Christoph Martin Wieland Cytaty

Christoph Martin Wieland Cytaty: Nie widzieć la­su spo­za drzew. -Christoph Martin Wieland


Christoph Martin Wieland Cytaty: Ludzi można oślepić i przekupić, ale człowieka nigdy. -Georg Christoph Lichtenberg


Christoph Martin Wieland Cytaty: Jeżeli przy zderzeniu się książki i głowy powstaje pusty dźwięk, czy jest to zawsze winą książki? -Georg Christoph Lichtenberg


jeżeli-przy-zderzeniu-ę-książki-i-głowy-powstaje-pusty-dźwięk-czy-jest-to-zawsze-winą-książki
Christoph Martin Wieland Cytaty: Każdą chwilę życia, pomyślną jak i niepomyślną, uczynić czymś jak najlepszym - oto sztuka życia i właściwy przywilej rozumnej istoty. -Georg Christoph Lichtenberg


każdą-chwilę-życia-pomyślną-jak-i-niepomyślną-uczynić-czymś-jak-najlepszym-oto-sztuka-życia-i-właściwy-przywilej-rozumnej-istoty
Christoph Martin Wieland Cytaty: Zdrowie chętniej widzi, gdy ciało tańczy, niż gdy pisze. -Georg Christoph Lichtenberg


Christoph Martin Wieland Cytaty: Zakochani w sobie mają przynajmniej tę korzyść, że nie posiadają zbyt wielu rywali. -Georg Christoph Lichtenberg


zakochani-w-sobie-mają-przynajmniej-tę-korzyść-że-nie-posiadają-zbyt-wielu-rywali
Christoph Martin Wieland Cytaty: Nic nie jest tak miękkie i tak twarde jak serce. -Georg Christoph Lichtenberg


Christoph Martin Wieland Cytaty: Istnieją ludzie, którzy sądzą, że wszystko, co czyni się z poważną miną, jest rozsądne. -Georg Christoph Lichtenberg


istnieją-ludzie-którzy-sądzą-że-wszystko-co-czyni-ę-z-poważną-miną-jest-rozsądne
Christoph Martin Wieland Cytaty: Jak ci idzie? - zapytał ślepy chromego. - Jak widzisz - brzmiała odpowiedź. -Georg Christoph Lichtenberg


Christoph Martin Wieland Cytaty: Mędrzec szuka mądrości, głupi ją znalazł. -Georg Christoph Lichtenberg


Christoph Martin Wieland Cytaty: Miłość jest ślepa, ale małżeństwo przywraca jej wzrok. -Georg Christoph Lichtenberg


Christoph Martin Wieland Cytaty: Nic tak nie ujawnia prawdziwego charakteru człowieka jak żart, który go dotyka. -Georg Christoph Lichtenberg


nic-tak-nie-ujawnia-prawdziwego-charakteru-człowieka-jak-żart-który-go-dotyka
Christoph Martin Wieland Cytaty: Panie, daj mi siłę, abym zmienił to, co zmienić mogę; daj mi cierpliwość, abym zniósł to, czego zmienić nie mogę; daj mi mądrość, abym odróżnił jedno od drugiego. -Friedrich Christoph Oetinger


panie-daj-mi-łę-abym-zmienił-to-co-zmienić-mogę-daj-mi-cierpliwość-abym-zniósł-to-czego-zmienić-nie-mogę-daj-mi-mądrość-abym-odróżł
Christoph Martin Wieland Cytaty: Nic nie przyczynia się bardziej do spokoju ducha niż brak własnych przekonań. -Georg Christoph Lichtenberg


nic-nie-przyczynia-ę-bardziej-do-spokoju-ducha-ż-brak-własnych-przekonań
Christoph Martin Wieland Cytaty: Istnieją ludzie, którzy dopiero wtedy słyszą, gdy im się uszy obetnie. -Georg Christoph Lichtenberg


istnieją-ludzie-którzy-dopiero-wtedy-słyszą-gdy-im-ę-uszy-obetnie
Christoph Martin Wieland Cytaty: Zdrowy naukowiec to człowiek, u którego rozmyślanie nie jest czymś chorobliwym. -Georg Christoph Lichtenberg


zdrowy-naukowiec-to-człowiek-u-którego-rozmyślanie-nie-jest-czymś-chorobliwym
Christoph Martin Wieland Cytaty: Droga prosta jest najkrótsza, ale na ogół wymaga najwięcej czasu, aby dojść nią do celu. -Georg Christoph Lichtenberg


droga-prosta-jest-najkrótsza-ale-na-ogół-wymaga-najwięcej-czasu-aby-dojść-ą-do-celu
Christoph Martin Wieland Cytaty: Ludzie, którzy nigdy nie mają czasu, czynią najmniej. -Georg Christoph Lichtenberg