Bystry.76 Cytaty

Bystry.76 Cytaty: ser­ce zos­ta­wiłem w dziczy niech w do­mu mi nie krzyczy kiedy tyl­ko znajdę czas ucieknę ciałem w las. -bystry.76


ser­-zos­­wiłem-w dziczy-niech-w do­mu-mi nie krzyczy-kiedy-tyl­ko-znajdę-czas-ucieknę-ciałem-w las
Bystry.76 Cytaty: kiedy się napaliła drasnąć za pałkę lubiła  -bystry.76


kiedy ę-napaliła-drasnąć-za pałkę-lubiła 
Bystry.76 Cytaty: zachodziła w głowę jak do te­go doszła cho­ciaż miała majtki zro­biło jej się dobrze. -bystry.76


zachodziła-w głowę-jak-do te­go-doszła-cho­ciaż-miała-majtki-zro­biło-jej ę-dobrze
Bystry.76 Cytaty: zaczy­nali ra­zem od zera dziś ona jest górą a on zwykłą kurą. -bystry.76


zaczy­nali-ra­zem-od zera-dziś-ona-jest górą-a-on zwykłą-kurą
Bystry.76 Cytaty: często się mijali ta­ki mieli okres do nicze­go więcej ra­zem nie doszli. -bystry.76


często ę-mijali-­ki-mieli-okres-do-nicze­go-więcej-ra­zem-nie doszli
Bystry.76 Cytaty: przyszła miłość trze­ba było się podzielić ona dos­tała dom on swo­je czte­ry litery. -bystry.76


przyszła-miłość-trze­ba-było ę-podzielić-ona-­ła-dom-on-swo­-czte­ry-litery
Bystry.76 Cytaty: gdy wzięliśmy się na poważnie wyszły z tego wyłącznie jaja. -bystry.76


gdy-wzięliśmy-ę-na-poważnie-wyszły-z tego-wyłącznie-jaja
Bystry.76 Cytaty: Chciał przeżyć się od nowa ale sta­ra mu nie pozwoliła. -bystry.76


chciał-przeżyć-ę-od-nowa-ale-sta­ra-mu nie pozwoliła
Bystry.76 Cytaty: Chciałbym wyłożyć kar­ty na stół i prze­bić Cię królem mo­ja damo. -bystry.76


chciałbym-wyłożyć-kar­ty-na stół-i-prze­bić-cię-królem-mo­ja-damo
Bystry.76 Cytaty: otoczo­ny Tobą sma­kuję zapach opa­dasz na kolana nie krzycz mam cię na końcu języka. -bystry.76


otoczo­ny-tobą-sma­kuję-zapach-opa­dasz-na kolana-nie-krzycz-mam-ę-na końcu-języka
Bystry.76 Cytaty: większość już tak ma że dogląda wiary innych żyjąc z diabłem za pan brat. -bystry.76


większość-już-tak-że-dogląda-wiary-innych-żyjąc-z diabłem-za pan-brat
Bystry.76 Cytaty: pełna treści rozkładam się przed Tobą weź mnie jed­nym tchem pochłoń aż skończy­my na dobre. -bystry.76


pełna-treś-rozkładam-ę-przed-tobą-weź-mnie-jed­nym-tchem-pochłoń-aż-skończy­my-na-dobre
Bystry.76 Cytaty: rzu­ceni na kolana bie­rze­my się na języki lecz to nie miłość ciśnie się nam na usta. -bystry.76


rzu­ceni-na kolana-bie­rze­my ę-na języki-lecz-to nie miłość-śnie ę-nam-na usta
Bystry.76 Cytaty: Co ro­bi władza po wyborach? Z góry dziękuje... -bystry.76


co ro­bi-władza-po wyborach-z-góry-dziękuje
Bystry.76 Cytaty: kiedy dziew­czę obiecało umo­wa była śmieciowa kiedy się wypięło zro­biła się o dzieło. dzięki ;)  -bystry.76


kiedy-dziew­czę-obiecało-umo­wa-była-śmieciowa-kiedy ę-wypięło-zro­biła ę-o dzieło-dzięki- 
Bystry.76 Cytaty: nie po­siadam się z radości widząc two­je krągłości lecz wiel­ki mam też smutek póki to je­dyny skutek. -bystry.76


nie po­siadam ę-z radoś-widząc-two­-krągłoś-lecz-wiel­ki-mam-też-smutek-póki-to ­dyny-skutek
Bystry.76 Cytaty: spot­kałem ko­bietę z krwi i kości da­leko jej do boskości ideal­na w każdym calu bo nie trzy­ma się wymiarów. -bystry.76


spot­kałem-ko­bietę-z krwi-i koś-da­leko-jej-do boskoś-ideal­na-w każdym-calu-bo-nie trzy­ ę-wymiarów
Bystry.76 Cytaty: pragnęli złotych gór często chodzi­li nad może mieli fir­mo­we gadki włas­ne je­dynie szmatki. -bystry.76


pragnęli-złotych-gór-często-chodzi­li-nad-może-mieli-fir­mo­we-gadki-włas­ne-­dynie-szmatki