Charles Caleb Colton Cytaty

Charles Caleb Colton Cytaty: Logika jest komodą, zawierającą pożyteczne narzędzia i wiele zbędnych. -Charles Caleb Colton


logika-jest-komodą-zawierającą-pożyteczne-narzędzia-i-wiele-zbędnych
Charles Caleb Colton Cytaty: Niewinność jest dla jednych cnotą, dla innych wadą. -Charles Caleb Colton


niewinność-jest-dla-jednych-cnotą-dla-innych-wadą
Charles Caleb Colton Cytaty: Przyjaźń może zakończyć się miłością, ale miłość nigdy nie może zakończyć się przyjaźnią. -Charles Caleb Colton


przyjaźń-może-zakończyć-ę-miłośą-ale-miłość-nigdy-nie-może-zakończyć-ę-przyjaźą
Charles Caleb Colton Cytaty: Człowiek dobry będzie się doskonalił, zły stawał się coraz gorszy, bo występek, cnota i czas nigdy nie stoją w miejscu. -Charles Caleb Colton


człowiek-dobry-będzie-ę-doskonalił-zły-stawał-ę-coraz-gorszy-bo-występek-cnota-i-czas-nigdy-nie-stoją-w-miejscu
Charles Caleb Colton Cytaty: Umiarkowanie nieodmiennie towarzyszy mądrości, ale nieznane jest geniuszowi. -Charles Caleb Colton


umiarkowanie-nieodmiennie-towarzyszy-mądroś-ale-nieznane-jest-geniuszowi
Charles Caleb Colton Cytaty: Ludzie od­kry­li, że o wiele wy­god­niej jest fałszo­wać prawdę niż uszlachet­niać siebie. -Charles Caleb Colton


ludzie-od­kry­li-że o wiele-wy­god­niej-jest fałszo­wać-prawdę-ż-uszlachet­niać-siebie
Charles Caleb Colton Cytaty: Egza­miny na­pełniają lękiem każde­go, na­wet dob­rze przy­goto­wane­go, po­nieważ najgłup­szy może za­pytać o więcej, niż najmądrzej­szy jest w sta­nie odpowiedzieć. -Charles Caleb Colton


Charles Caleb Colton Cytaty: Współcześni cenią raczej człowieka niż jego zasługi, przyszłe pokolenia - odwrotnie. -Charles Caleb Colton


współcześ-cenią-raczej-człowieka-ż-jego-zasługi-przyszłe-pokolenia-odwrotnie
Charles Caleb Colton Cytaty: Naśla­dow­nic­two jest naj­szczer­szym komplementem. -Charles Caleb Colton


naś­dow­nic­two-jest naj­szczer­szym-komplementem
Charles Caleb Colton Cytaty: Z dwóch przyczyn należy czytać życiorysy wielkich ludzi przez nich samych napisane: aby się dowiedzieć, czym byli inni i czym oni sami byli. -Charles Caleb Colton


z-dwóch-przyczyn-należy-czytać-życiorysy-wielkich-ludzi-przez-nich-samych-napisane-aby-ę-dowiedzieć-czym-byli-inni-i-czym-oni-sami-byli
Charles Caleb Colton Cytaty: Nadużycia młodości - weksel na starość, który trzeba będzie płacić z procentami za trzydzieści lat. -Charles Caleb Colton


nadużycia-młodoś-weksel-na-starość-który-trzeba-będzie-płacić-z-procentami-za-trzydzieś-lat
Charles Caleb Colton Cytaty: Najlepszym przyjacielem prawdy jest czas, jej najgorszym wrogiem przesąd, zaś stałym towarzyszem pokora. -Charles Caleb Colton


najlepszym-przyjacielem-prawdy-jest-czas-jej-najgorszym-wrogiem-przesąd-zaś-stałym-towarzyszem-pokora
Charles Caleb Colton Cytaty: Poklask jest zachętą dla znakomitych umysłów, a celem i końcem dla małych. -Charles Caleb Colton


poklask-jest-zachętą-dla-znakomitych-umysłów-a-celem-i-końcem-dla-łych
Charles Caleb Colton Cytaty: Roztropność jest nieodłączną towarzyszką mądrości, ale z geniuszem nie nawiązuje nawet przelotnej znajomości. -Charles Caleb Colton


roztropność-jest-nieodłączną-towarzyszką-mądroś-ale-z-geniuszem-nie-nawiązuje-nawet-przelotnej-znajomoś
Charles Caleb Colton Cytaty: Egzaminy napełniają lękiem każdego, nawet dobrze przygotowanego, ponieważ najgłupszy może zapytać o więcej, niż najmądrzejszy jest w stanie odpowiedzieć. -Charles Caleb Colton


egzaminy-napełniają-lękiem-każdego-nawet-dobrze-przygotowanego-ponieważ-najgłupszy-może-zapytać-o-więcej-ż-najmądrzejszy-jest-w-stanie
Charles Caleb Colton Cytaty: Naśladownictwo jest najszczerszym komplementem. -Charles Caleb Colton


naśladownictwo-jest-najszczerszym-komplementem
Charles Caleb Colton Cytaty: Cierpliwość jest podporą słabych, niecierpliwość ruiną mocnych. -Charles Caleb Calton


cierpliwość-jest-podporą-słabych-niecierpliwość-ruiną-mocnych
Charles Caleb Colton Cytaty: DLA SZLACHETNYCH UMYSŁÓW UZNANIE JEST PODNIETĄ. -C.C.COLTON


dla-szlachetnych-umysŁÓw-uznanie-jest-podnietĄ