Coco Chanel Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Coco Chanel Cytaty: Może się zdarzyć, że urodziłaś się bez skrzy­deł, ale naj­ważniej­sze, żebyś nie przeszkadzała im wyrosnąć. -Coco Chanel
może ę-zdarzyć-że urodziłaś ę-bez-skrzy­deł-ale-naj­ważniej­sze-żebyś-nie przeszkadzała-im wyrosnąć
Coco Chanel Cytaty: Prostotę można naśladować, ale nie można jej skopiować. -Coco Chanel
prostotę-można-naśladować-ale-nie-można-jej-skopiować
Coco Chanel Cytaty: Przemilczenia dzielą bardziej niż nieobecności. -Coco Chanel
przemilczenia-dzielą-bardziej-ż-nieobecnoś
Coco Chanel Cytaty: Zakłada ciemne okulary, żeby go nie rozpoznano. -Coco Chanel
zakłada-ciemne-okulary-żeby-go-nie-rozpoznano
Coco Chanel Cytaty: Moda, w której nie można wyjść na ulicę nie jest modą. -Coco Chanel
moda-w-której-nie-można-wyjść-na-ulicę-nie-jest-modą
Coco Chanel Cytaty: Nie ma kobiet brzydkich - są tylko kobiety zaniedbane. -Coco Chanel
nie-kobiet-brzydkich-są-tylko-kobiety-zaniedbane
Coco Chanel Cytaty: Moda to to, co wychodzi z mody. -Coco Chanel
Coco Chanel Cytaty: Moda przemija, styl pozostaje. -Coco Chanel
Coco Chanel Cytaty: Moda - to co dziś ładne, ale za kilka lat będzie brzydkie. Sztuka - to co dziś brzydkie, ale za kilka lat będzie ładne. -Coco Chanel
moda-to-co-dziś-ładne-ale-za-kilka-lat-będzie-brzydkie-sztuka-to-co-dziś-brzydkie-ale-za-kilka-lat-będzie-ładne
Coco Chanel Cytaty: Moda nie powinna rodzić się na ulicy. -Coco Chanel
moda-nie-powinna-rodzić-ę-na-ulicy
Coco Chanel Cytaty: Kobieta nazywa sukcesami wszystkie swoje kapitulacje. -Coco Chanel
kobieta-nazywa-sukcesami-wszystkie-swoje-kapitulacje
Coco Chanel Cytaty: Miłość spłaca się na raty. Bieda w tym, że zwykle miłość się kończy, a pozostają jeszcze raty do spłacenia. -Coco Chanel
miłość-spłaca-ę-na-raty-bieda-w-tym-że-zwykle-miłość-ę-kończy-a-pozostają-jeszcze-raty-do-spłacenia
Coco Chanel Cytaty: Nie ma kobiety, która we śnie chociaż nie zdradziła swego małżonka. -Coco Chanel
nie-kobiety-która-we-śnie-chociaż-nie-zdradziła-swego-łżonka
Coco Chanel Cytaty: Nie jestem pewna czy nie bardziej pogardzam fałszywym futrem, niż fałszywym świadkiem. -Coco Chanel
nie-jestem-pewna-czy-nie-bardziej-pogardzam-fałszywym-futrem-ż-fałszywym-świadkiem
Coco Chanel Cytaty: Ta o wiele za krótka spódniczka była o wiele za długo za krótka! -Coco Chanel
ta-o-wiele-za-krótka-spódniczka-była-o-wiele-za-długo-za-krótka
Coco Chanel Cytaty: Mo­da-to,co dziś ład­ne,ale za kil­ka lat będzie brzyd­kie. Sztu­ka-to,co dziś brzyd­kie,a za kil­ka lat będzie ładne. -Coco Chanel
mo­da-toco-dziś-ład­neale-za kil­ka-lat-będzie-brzyd­kie-sztu­ka-toco dziś-brzyd­kiea-za kil­ka-lat-będzie-ładne
Coco Chanel Cytaty: Ko­bieta ma ty­le lat, na ile zasługuje. -Coco Chanel
ko­bieta- ty­-lat-na ile-zasługuje
Coco Chanel Cytaty: Mo­da prze­mija, styl pozostaje. -Coco Chanel
mo­da-prze­mija-styl-pozostaje
Coco Chanel Cytaty: Prze­mil­cze­nia dzielą bar­dziej niż nieobecności. -Coco Chanel
prze­mil­cze­nia-dzielą-bar­dziej-ż-nieobecnoś
Coco Chanel Cytaty: Nie ma ko­biet brzyd­kich, są tyl­ko ko­biety zaniedbane. -Coco Chanel
nie- ko­biet-brzyd­kich-są tyl­ko-ko­biety-zaniedbane
Coco Chanel Cytaty: Pieniądze szczęścia nie dają. Do­piero...zakupy!  -Coco Chanel
pieniądze-szczęścia-nie dają-do­pierozakupy 
Coco Chanel Cytaty: Mo­da - to, co wychodzi z mody. -Coco Chanel
mo­da- to-co wychodzi-z mody
Coco Chanel Cytaty: W życiu nie ma czasu na monotonię. Jest czas na pracę i czas na miłość. To wszystko nie pozostawia nam czasu na nic więcej -Coco Chanel
w-życiu-nie-czasu-na-monotonię-jest-czas-na-pracę-i-czas-na-miłość-to-wszystko-nie-pozostawia-nam-czasu-na-nic-więcej
Coco Chanel Cytaty: Las mujeres necesitamos la belleza para que los hombres nos amen, y la estupidez para que nosotras amemos a los hombres. -Coco Chanel
las-mujeres-necesitamos-belleza-para-los-hombres-nos-amen-y-estupidez-para-nosotras-amemos-a-los-hombres
Coco Chanel Cytaty: Moda to co wychodzi z mody. -Chanel Coco
Coco Chanel Cytaty: W nadchodzącym roku suknie kobiece zapowiadają się tak piękne, że mężczyźni nie będą mieli ochoty, by one je zdejmowały. -Coco Chanel
w-nadchodzącym-roku-suknie-kobiece-zapowiadają-ę-tak-piękne-że-mężczyź-nie-będą-mieli-ochoty-by-one-zdejmowały
Coco Chanel Cytaty: Gwiazdor to człowiek, który latami pracuje jak opętany, by zyskać popularność, a potem zakłada ciemne okulary, żeby go nie rozpoznano. -Coco Chanel
gwiazdor-to-człowiek-który-latami-pracuje-jak-opętany-by-zyskać-popularność-a-potem-zakłada-ciemne-okulary-żeby-go-nie-rozpoznano
Coco Chanel Cytaty: Miłość spłaca się na raty. Kłopot w tym, że zwykle miłość się kończy, a pozostają jeszcze raty do spłacenia. -Gabrielle Chanel
miłość-spłaca-ę-na-raty-kłopot-w-tym-że-zwykle-miłość-ę-kończy-a-pozostają-jeszcze-raty-do-spłacenia