Edward Stachura Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Edward Stachura Cytaty: Wódka, jak mówi Edmund Szerucki, to jest człowiek, z którym można porozmawiać. Od czasu do czasu. -Edward Stachura
wódka-jak-mówi-edmund-szerucki-to-jest-człowiek-z-którym-można-porozmawiać-od-czasu-do-czasu
Edward Stachura Cytaty: Ty i ja - teat­ry to są dwa!  -Edward Stachura
ty i ja - teat­ry-to są dwa 
Edward Stachura Cytaty: Wyjdę na przes­tworza prze­cudow­ny stworzę wiersz!  -Edward Stachura
wyjdę-na przes­tworza-prze­cudow­ny-stworzę-wiersz 
Edward Stachura Cytaty: Ni­by szedłem cały dzień pros­to drogą, ale właści­wie to tak, jak­bym szedł w kółko. Bo nig­dzie nie chciałem prze­cież dojść. -Edward Stachura
ni­by-szedłem-cały-dzień-pros­to-drogą-ale-właś­wie-to tak-jak­bym-szedł-w kółko-bo nig­dzie-nie chciałem-prze­cież-dojść
Edward Stachura Cytaty: Byłem bun­towni­kiem łagod­nym, najłagod­niej­szym z możli­wych, ale krańco­wym. Poszedłem do końca. Czy za da­leko? Chciałem unieść wszys­tkie nie­szczęścia świata ludzi. I zwa­riowałem. Ale czy od te­go? Nie wiem. -Edward Stachura
Edward Stachura Cytaty: Chodzę tu, chodzę tam, W tłumie ludzi zaw­sze sam. -Edward Stachura
chodzę-chodzę-tam-w-tłumie-ludzi-zaw­sze-sam
Edward Stachura Cytaty: Świat cały nie zdoła nas po­konać, gu­bimy się jed­nak sa­mi przez zbyt moc­ne prag­nienie rzeczy, których nie po­siada­my - i przez zbyt upor­czy­we życie wspomnieniami!  -Edward Stachura
Świat-cały-nie zdoła-nas-po­konać-gu­bimy ę-jed­nak-­mi-przez-zbyt-moc­ne-prag­nienie-rzeczy-których-nie po­siada­my- i przez-zbyt
Edward Stachura Cytaty: Człowiek człowieko­wi wil­kiem! Lecz ty się nie daj zwilczyć!  -Edward Stachura
człowiek-człowieko­wi-wil­kiem-lecz-ty ę-nie daj-zwilczyć 
Edward Stachura Cytaty: Bun­ty są języ­kiem niewysłuchanych. -Edward Stachura
bun­ty-są języ­kiem-niewysłuchanych
Edward Stachura Cytaty: Wszys­tko jest poezją, a naj­mniej poezją jest na­pisa­ny wier­sz; każdy jest poetą, a naj­mniej poetą jest poeta piszący wiersze. -Edward Stachura
wszys­tko-jest poezją-a naj­mniej-poezją-jest na­pisa­ny-wier­sz-każdy-jest poetą-a naj­mniej-poetą-jest poeta-piszący-wiersze
Edward Stachura Cytaty: Co ro­bić te­raz gdy się spadło z chmur Na wiel­kie ziemi tej pustkowia Co ro­bić te­raz gdy się skończył cud Wymódlmy za­tem go od nowa  -Edward Stachura
co ro­bić-te­raz-gdy ę-spadło-z chmur-na-wiel­kie-ziemi-tej pustkowia-co-ro­bić-te­raz-gdy ę-skończył-cud-wymódlmy-za­tem
Edward Stachura Cytaty: Joan­na-har­fa ostatnia. Joan­no-zapłacz na­de mną... -Edward Stachura
joan­na-har­fa-ostatnia-joan­no-zapłacz-na­de-mną
Edward Stachura Cytaty: Pomóż sobie, bo tylko jedynie wtedy pomożesz sobie w tym sensie, że będziesz w stanie nie potrzebować pomocy. -Edward Stachura
pomóż-sobie-bo-tylko-jedynie-wtedy-pomożesz-sobie-w-tym-sensie-że-będziesz-w-stanie-nie-potrzebować-pomocy
Edward Stachura Cytaty: Wszystko jest poezją, ale pieniądz nie jest poezją. Ale też pieniądz jest niczym, sam z siebie immanentnie nie istnieje, został wymyślony, jest niczym, choć w tym świecie do tego doszło, że pieniądz jest wszystkim, wszystko można kupić, najgenialniejsze dzieła sztuki, ludzi nawet można kupić, oczywiście tych sprzedajnych, ale poezji się nie kupi. -Edward Stachura
Edward Stachura Cytaty: Wszystko jest poezją, każdy jest poetą. -Edward Stachura
wszystko-jest-poezją-każdy-jest-poetą
Edward Stachura Cytaty: Wszystko mnie boli, gdzie byś mnie nie dotknął, to mnie boli. Gdzie byś nie strzelił, to trafisz we mnie. -Edward Stachura
wszystko-mnie-boli-gdzie-byś-mnie-nie-dotknął-to-mnie-boli-gdzie-byś-nie-strzelił-to-trafisz-we-mnie
Edward Stachura Cytaty: Z nim będziesz szczęśliwsza, Dużo szczęśliwsza będziesz z nim. Ja, cóż – Włóczęga, niespokojny duch, Ze mną można tylko Pójść na wrzosowisko I zapomnieć wszystko. -Edward Stachura
z-nim-będziesz-szczęśliwsza-dużo-szczęśliwsza-będziesz-z-nim-ja-cóż-włóczęga-niespokojny-duch-ze-mną-można-tylko-pójść-na
Edward Stachura Cytaty: Ze wszystkich kluczy do domów najważniejszy jest wędrownych ptaków klucz. -Edward Stachura
ze-wszystkich-kluczy-do-domów-najważniejszy-jest-wędrownych-ptaków-klucz
Edward Stachura Cytaty: Życie to jest teatr, mówisz ciągle, opowiadasz; Maski coraz inne, coraz mylne się nakłada; Wszystko to zabawa, wszystko to jest jedna gra Przy otwartych i zamkniętych drzwiach. To jest gra. -Edward Stachura
Życie-to-jest-teatr-mówisz-ągle-opowiadasz-maski-coraz-inne-coraz-mylne-ę-nakłada-wszystko-to-zabawa-wszystko-to-jest-jedna-gra-przy-otwartych-i
Edward Stachura Cytaty: Już od dawna wiedziałem, że łatwo można oszaleć. Nietrudno. Nie myślałem jednak, że tak straszliwie łatwo. Z czasem zacząłem coraz lepiej się na tym znać. Tak, że teraz mogę postawić zagadkę: jaka jest najłatwiejsza rzecz na świecie? Oszaleć! I druga zagadka: jaka jest najtrudniejsza rzecz na świecie? Nie oszaleć! Tak więc i ja wniosłem mały [...] -Edward Stachura
Edward Stachura Cytaty: Trzeba być tak szybkim, jak nadchodząca chwila. -Edward Stachura
trzeba-być-tak-szybkim-jak-nadchodząca-chwila
Edward Stachura Cytaty: Coraz więcej ludzi, człowieka jakby mniej. -Edward Stachura
coraz-więcej-ludzi-człowieka-jakby-mniej
Edward Stachura Cytaty: Ty i ja – teatry to są dwa. -Edward Stachura
Edward Stachura Cytaty: Więc nie kuś mnie, śmier­ci. Nie kuś mnie, lu­bieżna ku­siciel­ko, łasi­co cmen­tarna. Nie kuś tak zabójczo. Tak zaw­rotnie (...)  -Edward Stachura
więc-nie kuś-mnie-śmier­-nie kuś-mnie-lu­bieżna-ku­siciel­ko-łasi­co-cmen­tarna-nie kuś-tak-zabójczo-tak zaw­rotnie- 
Edward Stachura Cytaty: Nie poz­naw­szy siebie, nie prze­raziw­szy się sobą - zap­rawdę, nig­dy z piekła sam nie wyjdziesz. -Edward Stachura
nie-poz­naw­szy-siebie-nie prze­raziw­szy ę-sobą- zap­rawdę-nig­dy-z piekła-sam-nie wyjdziesz
Edward Stachura Cytaty: In­ność drażni jednakowość. -Edward Stachura
Edward Stachura Cytaty: A kiedy ona cię kochać przes­ta­nie, zo­baczysz noc w środ­ku dnia, czar­ne niebo za­miast gwiazd, zo­baczysz wszys­tko to sa­mo, co ja. -Edward Stachura
a kiedy-ona-ę-kochać-przes­­nie-zo­baczysz-noc-w środ­ku-dnia-czar­ne-niebo-za­miast-gwiazd-zo­baczysz-wszys­tko-to ­mo-co ja
Edward Stachura Cytaty: Ludzi co­raz więcej, a człowieka co­raz mniej. -Edward Stachura
ludzi-co­raz-więcej-a człowieka-co­raz-mniej
Edward Stachura Cytaty: Wszys­tko mnie bo­li, gdzie byś mnie nie dot­knął, to mnie bo­li. Gdzie byś nie strze­lił, to tra­fisz we mnie. -Edward Stachura
wszys­tko-mnie-bo­li-gdzie-byś-mnie-nie dot­knął-to mnie-bo­li-gdzie byś-nie strze­lił-to tra­fisz-we mnie
Edward Stachura Cytaty: Stojąc w miej­scu też można zabłądzić. -Edward Stachura
stojąc-w miej­scu-też-można-zabłądzić
Edward Stachura Cytaty: Smu­tek jest jak pochód – przechodzi. -Edward Stachura
Edward Stachura Cytaty: Przeklęty bądź, ze­garze, w którym czas nie może być cofniony. -Edward Stachura
przeklęty-bądź-ze­garze-w którym czas-nie może-być-cofniony
Edward Stachura Cytaty: Jeżeli coś do­tyka cię, znaczy: do­tyczy cię. Jeżeli­by nie do­tyczyło cię - nie do­tykałoby cię, nie zrażało, nie ob­rażało, nie drażniło, nie kuło, nie ra­niło. Jeżeli bro­nisz się, znaczy: czu­jesz się ata­kowa­ny. Jeżeli czu­jesz się ata­kowa­ny, znaczy: jes­teś cel­nie tra­fiony. Miej to na uwadze. -Edward Stachura
Edward Stachura Cytaty: Nie zna sma­ku praw­dzi­wego życia, kto przez tu­nel sa­mot­ności się nie przeczołgał. -Edward Stachura
nie-zna-sma­ku-praw­dzi­wego-życia-kto-przez-­nel-­­noś ę-nie przeczołgał
Edward Stachura Cytaty: Minęło wiele miesięcy, ale mnie nic nie minęło. Czas dla mnie w miej­scu przystanął. -Edward Stachura
minęło-wiele-miesięcy-ale-mnie-nic-nie minęło-czas dla-mnie-w miej­scu-przystanął