Bujak Bogusław Cytaty

Bujak Bogusław Cytaty: Bieg wydłuża wiek. -Bujak Bogusław


Bujak Bogusław Cytaty: Każdy sądzi, wielu błądzi. -Bujak Bogusław


Bujak Bogusław Cytaty: Świat się zwi­ja, gdy cy­wili­zac­ja się rozwija. -Bujak Bogusław


Świat ę-zwi­ja-gdy-cy­wili­zac­ja ę-rozwija
Bujak Bogusław Cytaty: Doświad­cze­nie po­wodu­je lep­sze zrozumienie. -Bujak Bogusław


doświad­cze­nie-po­wodu­-lep­sze-zrozumienie
Bujak Bogusław Cytaty: Bieda z biedą wspólny język znajdzie. -Bujak Bogusław


bieda-z biedą-wspólny-język-znajdzie
Bujak Bogusław Cytaty: Wielu złamało, ko­biece ciało. -Bujak Bogusław


Bujak Bogusław Cytaty: Co in­ne­go za­pom­nieć, co in­ne­go nie pamiętać. -Bujak Bogusław


co in­ne­go-za­pom­nieć-co in­ne­go-nie pamięć
Bujak Bogusław Cytaty: Nap­ra­wa nie oz­nacza łama­nia prawa. -Bujak Bogusław


nap­ra­wa-nie oz­nacza-łama­nia-prawa
Bujak Bogusław Cytaty: Naj­lep­sza rzecz na świecie, to kochać się w kobiecie. -Bujak Bogusław


naj­lep­sza-rzecz-na świecie-to kochać ę-w kobiecie
Bujak Bogusław Cytaty: Kto sieje niena­wiść, sam niena­wis­tnym pozostaje. -Bujak Bogusław


kto-sieje-niena­wiść-sam-niena­wis­tnym-pozostaje
Bujak Bogusław Cytaty: Nieraz z miłości rodzi się dużo potworności. -Bujak Bogusław


Bujak Bogusław Cytaty: Aby coś po­wie­dzieć, trze­ba też coś wiedzieć. -Bujak Bogusław


aby-coś-po­wie­dzieć-trze­ba-też-coś-wiedzieć
Bujak Bogusław Cytaty: Nie wszys­cy prawdą żyją. -Bujak Bogusław


Bujak Bogusław Cytaty: Nie będziemy mieli, jak nie będziemy chcieli. -Bujak Bogusław


nie-będziemy-mieli-jak nie będziemy-chcieli
Bujak Bogusław Cytaty: Nieraz bar­dzo kręta by­wa dro­ga… do Boga. -Bujak Bogusław


Bujak Bogusław Cytaty: Kto gro­madzi za­pasy, za nic ma złe czasy. -Bujak Bogusław


kto-gro­madzi-za­pasy-za nic- złe-czasy
Bujak Bogusław Cytaty: Wiel­kość umysłu nie mie­rzy się centymetrem. -Bujak Bogusław


wiel­kość-umysłu-nie mie­rzy ę-centymetrem
Bujak Bogusław Cytaty: Kto dużo gwarzy, ma zmar­szczki na twarzy. -Bujak Bogusław