Edgar Allan Poe Cytaty

Edgar Allan Poe Cytaty: Jeśli człowiek posiada dostatecznie okazały nos, to kierując się tylko nim może zostać wielką figurą. -Edgar Allan Poe


jeśli-człowiek-posiada-dostatecznie-okazały-nos-to-kierując-ę-tylko-nim-może-zostać-wielką-figurą
Edgar Allan Poe Cytaty: Stałem ze zdumieniem w oku, sny śniąc, jakich nikt z śmiertelnych nie śmiał śnić. -Edgar Allan Poe


stałem-ze-zdumieniem-w-oku-sny-śąc-jakich-nikt-z-śmiertelnych-nie-śmiał-ść
Edgar Allan Poe Cytaty: Nie w poznaniu leży szczęście, lecz w dążeniu do niego. -Edgar Allan Poe


nie-w-poznaniu-ży-szczęście-lecz-w-dążeniu-do-niego
Edgar Allan Poe Cytaty: Bliscy sąsiedzi rzadko bywają przyjaciółmi. -Edgar Allan Poe


bliscy-sąsiedzi-rzadko-bywają-przyjaciółmi
Edgar Allan Poe Cytaty: Zazwyczaj ludzie podleją stopniowo. -Edgar Allan Poe


Edgar Allan Poe Cytaty: Dzieci, podobnie jak twarde kotlety lub nowoczesne, greckie oliwki, są bez porównania lepsze, gdy są bite. -Edgar Allan Poe


dzieci-podobnie-jak-twarde-kotlety-lub-nowoczesne-greckie-oliwki-są-bez-porównania-lepsze-gdy-są-bite
Edgar Allan Poe Cytaty: Oddziaływanie naszych słów nie zawsze pozostaje w prostym stosunku do ważności, jaką sami im przypisujemy. -Edgar Allan Poe


oddziaływanie-naszych-słów-nie-zawsze-pozostaje-w-prostym-stosunku-do-ważnoś-jaką-sami-im-przypisujemy
Edgar Allan Poe Cytaty: Tajemnice zmuszają do myślenia i dlatego szkodzą zdrowiu. -Edgar Allan Poe


tajemnice-zmuszają-do-myślenia-i-dlatego-szkodzą-zdrowiu
Edgar Allan Poe Cytaty: Rozum w poszukiwaniu prawdy winien torować sobie drogę tylko szczytami, co wznoszą się ponad poziom zwyczajności. -Edgar Allan Poe


rozum-w-poszukiwaniu-prawdy-winien-torować-sobie-drogę-tylko-szczytami-co-wznoszą-ę-ponad-poziom-zwyczajnoś
Edgar Allan Poe Cytaty: Dokumenty bywają niejednokrotnie środkiem mistyfikacji. -Edgar Allan Poe


dokumenty-bywają-niejednokrotnie-środkiem-mistyfikacji
Edgar Allan Poe Cytaty: Umysł skłonny do obłędu poddaje się łatwo podszeptom, zwłaszcza jeśli schlebiają one wprzód powziętym, ulubionym ideom. -Edgar Allan Poe


umysł-skłonny-do-obłę-poddaje-ę-łatwo-podszeptom-zwłaszcza-śli-schlebiają-one-wprzód-powziętym-ulubionym-ideom
Edgar Allan Poe Cytaty: Najtrwalsze i najpiękniejsze więzi duchowe nawiązywane bywają od pierwszego wejrzenia. -Edgar Allan Poe


najtrwalsze-i-najpiękniejsze-więzi-duchowe-nawiązywane-bywają-od-pierwszego-wejrzenia
Edgar Allan Poe Cytaty: Nie ma właściwie końca dla wynalazków. -Edgar Allan Poe


Edgar Allan Poe Cytaty: Wszystko, co osiągnął ludzki, tenże sam rozum musi rozwiązać. -Edgar Allan Poe


wszystko-co-osiągnął-ludzki-tenże-sam-rozum-musi-rozwiązać
Edgar Allan Poe Cytaty: Odległość między życiem a śmiercią jest nieokreślona. Dlatego nikt nie wie gdzie kończy się jedno a zaczyna drugie. -Edgar Allan Poe


odległość-między-życiem-a-śmiercią-jest-nieokreślona-dlatego-nikt-nie-wie-gdzie-kończy-ę-jedno-a-zaczyna-drugie
Edgar Allan Poe Cytaty: Ci, którzy śnią najawie, dowiadują się więcej od tych, którzy śnią tylko w nocy. -Edgar Allan Poe


ci-którzy-śą-najawie-dowiadują-ę-więcej-od-tych-którzy-śą-tylko-w-nocy
Edgar Allan Poe Cytaty: Nie jest naprawdę odważny ten, kto boi się, by inni nie pomyśleli o nim, że jest tchórzem. -Edgar Allan Poe


nie-jest-naprawdę-odważny-ten-kto-boi-ę-by-inni-nie-pomyśleli-o-nim-że-jest-tchórzem
Edgar Allan Poe Cytaty: Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas. -Edgar Allan Poe


czas-to-pieniądz-a-pieniądz-to-więcej-ż-czas