Emil Zegadłowicz Cytaty

Emil Zegadłowicz Cytaty: Poez­ja jest pla... pla...pla­giatem myśli. -Emil Zegadłowicz


Emil Zegadłowicz Cytaty: Życie to tylko trwoga przed nicością i śmiercią. -Emil Zegadłowicz


Życie-to-tylko-trwoga-przed-nicośą-i-śmiercią
Emil Zegadłowicz Cytaty: Dzieje ludzkości są poniekąd dziejami morderstw popełnionych na płciowości: dziejami choroby i obłędu, ciemnoty i szaleństwa. -Emil Zegadłowicz


dzieje-ludzkoś-są-poniekąd-dziejami-morderstw-popełnionych-na-płciowoś-dziejami-choroby-i-obłę-ciemnoty-i-szaleństwa
Emil Zegadłowicz Cytaty: Kogo bogowie chcą ukarać, tego robią pedagogiem. -Emil Zegadłowicz


kogo-bogowie-chcą-ukarać-tego-robią-pedagogiem
Emil Zegadłowicz Cytaty: Kłamstwo a niemówienie prawdy to dwie różne rzeczy. -Emil Zegadłowicz


kłamstwo-a-niemówienie-prawdy-to-dwie-różne-rzeczy
Emil Zegadłowicz Cytaty: Zdobyć trzeba wszystko samemu - idzie tylko o to,aby było na czym stopę oprzeć. -Emil Zegadłowicz


zdobyć-trzeba-wszystko-samemu-idzie-tylko-o-toaby-było-na-czym-stopę-oprzeć
Emil Zegadłowicz Cytaty: W nagości, a zwłaszcza w dwu nagościach tkwi niebezpieczeństwo. -Emil Zegadłowicz


w-nagoś-a-zwłaszcza-w-dwu-nagościach-tkwi-niebezpieczeństwo
Emil Zegadłowicz Cytaty: Kto słowom serca wierzy, ten nigdy nie zginie. -Emil Zegadłowicz


kto-słowom-serca-wierzy-ten-nigdy-nie-zginie
Emil Zegadłowicz Cytaty: Naród ma taką sztukę, na jaką zasłuży. -Emil Zegadłowicz


Emil Zegadłowicz Cytaty: Zdrowy chłopski rozum! Panowie - oto, czego nam najwięcej brak. -Emil Zegadłowicz


zdrowy-chłopski-rozum-panowie-oto-czego-nam-najwięcej-brak
Emil Zegadłowicz Cytaty: Szkół, gdzie by mógł uczyć się człowiek swego człowieczeństwa nie ma na świecie i pewnie nigdy nie będzie. -Emil Zegadłowicz


szkół-gdzie-by-mógł-uczyć-ę-człowiek-swego-człowieczeństwa-nie-na-świecie-i-pewnie-nigdy-nie-będzie
Emil Zegadłowicz Cytaty: W mieście pory roku przychodzą jakoś same, nie bardzo wiadomo jak - po prostu z miejska, kalendarzowo. -Emil Zegadłowicz


w-mieście-pory-roku-przychodzą-jakoś-same-nie-bardzo-wiadomo-jak-po-prostu-z-miejska-kalendarzowo
Emil Zegadłowicz Cytaty: Szkoła była i jest anormalnością młodości, zakładem psychiatrycznym. Wszystko złe, cała udręka ciążąca nad naszym życiem, to remanenty szkoły. -Emil Zegadłowicz


szkoła-była-i-jest-anormalnośą-młodoś-zakładem-psychiatrycznym-wszystko-złe-cała-udręka-ążąca-nad-naszym-życiem-to-remanenty-szkoły
Emil Zegadłowicz Cytaty: Poezja jest pla... pla... plagiatem myśli. -Emil Zegadłowicz


Emil Zegadłowicz Cytaty: Życie to tylko trwoga przed śmiercią i nicością. -Emil Zegadłowicz


Życie-to-tylko-trwoga-przed-śmiercią-i-nicośą
Emil Zegadłowicz Cytaty: Ślepy jest każdy niemiłujący; miłością jak teleskopem przybliżamy bezmiary i uczymy się harmonii bytu. -Emil Zegadłowicz


Ślepy-jest-każdy-niemiłujący-miłośą-jak-teleskopem-przybliżamy-bezmiary-i-uczymy-ę-harmonii-bytu
Emil Zegadłowicz Cytaty: Szliśmy z od­da­li - cieniem - Spot­ka­liśmy się - płomieniem - Czem nasze życie? - miłością - Czem miłość nasza? - wiecznością!  -Emil Zegadłowicz


szliśmy-z od­da­li- cieniem- spot­ka­liśmy ę- płomieniem- czem-nasze-życie- miłośą- czem-miłość-nasza- wiecznośą 
Emil Zegadłowicz Cytaty: Największą przeszkodą współczucia są doktryny. Strzeż się ich w sobie; z początku ułatwiają, później otępiają, w końcu stają się zagładą rozumu i uczucia. -Emil Zegadłowicz


największą-przeszkodą-współczucia-są-doktryny-strzeż-ę-ich-w-sobie-z-początku-ułatwiają-później-otępiają-w-końcu-stają-ę-zagładą