Carlo Frabetti Cytaty

Carlo Frabetti Cytaty: Nie ro­zumiem, cze­mu ludzie boją się cmen­tarzy. Tak nap­rawdę to je­dyne miej­sce, które­go mie­szkańcy nie mogą ni­komu zro­bić krzywdy. -Carlo Frabetti


nie-ro­zumiem-cze­mu-ludzie-boją ę-cmen­tarzy-tak nap­rawdę-to ­dyne-miej­sce-które­go-mie­szkańcy-nie mogą-­komu-zro­bić
Carlo Frabetti Cytaty: Tyl­ko ten, kto ma od­wagę mówić to, co myśli, zasługu­je na pełne zaufa­nie. Być może człowiek ta­ki wy­razi się cza­sem niezręcznie, a na­wet nieg­rzecznie, ale nie będzie mnie oszukiwał. -Carlo Frabetti


Carlo Frabetti Cytaty: Stojący obok człowiek był jak zja­wa, bla­dy i czar­ny anioł stróż, który wyłonił się z ciem­ności, aby ją uratować. -Carlo Frabetti


stojący-obok-człowiek-był-jak zja­wa-bla­dy-i czar­ny-anioł-stróż-który-wyłonił ę-z ciem­noś-aby ją uratować
Carlo Frabetti Cytaty: Pochlebstwo to potrawa, która wszystkim smakuje. -Carlo Goldoni


pochlebstwo-to-potrawa-która-wszystkim-smakuje
Carlo Frabetti Cytaty: Zazdrość to udręka dla kochającego, a obelga dla ukochanej. -Carlo Goldoni


zazdrość-to-udręka-dla-kochającego-a-obelga-dla-ukochanej
Carlo Frabetti Cytaty: Zapłata nie może poprzedzać zasługi. -Carlo Goldoni


zapłata-nie-może-poprzedzać-zasługi
Carlo Frabetti Cytaty: Niech licho porwie tego, kto wprowadził zwyczaj składania wizyt. -Carlo Goldoni


niech-licho-porwie-tego-kto-wprowadził-zwyczaj-składania-wizyt
Carlo Frabetti Cytaty: Jest się wiernym, dopóki trwa miłość, a kochankiem, dopóki przedmiot miłości jest blisko. -Carlo Goldoni


jest-ę-wiernym-dopóki-trwa-miłość-a-kochankiem-dopóki-przedmiot-miłoś-jest-blisko
Carlo Frabetti Cytaty: Pragnąć czegoś - a wziąć, to nie to samo. -Carlo Goldoni


pragnąć-czegoś-a-wziąć-to-nie-to-samo
Carlo Frabetti Cytaty: Młode żony starych mężów zawczasu myślą o wyborze tego, który im otrze łzy. -Carlo Goldoni


młode-żony-starych-mężów-zawczasu-myślą-o-wyborze-tego-który-im-otrze-łzy
Carlo Frabetti Cytaty: Kto nie ma odwagi starać się o swoje szczęście, tym samym udowadnia wyraźnie, że tego szczęścia nie jest wart. -Carlo Goldoni


kto-nie-odwagi-starać-ę-o-swoje-szczęście-tym-samym-udowadnia-wyraźnie-że-tego-szczęścia-nie-jest-wart
Carlo Frabetti Cytaty: Gdy kobieta jest w gniewie, cztery małe pocałunki wystarczą, aby ją pocieszyć. -Carlo Goldoni


gdy-kobieta-jest-w-gniewie-cztery-łe-pocałunki-wystarczą-aby-ją-pocieszyć
Carlo Frabetti Cytaty: Kto nie ma odwagi starać się o swoje szczęście, tym samym udowadnia, że tego szczęścia nie jest wart. -Carlo Goldoni


kto-nie-odwagi-starać-ę-o-swoje-szczęście-tym-samym-udowadnia-że-tego-szczęścia-nie-jest-wart
Carlo Frabetti Cytaty: Kobiety są zawsze słabsze w nienawiści aniżeli w miłości. -Carlo Goldoni


kobiety-są-zawsze-słabsze-w-nienawiś-aniżeli-w-miłoś
Carlo Frabetti Cytaty: Ojcowie zdolnych dzieci są gorącymi zwolennikami teorii dziedziczenia. -Carlo Manzoni


ojcowie-zdolnych-dzieci-są-gorącymi-zwolennikami-teorii-dziedziczenia
Carlo Frabetti Cytaty: Kiedy dziewczyna ma piętnaście lat, nienawidzi mężczyzn i wszystkich chętnie by wymordowała. A w dwa lata później rozgląda się, czy któryś przypadkiem nie ocalał. -Carlo Ponti


kiedy-dziewczyna-piętnaście-lat-nienawidzi-mężczyzn-i-wszystkich-chętnie-by-wymordowała-a-w-dwa-lata-później-rozgląda-ę-czy-któryś
Carlo Frabetti Cytaty: Kiedy film zdobywa sukces, wówczas jest to interes, kiedy nie ma sukcesu - jest sztuką. -Carlo Ponti


kiedy-film-zdobywa-sukces-wówczas-jest-to-interes-kiedy-nie-sukcesu-jest-sztuką
Carlo Frabetti Cytaty: Wszystko, co jest robione z wdziękiem, uchodzi za galanterię. -Carlo Goldoni


wszystko-co-jest-robione-z-wdziękiem-uchodzi-za-galanterię