Cytlopka Cytaty

Cytlopka Cytaty: W tej szczęśliwości, ma swo­je is­tnienie- cierpienie. Piekiel­ne niebo. -cytlopka


w tej szczęśliwoś-swo­-is­tnienie-cierpienie-piekiel­ne-niebo
Cytlopka Cytaty: Jed­no życzenie, do spa­dającej gwiazdy. Uwol­nij skrzydła. -cytlopka


jed­no-życzenie-do-spa­dającej-gwiazdy-uwol­nij-skrzydła
Cytlopka Cytaty: Za­gubione zdania, przep­la­tane milczeniem. zapomnienie. -cytlopka


za­gubione-zdania-przep­­tane-milczeniem-zapomnienie
Cytlopka Cytaty: Zaczarowana, Twoją ma­giczną duszą. Do­tykam nieba. -cytlopka


zaczarowana-twoją-­giczną-duszą-do­tykam-nieba
Cytlopka Cytaty: Czy­tając książki, upi­jamy się słowami. książkoholicy. -cytlopka


czy­tając-książki-upi­jamy ę-słowami-książkoholicy
Cytlopka Cytaty: Różowe niebo, na za­kończe­nie dnia noc­na tęsknota. -cytlopka


różowe-niebo-na-za­kończe­nie-dnia-noc­na-tęsknota
Cytlopka Cytaty: Ludzie złodzieje, zys­kując ja­kiś przedmiot. Tracą na wartości. -cytlopka


ludzie-złodzieje-zys­kując-ja­kiś-przedmiot-tracą-na wartoś
Cytlopka Cytaty: Wiatr mus­ka liście, sub­telną porywczością. Na­miętna noc. -cytlopka


wiatr-mus­ka-liście-sub­telną-porywczośą-na­miętna-noc
Cytlopka Cytaty: Pączki, pączki, bierz do rączki, Czwar­tek ma­my tłusty, je­my wiel­kie chrusty, po­tem brzuchy bar­dzo bolą, bo pączki w nich swawolą. -cytlopka


pączki-pączki-bierz-do rączki-czwar­tek-­my-tłusty-­my-wiel­kie-chrusty-po­tem-brzuchy-bar­dzo-bolą-bo-pączki-w nich-swawolą
Cytlopka Cytaty: jed­no spojrzenie, de­likat­ny do­tyk sprag­nionych dłoni, bi­cie ser­ca przyśpieszone, myśli z głowy jak ptaki, wyfrunęły, liczy się tyl­ko chwila se­kun­da, może dwie.. ty­le Cię miec  -cytlopka


Cytlopka Cytaty: Sie­dzi w środku, po­woli nas pożerając. Zabójczy stres. -cytlopka


sie­dzi-w środku-po­woli-nas-pożerając-zabójczy-stres
Cytlopka Cytaty: Cho­ciaż nie widzisz, jak płaczę to ocierasz łzy. Dob­rze, że jesteś. -cytlopka


cho­ciaż-nie widzisz-jak-płaczę-to ocierasz-łzy-dob­rze-że jesteś
Cytlopka Cytaty: Top­nieją ser­ca, od czułego do­tyku szeptu. Ma­gia spojrzenia. -cytlopka


top­nieją-ser­ca-od-czułego-do­tyku-szeptu-ma­gia-spojrzenia
Cytlopka Cytaty: Za ok­nem ciemno, blask po­jedyn­czych lamp, jak światło nadziei. -cytlopka


za ok­nem-ciemno-blask-po­jedyn­czych-lamp-jak-światło-nadziei
Cytlopka Cytaty: Spi­sane wiersze, zbudzą wszys­tkie zmysły. Ob­ra­zy duszy. Z poz­dro­wieniami i podzięko­waniem dla Vergil'a  -cytlopka


spi­sane-wiersze-zbudzą-wszys­tkie-zmysły-ob­ra­zy-duszy-z-poz­dro­wieniami-i podzięko­waniem-dla-vergil'a 
Cytlopka Cytaty: Wschód słońca muska, de­likat­nością i pięknem. Zat­rwożone twarze. -cytlopka


wschód-słońca-muska-de­likat­nośą-i pięknem-zat­rwożone-twarze
Cytlopka Cytaty: Przys­pie­szo­ny rytm, osza­lałe bębny serca. Miłos­ny akord. -cytlopka


przys­pie­szo­ny-rytm-osza­łe-bębny-serca-miłos­ny-akord
Cytlopka Cytaty: Pro­myki słońca, Przedzierają się przez liście . Chwi­la zamyślenia. -cytlopka


pro­myki-słońca-przedzierają ę-przez-liście-chwi­-zamyślenia