David Hume Cytaty

David Hume Cytaty: Miłość jest niespokojną i niecierpliwą namiętnością; kapryśna i zmienna, powstająca nagle z niczego, na widok czyjejś piękności i postaci, gasnąca nagle w ten sam sposób. -David Hume


miłość-jest-niespokojną-i-niecierpliwą-namiętnośą-kapryśna-i-zmienna-powstająca-nagle-z-niczego-na-widok-czyjejś-pięknoś-i-postaci
David Hume Cytaty: Rzadkością jest, aby jakąkolwiek wolność stracono całkowicie od razu. -David Hume


rzadkośą-jest-aby-jakąkolwiek-wolność-stracono-całkowicie-od-razu
David Hume Cytaty: Gdy zniszczy­my miłość i przy­jaźń, cóż war­tościowe­go pozostanie?  -George David Hume


gdy-zniszczy­my-miłość-i przy­jaźń-cóż-war­tościowe­go-pozostanie 
David Hume Cytaty: Pokora jest fundamentem życia duchowego, bo stanowi jego początek. -Basil Hume


pokora-jest-fundamentem-życia-duchowego-bo-stanowi-jego-początek
David Hume Cytaty: Z uśmiechem traktuj siebie, swoje niedociągnięcia, swoją duchową nieporadność. Miej poczucie humoru. -Basil Hume


z-uśmiechem-traktuj-siebie-swoje-niedociągnięcia-swoją-duchową-nieporadność-miej-poczucie-humoru
David Hume Cytaty: Modlić się to próbować uświadomić sobie obecność Boga i z tą świadomością dać Mu odpowiedź. To próba wzniesienia umysłu i serca do Boga. -Basil Hume


modlić-ę-to-próbować-uświadomić-sobie-obecność-boga-i-z-tą-świadomośą-dać-mu-odpowiedź-to-próba-wzniesienia-umysłu-i-serca-do-boga
David Hume Cytaty: Obudziłem się i wie­działem, że od­szedł. Wie­działem to od ra­zu. Kiedy się ko­goś kocha, wie się ta­kie rzeczy. -David Almond


obudziłem ę-i wie­działem-że od­szedł-wie­działem to od ra­zu-kiedy ę-ko­goś-kocha-wie ę-­kie-rzeczy
David Hume Cytaty: W re­zul­ta­cie je­dyny­mi przeg­ra­nymi są ci, którzy na­wet nie spróbowali. -David Viscott


w re­zul­­cie-­dyny­mi-przeg­ra­nymi-są -którzy-na­wet-nie spróbowali
David Hume Cytaty: Zacznij pat­rzeć na siebie ja­ko na osobę, którą chciałbyś być. -David Viscott


zacznij-pat­rzeć-na siebie-ja­ko-na osobę-którą-chciałbyś-być
David Hume Cytaty: Najlepszych menedżerów można najczęściej poznać pośród tych, którzy mają w sobie silną cechę nieszablonowego podejścia do życia, którzy nie bronią się przed innowacjami, lecz je wprowadzają. Bez innowacji niemożliwy jest rozwój przedsiębiorstwa. -David Ogilvy


David Hume Cytaty: Nie ma potrzeby wierzyć w to, co artysta mówi. Trzeba wierzyć w to, co robi. Tylko to się liczy. -David Hockney


nie-potrzeby-wierzyć-w-to-co-artysta-mówi-trzeba-wierzyć-w-to-co-robi-tylko-to-ę-liczy
David Hume Cytaty: W li­tera­turze jest dużo sek­su i nie ma dzieci, w życiu na odwrót. -David Lodge


w li­tera­turze-jest żo-sek­su-i nie  dzieci-w życiu-na odwrót
David Hume Cytaty: Najtrudniejsza rzecz w życiu to nauczyć się, które mosty przekraczać, a które palić -David Russell


najtrudniejsza-rzecz-w-życiu-to-nauczyć-ę-które-mosty-przekraczać-a-które-palić
David Hume Cytaty: W literaturze jest dużo seksu i nie ma dzieci; w życiu - na odwrót. -David Lodge


w-literaturze-jest-żo-seksu-i-nie-dzieci-w-życiu-na-odwrót
David Hume Cytaty: Dawniej szaleństwo coś znaczyło, dzisiaj wszyscy są szaleni. -David Letterman


dawniej-szaleństwo-coś-znaczyło-dzisiaj-wszyscy-są-szaleni
David Hume Cytaty: Kochać i być kocha­nym to tak, jak­by z obu stron grzało nas słońce. -David Viscott


kochać-i być-kocha­nym-to tak-jak­by-z obu-stron-grzało-nas-słoń
David Hume Cytaty: Ahora que ya estábamos seguros de que el dinero no da la felicidad, descubrimos que la macroeconomía sí. -David Trueba


ahora-ya-ábamos-seguros-de-el-dinero-no-da-felicidad-descubrimos-macroeconomía-sí
David Hume Cytaty: Zem­sta to klęska oso­bis­ta człowieka. -David Pierce


zem­sta-to klęska-oso­bis­-człowieka