Bystry.76 Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Bystry.76 Cytaty: ser­ce zos­ta­wiłem w dziczy niech w do­mu mi nie krzyczy kiedy tyl­ko znajdę czas ucieknę ciałem w las. -bystry.76
ser­-zos­­wiłem-w dziczy-niech-w do­mu-mi nie krzyczy-kiedy-tyl­ko-znajdę-czas-ucieknę-ciałem-w las
Bystry.76 Cytaty: kiedy się napaliła drasnąć za pałkę lubiła  -bystry.76
kiedy ę-napaliła-drasnąć-za pałkę-lubiła 
Bystry.76 Cytaty: zachodziła w głowę jak do te­go doszła cho­ciaż miała majtki zro­biło jej się dobrze. -bystry.76
zachodziła-w głowę-jak-do te­go-doszła-cho­ciaż-miała-majtki-zro­biło-jej ę-dobrze
Bystry.76 Cytaty: zaczy­nali ra­zem od zera dziś ona jest górą a on zwykłą kurą. -bystry.76
zaczy­nali-ra­zem-od zera-dziś-ona-jest górą-a-on zwykłą-kurą
Bystry.76 Cytaty: często się mijali ta­ki mieli okres do nicze­go więcej ra­zem nie doszli. -bystry.76
często ę-mijali-­ki-mieli-okres-do-nicze­go-więcej-ra­zem-nie doszli
Bystry.76 Cytaty: przyszła miłość trze­ba było się podzielić ona dos­tała dom on swo­je czte­ry litery. -bystry.76
przyszła-miłość-trze­ba-było ę-podzielić-ona-­ła-dom-on-swo­-czte­ry-litery
Bystry.76 Cytaty: gdy wzięliśmy się na poważnie wyszły z tego wyłącznie jaja. -bystry.76
gdy-wzięliśmy-ę-na-poważnie-wyszły-z tego-wyłącznie-jaja
Bystry.76 Cytaty: Chciał przeżyć się od nowa ale sta­ra mu nie pozwoliła. -bystry.76
chciał-przeżyć-ę-od-nowa-ale-sta­ra-mu nie pozwoliła
Bystry.76 Cytaty: Chciałbym wyłożyć kar­ty na stół i prze­bić Cię królem mo­ja damo. -bystry.76
chciałbym-wyłożyć-kar­ty-na stół-i-prze­bić-cię-królem-mo­ja-damo
Bystry.76 Cytaty: otoczo­ny Tobą sma­kuję zapach opa­dasz na kolana nie krzycz mam cię na końcu języka. -bystry.76
otoczo­ny-tobą-sma­kuję-zapach-opa­dasz-na kolana-nie-krzycz-mam-ę-na końcu-języka
Bystry.76 Cytaty: większość już tak ma że dogląda wiary innych żyjąc z diabłem za pan brat. -bystry.76
większość-już-tak-że-dogląda-wiary-innych-żyjąc-z diabłem-za pan-brat
Bystry.76 Cytaty: pełna treści rozkładam się przed Tobą weź mnie jed­nym tchem pochłoń aż skończy­my na dobre. -bystry.76
pełna-treś-rozkładam-ę-przed-tobą-weź-mnie-jed­nym-tchem-pochłoń-aż-skończy­my-na-dobre
Bystry.76 Cytaty: rzu­ceni na kolana bie­rze­my się na języki lecz to nie miłość ciśnie się nam na usta. -bystry.76
rzu­ceni-na kolana-bie­rze­my ę-na języki-lecz-to nie miłość-śnie ę-nam-na usta
Bystry.76 Cytaty: Co ro­bi władza po wyborach? Z góry dziękuje... -bystry.76
co ro­bi-władza-po wyborach-z-góry-dziękuje
Bystry.76 Cytaty: kiedy dziew­czę obiecało umo­wa była śmieciowa kiedy się wypięło zro­biła się o dzieło. dzięki ;)  -bystry.76
kiedy-dziew­czę-obiecało-umo­wa-była-śmieciowa-kiedy ę-wypięło-zro­biła ę-o dzieło-dzięki- 
Bystry.76 Cytaty: nie po­siadam się z radości widząc two­je krągłości lecz wiel­ki mam też smutek póki to je­dyny skutek. -bystry.76
nie po­siadam ę-z radoś-widząc-two­-krągłoś-lecz-wiel­ki-mam-też-smutek-póki-to ­dyny-skutek
Bystry.76 Cytaty: spot­kałem ko­bietę z krwi i kości da­leko jej do boskości ideal­na w każdym calu bo nie trzy­ma się wymiarów. -bystry.76
spot­kałem-ko­bietę-z krwi-i koś-da­leko-jej-do boskoś-ideal­na-w każdym-calu-bo-nie trzy­ ę-wymiarów
Bystry.76 Cytaty: pragnęli złotych gór często chodzi­li nad może mieli fir­mo­we gadki włas­ne je­dynie szmatki. -bystry.76
pragnęli-złotych-gór-często-chodzi­li-nad-może-mieli-fir­mo­we-gadki-włas­ne-­dynie-szmatki
Bystry.76 Cytaty: czy to serce czy to fallus nie spoczną, póki nie staną. -bystry.76
czy-to serce-czy-to fallus-nie-spoczną-póki-nie staną
Bystry.76 Cytaty: wszys­tko ma swój czas, lecz nie zaw­sze ma miejsce kiedy prze­ry­wasz na wstępie nie licz że ko­niec do­pisze ci szczęście. -bystry.76
wszys­tko- swój-czas-lecz-nie zaw­sze- miejsce-kiedy-prze­ry­wasz-na wstępie-nie-licz-że ko­niec-do­pisze- szczęście
Bystry.76 Cytaty: pieją ku­ry pieją głupieją sza­re myszki biegną tłumie do kina od­dać mu się wszystkie marzą o je­go dotyku spa­lając się na styku wkręcają so­bie niezły film grając główną rolę w nim. -bystry.76
Bystry.76 Cytaty: poz­wa­lasz bym objął pie­szcząc po szyi od­dechem chcesz czuć gdy wiążę dłonie kosztując uniesień ciała wy­pełniam po brze­gi całą. -bystry.76
poz­wa­lasz-bym-objął-pie­szcząc-po szyi-od­dechem-chcesz-czuć-gdy-wiążę-dłonie-kosztując-uniesień-ciała-wy­pełniam-po brze­gi
Bystry.76 Cytaty: już pocałunków tańcują płomienie w chłod­nej bieli pod­sy­ca się żar złączo­ne dłonie chwy­tają w niewole chłonąc namiętność wil­gotnych ciał. -bystry.76
już-pocałunków-ńcują-płomienie-w-chłod­nej-bieli-pod­sy­ca ę-żar-złączo­ne-dłonie-chwy­tają-w niewole-chłonąc-namiętność
Bystry.76 Cytaty: Nie mówię nic bo kocham gdy sa­ma ciśniesz mi się na usta. -bystry.76
nie-mówię-nic-bo-kocham-gdy-­-śniesz-mi ę-na-usta
Bystry.76 Cytaty: Od­kry­wasz się da­jesz mi wolną rękę mam Cię jak na dłoni cza­sem w garści cza­sem w jed­nym palcu. -bystry.76
od­kry­wasz-ę-da­jesz-mi wolną-rękę-mam-cię-jak na dłoni-cza­sem-w garś-cza­sem-w jed­nym-palcu
Bystry.76 Cytaty: Na­dal krzyczysz prze­ze mnie choć niełatwo to z Ciebie wyciągnąć. -bystry.76
na­dal-krzyczysz-prze­ze-mnie-choć-niełatwo-to-z ciebie-wyciągnąć
Bystry.76 Cytaty: kiedy odejdę przyj­dzie czas nicości i mały dylemat spa­lić się ze wstydu czy za­kopać kości. -bystry.76
kiedy-odejdę-przyj­dzie-czas-nicoś-i-ły-dylemat-spa­lić ę-ze wstydu-czy-za­kopać-koś
Bystry.76 Cytaty: ok­ry­ci sobą opad­li uniesieniem roz­dzielił oddech  -bystry.76
ok­ry­-sobą-opad­li-uniesieniem-roz­dzielił-oddech 
Bystry.76 Cytaty: My­cie rąk w męskiej toale­cie mi­ja się z ce­lem, bo i tak co dru­gi chuj do­tyka klamki. -bystry.76
my­cie-rąk-w męskiej-toale­cie-mi­ja ę-z ­lem-bo i tak-co dru­gi-chuj-do­tyka-klamki
Bystry.76 Cytaty: Naj­większy ból u den­tysty spra­wia mi płacenie. -bystry.76
naj­większy-ból-u den­tysty-spra­wia-mi płacenie
Bystry.76 Cytaty: Ko­lej­ne ry­sy... lu­bię gdy to we mnie pęka. -bystry.76
ko­lej­ne-ry­sy-lu­bię gdy-to we mnie-pęka
Bystry.76 Cytaty: Góry dos­tar­czają mi cho­ciaż na kil­ka dni, dob­rych wi­doków na przyszłość. -bystry.76
góry-­tar­czają-mi cho­ciaż-na kil­ka-dni-dob­rych-wi­doków-na przyszłość
Bystry.76 Cytaty: grzechy odpuszcza włas­nych się dopuszcza da­je ludziom pokutę po­mijając własną skruchę. -bystry.76
grzechy-odpuszcza-włas­nych ę-dopuszcza-da­-ludziom-pokutę-po­mijając-własną-skruchę
Bystry.76 Cytaty: To mnie kręci, że Cię obracam w kółko z każdej strony. -bystry.76
to mnie-krę-że-cię-obracam-w-kółko-z-każdej-strony
Bystry.76 Cytaty: na­bierając kształtu za­topiłaś mnie w sobie chwy­ciliśmy się w mig w Twoim łonie rodząc się na nowo. -bystry.76
na­bierając-kształ-za­topiłaś-mnie-w sobie-chwy­ciliśmy ę-w mig-w-twoim-łonie-rodząc ę-na nowo