ­kiem-zro­zumiałym-dla-innych
Bujak Bogusław Cytaty: Na wiosnę życie sta­je się bar­dziej radosne. -Bujak Bogusław


na wiosnę-życie-sta­ ę-bar­dziej-radosne
Bujak Bogusław Cytaty: Nic nie umie, kto ma le­nia w rozumie. -Bujak Bogusław


Bujak Bogusław Cytaty: Nauka po­budza do myślenia. -Bujak Bogusław


Bujak Bogusław Cytaty: Łat­wiej coś po­wie­dzieć, gdy się nie jest pytanym. -Bujak Bogusław


Łat­wiej-coś-po­wie­dzieć-gdy ę-nie jest pytanym
Bujak Bogusław Cytaty: Ka­meleon: zmienia zda­nie, na zawołanie. -Bujak Bogusław


ka­meleon-zmienia-zda­nie-na zawołanie
Bujak Bogusław Cytaty: Kłopo­ty wy­wołują poty. -Bujak Bogusław


Bujak Bogusław Cytaty: Naj­bar­dziej wy­mow­ne by­wa nieraz milczenie. -Bujak Bogusław


naj­bar­dziej-wy­mow­ne-by­wa-nieraz-milczenie
Bujak Bogusław Cytaty: Le­piej myśleć mil­cząc, niż bez­myślnie mówić. -Bujak Bogusław


le­piej-myść-mil­cząc-ż-bez­myślnie-mówić
Bujak Bogusław Cytaty: Zwykły gest może być niez­wykłym czynem. -Bujak Bogusław


zwykły-gest-może-być-niez­wykłym-czynem
Bujak Bogusław Cytaty: Od sa­mego chce­nia, nic się nie zmienia. -Bujak Bogusław


Bujak Bogusław Cytaty: Niewielu chce dojść do ja­kiegoś celu. -Bujak Bogusław


niewielu-chce-dojść-do ja­kiegoś-celu
Bujak Bogusław Cytaty: Można się zes­tarzeć za młodu, na­tomiast nie można odmłodzić na starość. -Bujak Bogusław


można ę-zes­tarzeć-za młodu-na­tomiast-nie można-odmłodzić-na starość
Bujak Bogusław Cytaty: Nie ma su­mienia, kto nie ma serca. -Bujak Bogusław


Bujak Bogusław Cytaty: Kto czy­ni dob­ro, dob­rym się staje. -Bujak Bogusław


Bujak Bogusław Cytaty: Każdy ok­res, ma swój kres. -Bujak Bogusław


Bujak Bogusław Cytaty: Kieliszek więcej, to świado­mości mniej. -Bujak Bogusław


Bujak Bogusław Cytaty: W ciszy nic się nie usłyszy. -Bujak Bogusław