Clive Staples Lewis Cytaty

Clive Staples Lewis Cytaty: Módlmy się, żeby ludzka ra­sa nig­dy nie uciekła z Ziemi, by gdzie in­dziej roz­przes­trze­niać swoją niegodziwość. -Clive Staples Lewis


módlmy-ę-żeby-ludzka-ra­-nig­dy-nie uciekła-z ziemi-by gdzie-in­dziej-roz­przes­trze­niać-swoją-niegodziwość
Clive Staples Lewis Cytaty: W czasie wojny nikt nie sądzi, że żyć będzie wiecznie. -Clive Staples Lewis


w-czasie-wojny-nikt-nie-sądzi-że-żyć-będzie-wiecznie
Clive Staples Lewis Cytaty: Większość nieszczęścia spada na nas dlatego, ponieważ aż do połowy drogi sami idziemy na ich spotkanie. -Clive Staples Lewis


większość-nieszczęścia-spada-na-nas-dlatego-ponieważ-aż-do-połowy-drogi-sami-idziemy-na-ich-spotkanie
Clive Staples Lewis Cytaty: Przyjaźń, tak samo jak filozofia czy sztuka, nie jest niezbędna do życia. . . Nie ma żadnej wartości potrzebnej do przetrwania; jest natomiast jedną z tych rzeczy, dzięki którym samo przetrwania nabiera wartości. -Clive Staples Lewis


Clive Staples Lewis Cytaty: Nie omieszkaj posłużyć się argumentacją w stylu:


Clive Staples Lewis Cytaty: Najwspanialszy werset staje się w pełni wspaniały, jedynie dzięki wszystkim wersetom, jakie po nim występują; jeśli do niego wrócisz, stwierdzisz, że jest mniej wspaniały niż myślałeś. Zabijasz go w ten sposób. Mówię, rzecz jasną, o dobrym poemacie. -Clive Staples Lewis


Clive Staples Lewis Cytaty: Doprawdy, najpewniejszą drogą do Piekła jest droga stopniowa - łagodna, miękko usłana, bez nagłych zakrętów, bez kamieni milowych, bez drogowskazów. -Clive Staples Lewis


doprawdy-najpewniejszą-drogą-do-piekła-jest-droga-stopniowa-łagodna-miękko-usłana-bez-nagłych-zakrętów-bez-kamieni-milowych-bez
Clive Staples Lewis Cytaty: No creo que Dios quiera exactamente que seamos felices, quiere que seamos capaces de amar y de ser amados, quiere que maduremos, y yo sugiero que precisamente porque Dios nos ama nos concedió el don de sufrir; o por decirlo de otro modo: el dolor es el me -Clive Staples Lewis


Clive Staples Lewis Cytaty: Wierzę w chrześci­jaństwo tak, jak w słońce: nie tyl­ko dla­tego, że je widzę, lecz także dzięki te­mu, że widzę wszys­tko pozostałe. -Clive Staples Lewis


wierzę-w chrześ­jaństwo-tak-jak w słoń-nie tyl­ko-dla­tego-że  widzę-lecz-także-dzięki-te­mu-że widzę-wszys­tko-pozostałe
Clive Staples Lewis Cytaty: Miłość może oka­zać się w dziewięciu dziesiatych niena­wiścią, lecz wciąż na­zywać się miłością. -Clive Staples Lewis


miłość-może-oka­zać ę-w dziewięciu-dziesiatych-niena­wiśą-lecz-wciąż-na­zywać ę-miłośą
Clive Staples Lewis Cytaty: Le­piej, żeby podzi­wiali ko­gokol­wiek, niż żeby nie podzi­wiali nikogo. -Clive Staples Lewis


le­piej-żeby-podzi­wiali-ko­gokol­wiek-ż-żeby-nie podzi­wiali-nikogo
Clive Staples Lewis Cytaty: Czy myślisz, że mógłbym nie być posłuszny swoim włas­nym prawom?  -Clive Staples Lewis


czy-myślisz-że mógłbym-nie być-posłuszny-swoim-włas­nym-prawom 
Clive Staples Lewis Cytaty: Nau­czy­liśmy się myśleć o przyszłości jak o Ziemi Obieca­nej, którą osiągają wiel­cy bo­hate­rowie. A nie jak o czymś, do cze­go każdy się dos­ta­nie z prędkością sześćdziesięciu mi­nut na godzinę, co­kol­wiek czy­ni, kim­kolwiek jest. -Clive Staples Lewis


Clive Staples Lewis Cytaty: La amistad no es necesaria, como la Filosofia, como el arte, etc. no tiene valor de supervivencia; sin embargo, es una de esas cosas que da valor a la supervivencia. -C.S. Lewis


la-amistad-no-es-necesaria-como-filosofia-como-el-arte-etc-no-tiene-valor-de-supervivencia-sin-embargo-es-una-de-esas-cosas-da-valor-a
Clive Staples Lewis Cytaty: “Minino de Cheshire, ¿podrias decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí?” “Esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar


Clive Staples Lewis Cytaty: Przeciętny Amerykanin nie potrzebuje ani zegara, ani kalendarza. W czasie orientuje się według seriali telewizyjnych. -Jerry Lewis


przeciętny-amerykanin-nie-potrzebuje-ani-zegara-ani-kalendarza-w-czasie-orientuje-ę-według-seriali-telewizyjnych
Clive Staples Lewis Cytaty: Życie jest jak psi zaprzęg. Jeśli nie jesteś na przedzie, widok nigdy się nie zmienia. -Lewis Grizzard


Życie-jest-jak-psi-zaprzęg-jeśli-nie-jesteś-na-przedzie-widok-nigdy-ę-nie-zmienia
Clive Staples Lewis Cytaty: Poeta powinien być czytany, a nie oglądany. -Cecil Day - Lewis


poeta-powinien-być-czytany-a-nie-oglądany