Danny Kaye Cytaty

Danny Kaye Cytaty: Życie jest wiel­kim płótnem. Za­maluj je tak ko­loro­wo, jak tyl­ko potrafisz. -Danny Kaye


Życie-jest wiel­kim-płótnem-za­maluj- tak-ko­loro­wo-jak tyl­ko-potrafisz
Danny Kaye Cytaty: I znowu człowiek wydaje pieniądze, których nie ma, na rzeczy, których nie potrzebuje, by imponować ludziom, których nie lubi. -Danny Kaye


i-znowu-człowiek-wydaje-pieniądze-których-nie-na-rzeczy-których-nie-potrzebuje-by-imponować-ludziom-których-nie-lubi
Danny Kaye Cytaty: Oryginalność to sztuka zapamiętywania tego, co się usłyszało a zapominania od kogo. -Danny Kaye


oryginalność-to-sztuka-zapamiętywania-tego-co-ę-usłyszało-a-zapominania-od-kogo
Danny Kaye Cytaty: Współczesne suknie są jak drut kolczasty: chronią teren, lecz pozwalają go obejrzeć. -Danny Kaye


współczesne-suknie-są-jak-drut-kolczasty-chronią-teren-lecz-pozwalają-go-obejrzeć
Danny Kaye Cytaty: Również głupiec miewa czasami rozsądną myśl, tylko tego nie zauważa. -Danny Kaye


również-głupiec-miewa-czasami-rozsądną-myśl-tylko-tego-nie-zauważa
Danny Kaye Cytaty: Istnieją dwa sposoby zrobienia kariery: albo się coś robi, albo udaje pracę. Polecam pierwszą metodę, bo tu mniejsza konkurencja. -Danny Kaye


istnieją-dwa-sposoby-zrobienia-kariery-albo-ę-coś-robi-albo-udaje-pracę-polecam-pierwszą-metodę-bo-mniejsza-konkurencja
Danny Kaye Cytaty: Bestsellery to świetne urządzenie: wiadomo jakie książki kupować i nie trzeba ich czytać. -Danny Kaye


bestsellery-to-świetne-urządzenie-wiadomo-jakie-książki-kupować-i-nie-trzeba-ich-czytać
Danny Kaye Cytaty: I znów człowiek wy­daje pieniądze, których nie ma, na rzeczy, których nie pot­rze­buje, by zaim­ponwać ludziom, których nie lubi. -Danny Kaye


i znów-człowiek-wy­daje-pieniądze-których-nie -na rzeczy-których-nie pot­rze­buje-by zaim­ponwać-ludziom-których-nie lubi
Danny Kaye Cytaty: Kobiety nie kłamią, ale szminkują trochę prawdę. -Danny Kaye


kobiety-nie-kłamią-ale-szminkują-trochę-prawdę
Danny Kaye Cytaty: Sukces nie ma nic wspólnego z tym, co osiągniesz w życiu lub zdobędziesz DLA SIEBIE. Jest on tym, co zrobisz DLA INNYCH. -Danny Thomas


sukces-nie-nic-wspólnego-z-tym-co-osiągniesz-w-życiu-lub-zdobędziesz-dla-siebie-jest-on-tym-co-zrobisz-dla-innych
Danny Kaye Cytaty: Są różne rodza­je uśmiechów u ludzi. Są ciepłe i miłe, po­wodujące że ko­lana nam miękną al­bo jest ciepło na duszy, al­bo zim­ne i złośli­we, przez które po ple­cach prze­biega nam zim­ny dreszcz. -Kaye


Danny Kaye Cytaty: Naj­gorzej jest, gdy wiesz co chcesz od życia, ale nie jes­teś wys­tar­czająco sil­ny i wyt­rwały, by o to walczyć... -Kaye


naj­gorzej-jest-gdy-wiesz-co chcesz-od życia-ale-nie jes­teś-wys­tar­czająco-sil­ny-i wyt­rwały-by o to walczyć
Danny Kaye Cytaty: Słowa chy­ba bar­dziej ra­nią niż nóż wbi­ty w plecy  -Kaye


słowa-chy­ba-bar­dziej-ra­ą-ż-nóż-wbi­ty-w plecy 
Danny Kaye Cytaty: Są ta­kie dni, kiedy życie da­je nam mon­ce­go ko­pa w sie­dze­nie. My in­ter­pre­tuje­my je ja­ko załama­nie w naszym życiu, znak, że je­dynym rozsądnym wyjściem jest załamać ręce i się pod­dać. Choć tak nap­rawdę ten kop­niak znaczy zu­pełnie wręcz coś prze­ciw­ne­go - mu­simy postąpić je­den krok do tyłu i po pros­tu wziąść się w garść. -Kaye


Danny Kaye Cytaty: Miłość jest jak nar­ko­tyk. Do za­kocha­nia je­den krok, a do od­kocha­nia długa te­rapia. Działać może z pa­re dni, miesiąc, rok, ale zaw­sze do niej wrócisz. -Kaye


miłość-jest jak nar­ko­tyk-do za­kocha­nia-­den-krok-a do od­kocha­nia-długa-te­rapia-działać może-z pa­re-dni-miesiąc-rok
Danny Kaye Cytaty: Zde­cydo­wanie le­piej by mi się żyło, gdy­by niektóre opi­nie spływałyby po mnie jak po kaczce. -Kaye


zde­cydo­wanie-­piej-by mi ę-żyło-gdy­by-niektóre-opi­nie-spływałyby-po mnie-jak po kaczce
Danny Kaye Cytaty: Dlacze­go ro­bię wszys­tko na os­tatnią chwilę ? No cóż, może to dla­tego, że lu­bię czuć ten dreszczyk emoc­ji a może pop­rostu lu­bię wy­raz twarzy tych, co wątpią, że mi się uda, gdy udo­wad­niam że ja chcę, to pot­ra­fię do­piąć swego. -Kaye


Danny Kaye Cytaty: W dzi­siej­szych cza­sach ludzie nie widzą różni­cy między zaurocze­niem a miłością, niechęcią a niena­wiścią, szcze­rym kom­ple­men­tem a fałszywością. -Kaye


w dzi­siej­szych-cza­sach-ludzie-nie widzą-róż­cy-między-zaurocze­niem-a miłośą-niechęą-a niena­wiśą-szcze­rym