Diana Webster Cytaty

Diana Webster Cytaty: Dawniej młodzi mężczyźni szukali sobie żon. Teraz wyszukują sobie teściów. -Diana Webster


dawniej-młodzi-mężczyź-szukali-sobie-żon-teraz-wyszukują-sobie-teśów
Diana Webster Cytaty: Daw­niej młodzi mężczyźni szu­kali so­bie żon. Te­raz wyszu­kują so­bie teściów. -Diana Webster


daw­niej-młodzi-mężczyź-szu­kali-so­bie-żon-te­raz wyszu­kują-so­bie-teśów
Diana Webster Cytaty: Książki o książkach, napisane na podstawie czytania książek o książkach, zajmują nam tyle czasu, że przestajemy czytać klasyków. -T. B. Webster


książki-o-książkach-napisane-na-podstawie-czytania-książek-o-książkach-zajmują-nam-tyle-czasu-że-przestajemy-czytać-klasyków
Diana Webster Cytaty: „Na szczycie zawsze znajdzie się miejsce” -Daniel Webster


Diana Webster Cytaty: Dobrych uczynków nikt nie pamięta, złych nikt nie zapomina. -Diana De Poitiers


dobrych-uczynków-nikt-nie-pamię-złych-nikt-nie-zapomina
Diana Webster Cytaty: Dzieci to urodzeni tmitatorzy, świetnie udający rodziców, z wyjątkiem chwil, kiedy ci próbują nauczyć je dobrych manier. -Diana Black


dzieci-to-urodzeni-tmitatorzy-świetnie-udający-rodziców-z-wyjątkiem-chwil-kiedy-próbują-nauczyć-dobrych-manier
Diana Webster Cytaty: Wielkie


wielkie-ego-to-ogromna-tarcza-która-osłania-wielką-pustkę
Diana Webster Cytaty: No­worod­ki to rek­ru­ci życia. -Diana Kalinowska


Diana Webster Cytaty: Cho­roby dzieci da­ne są ko­bietom dla oczyszcze­nia uczuć. -Diana Kalinowska


cho­roby-dzieci-da­ne-są ko­bietom-dla-oczyszcze­nia-uczuć
Diana Webster Cytaty: Czuję się bar­dziej związa­na z ludźmi z dna niż z ty­mi ze szczy­tu i oni [rodzi­na królew­ska] nie mogą mi te­go darować. I feel much clo­ser to peop­le at the bot­tom than to peop­le at the top and they (the royal fa­mily) don't for­gi­ve me for it. -Diana Spencer


Diana Webster Cytaty: W tym małżeństwie było nas tro­je, więc było trochę tłoczno. The­re we­re three of us in this mar­riage, so it was a bit crowded. -Diana Spencer


w tym-łżeństwie-było-nas-tro­-więc-było-trochę-tłoczno-the­re-we­re-three-of us in this-mar­riage-so it was-a bit-crowded
Diana Webster Cytaty: Lu­bię być wol­nym duchem. Niektórzy te­go nie lu­bią, ale ja ta­ka już jestem. I li­ke to be a free spi­rit. So­me don’t li­ke that, but that’s the way I am. -Diana Spencer


lu­bię-być-wol­nym-duchem-niektórzy te­go-nie lu­bią-ale-ja ­ka-już-jestem-i-li­ke-to be a free-spi­rit-so­me dont-li­ke-that
Diana Webster Cytaty: Chciałabym być królową w ludzkich ser­cach, ale nie widzę się ja­ko królo­wa te­go kraju. -Diana Spencer


chciałabym-być-królową-w ludzkich-ser­cach-ale-nie widzę ę-ja­ko-królo­wa-te­go-kraju
Diana Webster Cytaty: Nie fun­kcjo­nuję według re­gula­minu... Kieru­je się ser­cem, nie głową. I don't go by the ru­le book... I lead from the heart, not the head. -Diana Spencer


nie-fun­kcjo­nuję-według-re­gula­minu-kieru­ ę-ser­cem-nie głową-i-don't-go by the-ru­-book-i lead-from-the-heart-not-the
Diana Webster Cytaty: Mam dar da­wania miłości. I mam za­miar korzys­tać z te­go daru. I ha­ve got the gift to gi­ve lo­ve. And I am going to use this gift. -Diana Spencer


mam-dar-da­wania-miłoś-i mam-za­miar-korzys­ć-z te­go-daru-i-ha­ve-got-the-gift-to gi­ve-lo­ve-and i am going-to use-this-gift
Diana Webster Cytaty: Naj­gor­szą cho­robą naszych czasów jest to, że tak wielu ludzi cier­pi z po­wodu nie by­cia nig­dy kochanym. The wor­st il­lness of our ti­me is that so ma­ny peop­le ha­ve to suf­fer from ne­ver being loved. -Diana Spencer