Charles De Gaulle Cytaty

Charles De Gaulle Cytaty: Naród to coś więcej niż klub konsumentów. -Charles de Gaulle


Charles De Gaulle Cytaty: Rozum nie należy do najsilniejszych stron armii. -Charles de Gaulle


rozum-nie-należy-do-najsilniejszych-stron-armii
Charles De Gaulle Cytaty: Wszyscy Francuzi byli, są lub będą degaullistami. -Charles de Gaulle


wszyscy-francuzi-byli-są-lub-będą-degaullistami
Charles De Gaulle Cytaty: Nigdy mi nie przeszkadzało, że porównywano mnie czasem do szparaga, gdyż w szparagu najważniejsza jest głowa. -Charles de Gaulle


nigdy-mi-nie-przeszkadzało-że-porównywano-mnie-czasem-do-szparaga-gdyż-w-szparagu-najważniejsza-jest-głowa
Charles De Gaulle Cytaty: Niektórym dziennikarzom zamiast atramentu wycieka z pióra mocz. -Charles de Gaulle


niektórym-dziennikarzom-zamiast-atramentu-wycieka-z-pióra-mocz
Charles De Gaulle Cytaty: Anglia jest wyspą. Anglia nie jest temu winna - ale ja też nie. -Charles de Gaulle


anglia-jest-wyspą-anglia-nie-jest-temu-winna-ale-ja-też-nie
Charles De Gaulle Cytaty: El fin de la esperanza es el comienzo de la muerte. -Charles de Gaulle


Charles De Gaulle Cytaty: Algeria tatusia już nie istnieje. - po utracie przez Francję kolonii w Algierii, 1959. -Charles de Gaulle


algeria-tatusia-już-nie-istnieje-po-utracie-przez-francję-kolonii-w-algierii-1959
Charles De Gaulle Cytaty: Rządzić to znaczy móc na wszystko powiedzieć: nie. -Charles de Gaulle


rządzić-to-znaczy-móc-na-wszystko-powiedzieć-nie
Charles De Gaulle Cytaty: Pod­stawą naszej cy­wili­zac­ji jest wol­ność każde­go do myśli, wie­rzeń, opi­nii, pra­cy, rozrywki. -Charles de Gaulle


pod­stawą-naszej-cy­wili­zac­ji-jest wol­ność-każde­go-do myśli-wie­rzeń-opi­nii-pra­cy-rozrywki
Charles De Gaulle Cytaty: Bądźmy sil­ni, czyści i wier­ni; u kre­su naszej niedo­li ocze­kuje nas naj­większa chwała świata, chwała ludzi którzy nie ustąpili. -Charles de Gaulle


bądźmy-sil­-czyś-i wier­-u kre­su-naszej-niedo­li-ocze­kuje-nas-naj­większa-chwała-świata-chwała-ludzi-którzy-nie ustąpili
Charles De Gaulle Cytaty: Po­lity­ka, kiedy jest sztuką oraz służbą a nie narzędziem wy­zys­ku, to działanie na rzecz ideału pop­rzez rzeczywistość. -Charles de Gaulle


po­lity­ka-kiedy-jest sztuką-oraz-służbą-a nie narzędziem-wy­zys­ku-to działanie-na rzecz-ideału-pop­rzez-rzeczywistość
Charles De Gaulle Cytaty: Jes­tem człowiekiem, który nie na­leży do ni­kogo a za­razem na­leży do wszystkich. -Charles de Gaulle


jes­tem-człowiekiem-który-nie na­ży-do ­kogo-a za­razem-na­ży-do wszystkich
Charles De Gaulle Cytaty: Żad­na po­lity­ka nie jest war­tościowa w oder­wa­niu od rzeczywistości. -Charles de Gaulle


Żad­na-po­lity­ka-nie jest war­tościowa-w oder­wa­niu-od rzeczywistoś
Charles De Gaulle Cytaty: Pat­riotyzm jest wte­dy, gdy na pier­wszym miej­scu jest miłość do włas­ne­go na­rodu; nac­jo­nalizm wte­dy, gdy na pier­wszym miej­scu jest niena­wiść do in­nych na­rodów niż własny. -Charles de Gaulle


Charles De Gaulle Cytaty: Narody zjednoczone powinny się właściwie nazywać narodami, które daremnie chcą się zjednoczyć. -Charles de Gaulle


narody-zjednoczone-powinny-ę-właściwie-nazywać-narodami-które-daremnie-chcą-ę-zjednoczyć
Charles De Gaulle Cytaty: Jak trudno rządzić narodem produkującym więcej niż 300 gatunków sera! -Charles de Gaulle


jak-trudno-rządzić-narodem-produkującym-więcej-ż-300-gatunków-sera
Charles De Gaulle Cytaty: Jednych poznanie pcha do akcji, drugich - do rezygnacji. -Charles de Gaulle


jednych-poznanie-pcha-do-akcji-drugich-do-rezygnacji