Edmond Rostand Cytaty

Edmond Rostand Cytaty: Nauka zro­biła z nas bogów, za­nim na­wet oka­zaliśmy się god­ni być ludźmi. -Edmond Rostand


nauka-zro­biła-z nas-bogów-za­nim-na­wet-oka­zaliśmy ę-god­-być-ludźmi
Edmond Rostand Cytaty: Małżon­ko­wie po­win­ni wys­trze­gać się kłótni, jeśli nie dość się kochają, aby się pogodzić. -Edmond Rostand


małżon­ko­wie-po­win­-wys­trze­gać ę-kłótni-śli-nie dość ę-kochają-aby ę-pogodzić
Edmond Rostand Cytaty: Nie należy żądać od żony, by była doskonała ale tylko by wiedziała, że nie jest. -Edmond Rostand


nie-należy-żądać-od-żony-by-była-doskonała-ale-tylko-by-wiedziała-że-nie-jest
Edmond Rostand Cytaty: Pocałunek - to różany punkt ponad literą


pocałunek-to-różany-punkt-ponad-literą-i-w-słowie-miłość
Edmond Rostand Cytaty: Małżonkowie powinni wystrzegać się kłótni, jeśli nie dość się kochają, aby się pogodzić. -Edmond Rostand


małżonkowie-powinni-wystrzegać-ę-kłótni-śli-nie-dość-ę-kochają-aby-ę-pogodzić
Edmond Rostand Cytaty: Odjechać to trochę umrzeć. -Edmond Haraucourt


Edmond Rostand Cytaty: Praw­da raz po­dep­ta­na, pod­no­si się z ziemi bar­dzo wolno. -Jean Rostand


praw­da-raz-po­dep­­na-pod­no­ ę-z ziemi-bar­dzo-wolno
Edmond Rostand Cytaty: Ileż śmierci trzeba nam przeżyć, by się nauczyć, że i my umrzemy. -Jean Rostand


ileż-śmierci-trzeba-nam-przeżyć-by-ę-nauczyć-że-i-my-umrzemy