Cykam Cytaty

Cykam Cytaty: uwiel­biam duszę od do­tyku mechacić fioł i dwa koty  -Cykam


uwiel­biam-duszę-od-do­tyku-mechacić-fioł-i dwa-koty 
Cykam Cytaty: kosodrzewina ty i ja na spacerze łapiemy jesień  -Cykam


kosodrzewina-ty-i ja na spacerze-łapiemy-jesień 
Cykam Cytaty: czas grzybobrania ko­zak idzie z zamiarem od­na­leźć niebo  -Cykam


czas-grzybobrania-ko­zak-idzie-z zamiarem-od­na­źć-niebo 
Cykam Cytaty: wyhodowałem ob­raz tej czarownicy szok w Magdalence  -Cykam


wyhodowałem-ob­raz-tej czarownicy-szok-w magdalence 
Cykam Cytaty: pros­to w oczy śmiał od­roczyć śmierć raz po raz Bóg ma nas za nic  -Cykam


pros­to-w oczy-śmiał-od­roczyć-śmierć-raz-po raz-bóg- nas-za nic 
Cykam Cytaty: tłoczy odwagę nadzieja ryzykuje życia nie szczędzi  -Cykam


tłoczy-odwagę-nadzieja-ryzykuje-życia-nie szczędzi 
Cykam Cytaty: Być rezolutnym, do­meną człowieczeństwa. Współczes­ność uczy. -Cykam


być-rezolutnym-do­meną-człowieczeństwa-współczes­ność-uczy
Cykam Cytaty: ko­duję wieści te z ser­ca treści nasze bo jakże bym mógł  -Cykam


ko­duję-wieś-te-z ser­ca-treś-nasze-bo-jakże-bym-mógł 
Cykam Cytaty: zwyczaj­nie lubię się do Ciebie przytulić objąłem życie  -Cykam


zwyczaj­nie-lubię-ę-do ciebie-przytulić-objąłem-życie 
Cykam Cytaty: psychotroniczny układ działań wspólnych tez woj­na o szpica  -Cykam


psychotroniczny-układ-działań-wspólnych-tez-woj­na-o szpica 
Cykam Cytaty: niechęć odchodzi po cichu z samotnością wrócą do siebie  -Cykam


niechęć-odchodzi-po-cichu-z samotnośą-wrócą-do siebie 
Cykam Cytaty: znik­niesz niebawem śla­dy Two­je zostaną pocieszające  -Cykam


znik­niesz-niebawem-ś­dy-two­-zostaną-pocieszają 
Cykam Cytaty: bo widzisz w niebie nie ma nic na po­kaz, ni do uk­ry­cia też  -Cykam


bo widzisz-w niebie-nie- nic-na po­kaz-do-uk­ry­cia-też 
Cykam Cytaty: przy­godo moja czas wra­cać nam do domu od­począć w ciszy  -Cykam


przy­godo-moja-czas-wra­cać-nam-do domu-od­począć-w ciszy 
Cykam Cytaty: scho­wała ser­ce mo­je w swo­je w spiżar­ni naszych prag­nień łut  -Cykam


scho­wała-ser­-mo­-w swo­-w spiżar­-naszych-prag­nień-łut 
Cykam Cytaty: do krzty radości wyczer­pało to życie dob­rze że żyje  -Cykam


do krzty-radoś-wyczer­pało-to życie-dob­rze-że żyje 
Cykam Cytaty: otóż blis­ko nas to jeszcze nie my całkiem ra­zem daleko  -Cykam


otóż-blis­ko-nas-to-jeszcze-nie my całkiem-ra­zem-daleko 
Cykam Cytaty: stąpając twardo wzbieram się w so­bie na lot ku marze­niom mym  -Cykam


stąpając-twardo-wzbieram ę-w so­bie-na lot-ku-marze­niom-mym