Emily Dickinson Cytaty

Emily Dickinson Cytaty: Czekać godzinę - to długo - jeśli miłość ma się tuż przed sobą. Czekać wieczność całą - to krótko - jeśli miłość jest w końcu nagrodą. -Emily Dickinson


czekać-godzinę-to-długo-śli-miłość-ę-ż-przed-sobą-czekać-wieczność-całą-to-krótko-śli-miłość-jest-w-końcu-nagrodą
Emily Dickinson Cytaty: Para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro. -Emily Dickinson


Emily Dickinson Cytaty: Kochający nie mogą umrzeć, bo miłość jest nieśmiertelna. -Emily Dickinson


kochający-nie-mogą-umrzeć-bo-miłość-jest-nieśmiertelna
Emily Dickinson Cytaty: Nadzieja ma skrzydła, przysiada w duszy i śpiewa pieśń bez słów, która nigdy nie ustaje, a jej najsłodsze dźwięki słychać nawet podczas wichury. -Emily Dickinson


nadzieja-skrzydła-przysiada-w-duszy-i-śpiewa-pieśń-bez-słów-która-nigdy-nie-ustaje-a-jej-najsłodsze-dźwięki-słychać-nawet-podczas
Emily Dickinson Cytaty: Ci, których kochamy, nie umierają. Bo miłość to nieśmiertelność. -Emily Dickinson


ci-których-kochamy-nie-umierają-bo-miłość-to-nieśmiertelność
Emily Dickinson Cytaty: Miłość jest wszystkim, co istnieje. -Emily Dickinson


Emily Dickinson Cytaty: Miłość - jest wcześniej niż Życie -trwa dłużej niż Śmierć - jest Stworzenia Pierwszym Aktem - głównym Aktorem Na scenie, jaką jest Ziemia. -Emily Dickinson


miłość-jest-wcześniej-ż-Życie-trwa-dłużej-ż-Śmierć-jest-stworzenia-pierwszym-aktem-głównym-aktorem-na-scenie-jaką-jest-ziemia
Emily Dickinson Cytaty: Wyrastamy z miłości - jak z Ubrań - upychamy ją w głębie Szuflad - aż jest w niej coś z minionej Mody - niczym w Babcinych Sukniach. -Emily Dickinson


wyrastamy-z-miłoś-jak-z-ubrań-upychamy-ją-w-głębie-szuflad-aż-jest-w-niej-coś-z-minionej-mody-niczym-w-babcinych-sukniach
Emily Dickinson Cytaty: Na miłość też nie było czasu - Lecz W braku lepszego Zadania - Myślałam Może mi wystarczy SamMozół Jej Szukania. -Emily Dickinson


na-miłość-też-nie-było-czasu-lecz-w-braku-lepszego-zadania-myśłam-może-mi-wystarczy-sammozół-jej-szukania
Emily Dickinson Cytaty: No hay mejor fragata que un libro para llevarnos a tierras lejanas. -Emily Dickinson


no-hay-mejor-fragata-un-libro-para-llevarnos-a-tierras-lejanas
Emily Dickinson Cytaty: Ci, których kocha­my nie umierają, bo miłość jest nieśmiertelna. -Emily Dickinson


ci-których-kocha­my-nie umierają-bo miłość-jest nieśmiertelna
Emily Dickinson Cytaty: Nadzieja ma skrzydła, przy­siada w duszy i śpiewa pieśń bez słów, która nig­dy nie us­ta­je, a jej najsłod­sze dźwięki słychać na­wet pod­czas wichury. -Emily Dickinson


nadzieja- skrzydła-przy­siada-w duszy-i śpiewa-pieśń-bez-słów-która-nig­dy-nie us­­-a jej-najsłod­sze-dźwięki-słychać-na­wet
Emily Dickinson Cytaty: Nadzieja lek­ka i ulot­na za­mie­szkała w mej duszy. -Emily Dickinson


nadzieja-lek­ka-i ulot­na-za­mie­szkała-w mej-duszy
Emily Dickinson Cytaty: Jeżeli za­leczę choć jed­no serce, nie będę żyła na próżno. Jeżeli choć jed­nej po­mogę rozterce, jed­nej ra­nie ulgą posłużę, Jeżeli jed­ne­go małego ptaka z pow­ro­tem do gniaz­da włożę, Nie będę żyła na próżno... -Emily Dickinson


Emily Dickinson Cytaty: Gram heavy me­tal od pra­wie 30 lat. A je­dyny sa­tanis­ta, które­go spot­kałem, był księgowym. -Bruce Dickinson


gram-heavy-me­tal-od pra­wie-30 lat-a ­dyny-­tanis­-które­go-spot­kałem-był-księgowym
Emily Dickinson Cytaty: Po­tem py­ta, czy może mnie po­całować. Zaz­wyczaj nie lu­bię te­go py­tania. Po pros­tu całuj - zaw­sze myślę. -Emily Giffin


po­tem-py­-czy-może-mnie-po­całować-zaz­wyczaj-nie lu­bię-te­go-py­tania-po pros­-całuj- zaw­sze-myślę
Emily Dickinson Cytaty: Cza­sami za późno do­ciera do nas myśl, że ma­my uczucia. -Emily Giffin


cza­sami-za późno-do­ciera-do nas-myśl-że ­my-uczucia
Emily Dickinson Cytaty: Dos­ko­nałość może cię zniszczyć, jeśli na to pozwolisz  -Emily Giffin


dos­ko­nałość-może-ę-zniszczyć-śli-na to pozwolisz