Cris Cytaty

Cris Cytaty: Ka­ruze­la znów Niedo­powie­dzeń słów stos Wiele zostało K.A.Sz. 19.11.2015r. -Cris


ka­ruze­-znów-niedo­powie­dzeń-słów-stos-wiele-zostało-kasz-19112015r
Cris Cytaty: Zakorzenione Wspom­nienia za nos wodzą Ach jak uwodzą K.A.Sz. 15.10.2015r. -Cris


zakorzenione-wspom­nienia-za nos-wodzą-ach-jak uwodzą-kasz-15102015r
Cris Cytaty: Nie pod­da­waj, nie  Kiedy świat przeciwstawia Ludzcy mają gest K.A.Sz. 03.10.2015r. -Cris


nie-pod­da­waj-nie -kiedy-świat-przeciwstawia-ludzcy-mają-gest-kasz-03102015r
Cris Cytaty: Zauważasz sens Cie­szy- niektórych śmieszy Rozczarowanie K.A.Sz. 23.09.2015r. -Cris


zauważasz-sens-cie­szy-niektórych-śmieszy-rozczarowanie-kasz-23092015r
Cris Cytaty: Dziel i ciesz życiem Po szczęście stoi szereg Uśmie­chnięte łzy K.A.Sz. 27.09.2015r. -Cris


dziel-i ciesz-życiem-po-szczęście-stoi-szereg-uśmie­chnięte-łzy-kasz-27092015r
Cris Cytaty: Jak piórko czujesz Adi­dasy, dres i bieg Spa­lanie stresu K.A.Sz. 23.09.2015r. -Cris


jak-piórko-czujesz-adi­dasy-dres-i bieg-spa­lanie-stresu-kasz-23092015r
Cris Cytaty: Ser­ca w uścisku Uniosły kąci­ki ust Roz­jaśniły mrok K.A.Sz. 21.09.2015r. -Cris


ser­ca-w uścisku-uniosły-ką­ki-ust-roz­jaśły-mrok-kasz-21092015r
Cris Cytaty: Ciepłe spojrzenia Tulą nasze wspomnienia Oczu blask jak gwiazd K.A.Sz. 19.08.2015r. -Cris


ciepłe-spojrzenia-tulą-nasze-wspomnienia-oczu-blask-jak gwiazd-kasz-19082015r
Cris Cytaty: Niczym pąki róż Każda miłość roz­wi­ja Cud- masz świat u stóp K.A.Sz. 04.09.2015r. -Cris


niczym-pąki-róż-każda-miłość-roz­wi­ja-cud-masz-świat-u stóp-kasz-04092015r
Cris Cytaty: Ja­koś tak mamy Ja­kość prze­kona­ni mieć Kocha­my się w niej K.A.Sz. 04.09.2015r. -Cris


ja­koś-tak-mamy-ja­kość-prze­kona­-mieć-kocha­my ę-w niej-kasz-04092015r
Cris Cytaty: Muzą pta­si śpiew Gwiżdże wiatr i pa­da deszcz Przy ko­min­ku- dreszcz K.A.Sz. 13.10.2015r. -Cris


muzą-pta­-śpiew-gwiżdże-wiatr-i pa­da-deszcz-przy-ko­min­ku-dreszcz-kasz-13102015r
Cris Cytaty: Drży ser­ce jak liść Otul ciepłym spojrzeniem Gorączka spada K.A.Sz. 21.10.2015r. -Cris


drży-ser­-jak liść-otul-ciepłym-spojrzeniem-gorączka-spada-kasz-21102015r
Cris Cytaty: Żelaz­ne nerwy Nieus­traszo­ne serce Samokontrola K.A.Sz. 21.09.2015r. -Cris


Żelaz­ne-nerwy-nieus­traszo­ne-serce-samokontrola-kasz-21092015r
Cris Cytaty: Czas na śnieżną biel Po­goda to stan ducha Szep­nij, przy­tul, ciesz K.A.Sz. 13.01.2016r. -Cris


czas-na śnieżną-biel-po­goda-to stan-ducha-szep­nij-przy­tul-ciesz-kasz-13012016r
Cris Cytaty: Akceptowanie swych niedoskonałości. Samokrytyka. K.A.Sz.17.11.2015r. -Cris


akceptowanie-swych-niedoskonałoś-samokrytyka-kasz17112015r
Cris Cytaty: Ser­ce rwie, gdy nie Wdzięczność trze­ba okazać Czys­te sumienie K.A.Sz. 07.01.2016r. -Cris


ser­-rwie-gdy-nie-wdzięczność-trze­ba-okazać-czys­te-sumienie-kasz-07012016r
Cris Cytaty: Ser­wu­jesz ciepło Nie straszny mro­zik sercu Uśmiech jak grzaniec K.A.Sz. 03.01.2016r. -Cris


ser­wu­jesz-ciepło-nie-straszny-mro­zik-sercu-uśmiech-jak grzaniec-kasz-03012016r
Cris Cytaty: Ich czas zbawienny Wyb­ra­li los- obok są A dłoń trzy­ma dłoń K.A.Sz. 14.11.2015r. -Cris


ich-czas-zbawienny-wyb­ra­li-los-obok-są-a-dłoń-trzy­-dłoń-kasz-14112015r