Edward Stachura Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Edward Stachura Cytaty: Ze mną można tyl­ko w da­li zni­kać cicho. -Edward Stachura
ze mną-można-tyl­ko-w da­li-zni­kać-cicho
Edward Stachura Cytaty: Kto widzi za dużo, ślep­nie raz po raz. -Edward Stachura
Edward Stachura Cytaty: Był w li­ceum je­den piszący wier­sze chłopak, z które­go wielu ko­legów drwiło […], więc wziąłem się za pi­sanie wier­szy, żeby przejąć na siebie połowę drwin i w ten sposób ulżyć mu w niedoli. -Edward Stachura
Edward Stachura Cytaty: A w ser­ce mo­je wstąpił wiatr I tam on za­mie­szkał i szumi. -Edward Stachura
a w ser­-mo­-wstąpił-wiatr-i-tam-on za­mie­szkał-i szumi
Edward Stachura Cytaty: Każdy z nas jest samotny. -Edward Stachura
Edward Stachura Cytaty: Kiedy ja myślę o przyszłych cza­sach, o tych po ro­ku dwu­tysięcznym i da­lej, to nie po­doba mi się to, co widzę. Ja mam przy­jaciela. Bru­no ma na imię. On mówi tak: Ludzi co­raz więcej, a człowieka co­raz mniej. I ja widzę, że tak będzie w przyszłych cza­sach. Już te­raz tak zaczy­na być. Już się widzi te­go początki. Ludzi co­raz więcej, a człowieka co­raz mniej. -Edward Stachura
Edward Stachura Cytaty: Dla wszys­tkich star­czy miej­sca pod wiel­kim dachem nieba. -Edward Stachura
dla-wszys­tkich-star­czy-miej­sca-pod-wiel­kim-dachem-nieba
Edward Stachura Cytaty: Kto ją ob­darzył taką de­likat­nością? Mu­si jej być bar­dzo nielek­ko. W życiu tym, w świecie tym. -Edward Stachura
kto-ją ob­darzył-taką-de­likat­nośą-mu­-jej-być-bar­dzo-nielek­ko-w życiu-tym-w świecie-tym
Edward Stachura Cytaty: Co­kol­wiek po­między ludźmi kończy się – znaczy: nig­dy nie zaczęło się. Gdy­by praw­dzi­wie się zaczęło – nie skończyłoby się. Skończyło się, bo nie zaczęło się. Co­kol­wiek praw­dzi­wie się zaczy­na – nig­dy się nie kończy  -Edward Stachura
Edward Stachura Cytaty: Jed­ni cicho upa­dają - mo­ja wina Drudzy ręce umy­wają - mo­ja wina O człowieka co­raz trud­niej - mo­ja wina - mo­ja wina - mo­ja bar­dzo wiel­ka wina!  -Edward Stachura
jed­-cicho-upa­dają- mo­ja-wina-drudzy-rę-umy­wają- mo­ja-wina-o-człowieka-co­raz-trud­niej- mo­ja-wina-mo­ja-wina-mo­ja
Edward Stachura Cytaty: I nie urodziłem się wiel­kim, potężnym dębem, gonną ol­chą. I nie urodziłem się niczym in­nym, tyl­ko tym, czym jes­tem. I nie urodziłem się z po­zora­mi. Tyl­ko z ner­wa­mi., Z ner­wa­mi tuż pod cieniutką skórką. -Edward Stachura
Edward Stachura Cytaty: Szkoły są po to – się po­myślało – żeby było łat­wiej żyć. Do szkoły chodzi się po to, żeby się sa­memu za dużo nie nau­czyć. Bo gdy­by nie chodzić do szkół, to można by dużo więcej sa­memu się nau­czyć, za dużo więcej, i wte­dy już zu­pełnie nie można by żyć wśród ludzi i ich szkol­nych prob­lemów. Szkoły są dob­re. Mądre nie są, ale dob­re są. -Edward Stachura
Edward Stachura Cytaty: Uczonymi na ogół zostają osobnicy, którzy w szkole nie potrafili nauczyć się wielu niepotrzebnych rzeczy. -Edward Jokiel
uczonymi-na-ogół-zostają-osobnicy-którzy-w-szkole-nie-potrafili-nauczyć-ę-wielu-niepotrzebnych-rzeczy
Edward Stachura Cytaty: Hipoteka: Często teka zadłużeń wielkości hipopotama. -Edward Jokiel
hipoteka-często-teka-zadłużeń-wielkoś-hipopotama
Edward Stachura Cytaty: Zwierzęta mają mózg decydujący o ich zachowaniu i adaptowaniu się do sytuacji. Człowiek oprócz mózgu ma także kulturę. -Edward Hall
zwierzę-mają-mózg-decydujący-o-ich-zachowaniu-i-adaptowaniu-ę-do-sytuacji-człowiek-oprócz-mózgu-także-kulturę
Edward Stachura Cytaty: Prawdziwy problem życiowy w dzisiejszych czasach: mieć dość czasu na myślenie. -Edward Heath
prawdziwy-problem-życiowy-w-dzisiejszych-czasach-mieć-dość-czasu-na-myślenie
Edward Stachura Cytaty: Fatałaszki - fatum laszki. -Edward Jokiel
Edward Stachura Cytaty: Aby właściwie nacieszyć się psem, nie wystarczy po prostu nauczyć go być prawie człowiekiem. Chodzi o to, by otworzyć się na możliwość stania się po części psem. -Edward Hoagland
aby-właściwie-nacieszyć-ę-psem-nie-wystarczy-po-prostu-nauczyć-go-być-prawie-człowiekiem-chodzi-o-to-by-otworzyć-ę-na-możliwość-stania-ę
Edward Stachura Cytaty: Azylant - zrehabilitowany gastarbeiter. -Edward Jokiel
azylant-zrehabilitowany-gastarbeiter
Edward Stachura Cytaty: Ożenek: Są mężczyźni, którzy żenią się jedynie dlatego, że się boją sami spać. -Edward Jokiel
ożenek-są-mężczyź-którzy-żenią-ę-jedynie-dlatego-że-ę-boją-sami-spać
Edward Stachura Cytaty: Dziewictwo: Niejedno dziewictwo ciotka uratowała. -Edward Jokiel
dziewictwo-niejedno-dziewictwo-ciotka-uratowała
Edward Stachura Cytaty: Wykształcenie nie stworzy inteligencji, ale może ją wyćwiczyć. -Edward Mochesney
wykształcenie-nie-stworzy-inteligencji-ale-może-ją-wyćwiczyć
Edward Stachura Cytaty: Musisz próbować, próbować i jeszcze raz próbować, aby odnieść sukces. -Edward Ludbrook
musisz-próbować-próbować-i-jeszcze-raz-próbować-aby-odnieść-sukces
Edward Stachura Cytaty: Każdy, kto narzeka na niedocenianie wybitnych, ma na myśli przede wszystkim siebie. I ja też! -Edward Szuniewicz
każdy-kto-narzeka-na-niedocenianie-wybitnych-na-myśli-przede-wszystkim-siebie-i-ja-też
Edward Stachura Cytaty: Spokój zaczyna się właśnie tam, gdzie kończy się ambicja. -Edward Young
spokój-zaczyna-ę-właśnie-tam-gdzie-kończy-ę-ambicja
Edward Stachura Cytaty: Przeszłość można medytować, przyszłość trzeba tworzyć. -Edward Schillebeeckx
przeszłość-można-medytować-przyszłość-trzeba-tworzyć
Edward Stachura Cytaty: Trzeba mieć nie lada odwagę, żeby przyznać się do swego tchórzostwa. -Edward Jokiel
trzeba-mieć-nie-lada-odwagę-żeby-przyznać-ę-do-swego-tchórzostwa
Edward Stachura Cytaty: Pomożecie? -Edward Gierek
Edward Stachura Cytaty: Dziś żądają związków, utworzą siłę, a potem przypuszczą szturm na partię, na rząd, na Sejm. (26.08.1980) -Edward Gierek
dziś-żądają-związków-utworzą-łę-a-potem-przypuszczą-szturm-na-partię-na-rząd-na-sejm-26081980
Edward Stachura Cytaty: Czy pra­sa poczyt­na jest zaw­sze poczytalna?  -Edward Jokel
czy-pra­-poczyt­na-jest zaw­sze-poczytalna 
Edward Stachura Cytaty: To re­guła, że ludzie pi­jani życiem trzeźwieją w miarę wy­pija­nia większej daw­ki alkoholu. -Edward Jokel
to re­guła-że ludzie-pi­jani-życiem-trzeźwieją-w miarę-wy­pija­nia-większej-daw­ki-alkoholu
Edward Stachura Cytaty: Długo­let­nie ba­dania wy­kazały niez­bi­cie, że nasz kod ge­netyczny sięga DNA. -Edward Jokel
długo­let­nie-ba­dania-wy­kazały-niez­bi­cie-że nasz-kod-ge­netyczny-ęga-dna
Edward Stachura Cytaty: Mój dom jest moją twierdzą. -Edward Cok
mój-dom-jest moją-twierdzą
Edward Stachura Cytaty: Na świecie nie ma lepszego psychiatry od szczeniaka liżącego cię po twarzy. -Edward Abbey
na-świecie-nie-lepszego-psychiatry-od-szczeniaka-liżącego-ę-po-twarzy
Edward Stachura Cytaty: Dziw­ka jest dum­na z te­go, że jej wdzięki są pos­trachem zrzędnej cno­ty i małżeńskiego łoża. -Edward Young
dziw­ka-jest dum­na-z te­go-że jej-wdzięki-są pos­trachem-zrzędnej-cno­ty-i łżeńskiego-łoża