Dark Smurf Cytaty

Dark Smurf Cytaty: Trze­ba wie­dzieć gdzie można rozłożyć żag­le i pot­ra­fić się tam za­kot­wiczyć.. wte­dy da się tam na­wet latać. -dark smurf


trze­ba-wie­dzieć-gdzie-można-rozłożyć-żag­-i pot­ra­fić ę-tam-za­kot­wiczyć-wte­dy da ę-tam-na­wet-latać
Dark Smurf Cytaty: Po­litycznie, niedorzecznie.. znów bo­ryka­my się ze złowie­szczą in­ter­pre­tacją zza wschod­niej kurtyny.. zag­rożeniem nie jest tar­cza.. a miecz, dla­tego te­go ty­pu bzdu­ry, chy­ba nazwę pa­radok­sem prezerwatywy.. bo ta też w is­to­cie ma chro­nić, a zaw­sze is­tnieje możli­wość os­karżenia jej o gwałt. -dark smurf


Dark Smurf Cytaty: Dziś żad­na ra­dość ani lu­napark, nie od­da w połowie, ra­dości wspom­nień, z bu­jania się na ma­my nodze. -dark smurf


dziś-żad­na-ra­dość-ani-lu­napark-nie od­da-w połowie-ra­doś-wspom­nień-z bu­jania ę-na ­my-nodze
Dark Smurf Cytaty: Kul­tu­ra wys­ta­je jak kra­wat, a występu­je po­za pro­mieniem na­leżnej elegancji. -dark smurf


kul­­ra-wys­­-jak kra­wat-a występu­-po­za-pro­mieniem-na­żnej-elegancji
Dark Smurf Cytaty: Ważniej­sze kaczce się wys­rać, niż pojąć skąd ziar­no jest. -dark smurf


ważniej­sze-kaczce ę-wys­rać-ż-pojąć-skąd-ziar­no-jest
Dark Smurf Cytaty: Łagodząc smak szczyptą so­li, osłodzić da się tyl­ko pieprzem. -dark smurf


Łagodząc-smak-szczyptą-so­li-osłodzić-da ę-tyl­ko-pieprzem
Dark Smurf Cytaty: Nie ma co, przed chłodem cho­wać się w piżamie.. na­dej­dzie sro­ga noc, gotów por­wać ją we śnie. -dark smurf


nie- co-przed-chłodem-cho­wać ę-w piżamie-na­dej­dzie sro­ga-noc-gotów-por­wać-ją we śnie
Dark Smurf Cytaty: za­poda­jesz muzę w sam raz do samochodu jak to robisz..? że aż tańczyć chce się.. w skodzie do późne­go wschodu.. -dark smurf


za­poda­jesz-muzę-w-sam-raz-do samochodu-jak-to robisz-że-aż ńczyć-chce-ę-w-skodzie-do-późne­go-wschodu
Dark Smurf Cytaty: życie upływa na smut­ku i radości ze spóźnionych burz  -dark smurf


życie-upływa-na-smut­ku-i radoś-ze-spóźnionych-burz 
Dark Smurf Cytaty: po­lity­ka to też miłość do ojczyzny wy­pala gangrenę og­niem z miłości by ot­rzeć łzy które za­daje so­bie sama i wciąż pro­si o chusteczkę  -dark smurf


po­lity­ka-to też-miłość-do-ojczyzny-wy­pala-gangrenę-og­niem-z miłoś-by-ot­rzeć-łzy-które-za­daje-so­bie-sama-i-wciąż-pro­
Dark Smurf Cytaty: by­wam tak powtarzalny a nie tra­fiam na siebie każde­go dnia inaczej a gdy już spot­kam, to prawda o półno­cy nieprzespanej miewam tak głębo­kie sny że na­wet bezsenność to tyl­ko ko­lej­ny z nich  -dark smurf


Dark Smurf Cytaty: Nie bez powodu z piór oberwane ramiona człowieko­wi piszące­mu nie chodzi ty­le o wy­sokość stalówki z opo­rem wiatru naj­trud­niej siebie nakłonić do lotu  -dark smurf


nie-bez-powodu-z-piór-oberwane-ramiona-człowieko­wi-piszą­mu-nie-chodzi-ty­-o-wy­sokość-stalówki-z-opo­rem-wiatru-naj­trud­niej-siebie
Dark Smurf Cytaty: dziś w ogóle, jut­ro trochę raz na słod­ko, po­tem tyl­ko gorzko za nis­ko, nag­le zbyt wysoko szyb­ko, ale tak powoli bar­dzo, po czym wcale kto zro­zumie kobiety będzie naj­szczęśliw­szym fa­cetem na świecie  -dark smurf


Dark Smurf Cytaty: Po zbi­tej sol­niczce nie za­miata się cukru. -dark smurf


po zbi­tej-sol­niczce-nie za­miata ę-cukru
Dark Smurf Cytaty: już kil­ka se­kund po orgazmie w hor­mo­nal­nym wstrząsie.. niczym ma­jowa burza zda­jemy so­bie sprawę, jaką rolę w ruchu od­gry­wają dążenia  -dark smurf


już-kil­ka-se­kund-po orgazmie-w-hor­mo­nal­nym-wstrząsie-niczym ­jowa-burza-zda­jemy-so­bie-sprawę-jaką-rolę-w ruchu-od­gry­wają
Dark Smurf Cytaty: Czcij­my bóstwo, naj­wy­raźniej to, po­nad wszys­tkie stworze­nia, czy­ni nas człowiekiem. in­sp. danioł  -dark smurf


czcij­my-bóstwo-naj­wy­raźniej-to-po­nad-wszys­tkie-stworze­nia-czy­-nas-człowiekiem-in­sp-danioł 
Dark Smurf Cytaty: nie raz odławiałem się z ta­kich słów rzu­cając błędne koła odłówmy dziś pragnienia utop­my zbędne słowa po pros­tu tańczmy wzniesionym ramieniem niech grają kapele wyob­raźmy so­bie noc bro­kat nie sy­pie się sam pat­rzmy so­bie w oczy bez po­mysłów od­da­ni zmysłom przy białym tan­go i ryt­micznym winie w blas­ku kończących się świec  -dark smurf


Dark Smurf Cytaty: Nie ma żalu dzień do nocy choć co zmie­rzch się wypierają nieod­bi­tym światłem rzu­cają cień na­giej strony są ta­kie drogi na których dziś tłukąc szkło przyj­dzie nam jeszcze przejść boso  -dark smurf