Cykam Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Cykam Cytaty: uwiel­biam duszę od do­tyku mechacić fioł i dwa koty  -Cykam
uwiel­biam-duszę-od-do­tyku-mechacić-fioł-i dwa-koty 
Cykam Cytaty: kosodrzewina ty i ja na spacerze łapiemy jesień  -Cykam
kosodrzewina-ty-i ja na spacerze-łapiemy-jesień 
Cykam Cytaty: czas grzybobrania ko­zak idzie z zamiarem od­na­leźć niebo  -Cykam
czas-grzybobrania-ko­zak-idzie-z zamiarem-od­na­źć-niebo 
Cykam Cytaty: wyhodowałem ob­raz tej czarownicy szok w Magdalence  -Cykam
wyhodowałem-ob­raz-tej czarownicy-szok-w magdalence 
Cykam Cytaty: pros­to w oczy śmiał od­roczyć śmierć raz po raz Bóg ma nas za nic  -Cykam
pros­to-w oczy-śmiał-od­roczyć-śmierć-raz-po raz-bóg- nas-za nic 
Cykam Cytaty: tłoczy odwagę nadzieja ryzykuje życia nie szczędzi  -Cykam
tłoczy-odwagę-nadzieja-ryzykuje-życia-nie szczędzi 
Cykam Cytaty: Być rezolutnym, do­meną człowieczeństwa. Współczes­ność uczy. -Cykam
być-rezolutnym-do­meną-człowieczeństwa-współczes­ność-uczy
Cykam Cytaty: ko­duję wieści te z ser­ca treści nasze bo jakże bym mógł  -Cykam
ko­duję-wieś-te-z ser­ca-treś-nasze-bo-jakże-bym-mógł 
Cykam Cytaty: zwyczaj­nie lubię się do Ciebie przytulić objąłem życie  -Cykam
zwyczaj­nie-lubię-ę-do ciebie-przytulić-objąłem-życie 
Cykam Cytaty: psychotroniczny układ działań wspólnych tez woj­na o szpica  -Cykam
psychotroniczny-układ-działań-wspólnych-tez-woj­na-o szpica 
Cykam Cytaty: niechęć odchodzi po cichu z samotnością wrócą do siebie  -Cykam
niechęć-odchodzi-po-cichu-z samotnośą-wrócą-do siebie 
Cykam Cytaty: znik­niesz niebawem śla­dy Two­je zostaną pocieszające  -Cykam
znik­niesz-niebawem-ś­dy-two­-zostaną-pocieszają 
Cykam Cytaty: bo widzisz w niebie nie ma nic na po­kaz, ni do uk­ry­cia też  -Cykam
bo widzisz-w niebie-nie- nic-na po­kaz-do-uk­ry­cia-też 
Cykam Cytaty: przy­godo moja czas wra­cać nam do domu od­począć w ciszy  -Cykam
przy­godo-moja-czas-wra­cać-nam-do domu-od­począć-w ciszy 
Cykam Cytaty: scho­wała ser­ce mo­je w swo­je w spiżar­ni naszych prag­nień łut  -Cykam
scho­wała-ser­-mo­-w swo­-w spiżar­-naszych-prag­nień-łut 
Cykam Cytaty: do krzty radości wyczer­pało to życie dob­rze że żyje  -Cykam
do krzty-radoś-wyczer­pało-to życie-dob­rze-że żyje 
Cykam Cytaty: otóż blis­ko nas to jeszcze nie my całkiem ra­zem daleko  -Cykam
otóż-blis­ko-nas-to-jeszcze-nie my całkiem-ra­zem-daleko 
Cykam Cytaty: stąpając twardo wzbieram się w so­bie na lot ku marze­niom mym  -Cykam
stąpając-twardo-wzbieram ę-w so­bie-na lot-ku-marze­niom-mym 
Cykam Cytaty: usłysz melodie która w to­bie szczęście gra niezagłuszona  -Cykam
usłysz-melodie-która-w to­bie-szczęście-gra-niezagłuszona 
Cykam Cytaty: doszli do siebie zdro­wieli wy­pełnieni wyszli żywotni  -Cykam
doszli-do siebie-zdro­wieli-wy­pełnieni-wyszli-żywotni 
Cykam Cytaty: * * * :)) gwiaz­dy w głowie mam oczko je­dyne patrzy wyśniona miłość  -Cykam
  -gwiaz­dy-w głowie-mam-oczko-­dyne-patrzy-wyśniona-miłość 
Cykam Cytaty: cóż to za miodek ul bez kocha­nych pszczółek dożar­ty niedźwiedź  -Cykam
cóż-to za miodek-ul-bez-kocha­nych-pszczółek-dożar­ty-niedźwiedź 
Cykam Cytaty: cza­sem nakręcam cy­kam wskazówki cykam ze­gar z kukułką  -Cykam
cza­sem-nakręcam-cy­kam-wskazówki-cykam-ze­gar-z kukułką 
Cykam Cytaty: po­kor­ne ciche prze­nikają najgłębiej kryształowe sny  -Cykam
po­kor­ne-ciche-prze­nikają-najgłębiej-kryształowe-sny 
Cykam Cytaty: jes­teś westchnieniem łzą z za­kamarków duszy naj­droższą chwilą  -Cykam
jes­teś-westchnieniem-łzą-z za­kamarków-duszy-naj­droższą-chwilą 
Cykam Cytaty: opo­wiedzą Ci o mnie drze­wa sze­leszcząc wsłuchaj swe ciało  -Cykam
opo­wiedzą-ci-o-mnie-drze­wa-sze­leszcząc-wsłuchaj-swe-ciało 
Cykam Cytaty: dob­ry wojownik nie śmieje się w ogóle ra­duje życie  -Cykam
dob­ry-wojownik-nie-śmieje ę-w ogó-ra­duje-życie 
Cykam Cytaty: wyrósł tak słodki że li­zaki zazdrosne na języ­ku był  -Cykam
wyrósł-tak-słodki-że-li­zaki-zazdrosne-na-języ­ku-był 
Cykam Cytaty: jeśli­by stwierdzić iż ziemia ta jest w niebie wszys­cy są w raju  -Cykam
śli­by-stwierdzić-iż-ziemia- jest w niebie-wszys­cy-są w raju 
Cykam Cytaty: ja­kim cu­dem tyś tak sobą mnie zajęła nie wiem w ogóle  -Cykam
ja­kim-cu­dem-tyś-tak-sobą-mnie-zajęła-nie-wiem-w ogó 
Cykam Cytaty: de­zer­terzy Ci wpi­sali w kon­sty­tuc­je Haiti nasze jest  -Cykam
de­zer­terzy-ci-wpi­sali-w kon­sty­tuc­-haiti-nasze-jest 
Cykam Cytaty: Niepew­ny łeb z cytatowa, Co za spódni­ce się chowa, Którą z resztą emancypował, Bo to właśnie pod nią urzędował. Gdzieś tam się wychował. -Cykam
niepew­ny-łeb-z cytatowa-co-za spódni­ ę-chowa-którą-z resztą-emancypował-bo-to właśnie-pod-ą-urzędował-gdzieś-tam ę-wychował
Cykam Cytaty: cu­dow­ne niebo zle­wa skle­pienie pławi pióro w butelce  -Cykam
cu­dow­ne-niebo-zle­wa-skle­pienie-pławi-pióro-w butelce 
Cykam Cytaty: mus­kam bezwiednie ścian Two­jego pokoju żyw wciąż dla Ciebie  -Cykam
mus­kam-bezwiednie-ścian-two­jego-pokoju-żyw-wciąż-dla-ciebie 
Cykam Cytaty: wy­raża wszystko co te­raz ma dla Ciebie kwiat życia pachnie  -Cykam
wy­raża-wszystko-co-te­raz- dla-ciebie-kwiat-życia-pachnie