Erazm Z Rotterdamu Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Erazm Z Rotterdamu Cytaty: Jeżeli cię do rozkoszy ciągnie, to dziewczęta, które tu mają pierwsze słowo, całym sercem lgną do głupców, a przed mądrym nie inaczej się wzdrygają i nie inaczej go unikają jak skorpiona. -Erazm z Rotterdamu
jeżeli-ę-do-rozkoszy-ągnie-to-dziewczę-które-mają-pierwsze-słowo-całym-sercem-lgną-do-głupców-a-przed-mądrym-nie-inaczej-ę-wzdrygają-i
Erazm Z Rotterdamu Cytaty: Co szkodzi - uczy. -Erazm z Rotterdamu
Erazm Z Rotterdamu Cytaty: Mądrość odbiera odwagę i dlatego mądrzy borykają się z ubóstwem, żyją w zaniedbaniu i nienawiści, głupcy natomiast kwitną na wszelkie sposoby. -Erazm z Rotterdamu
mądrość-odbiera-odwagę-i-dlatego-mądrzy-borykają-ę-z-ubóstwem-żyją-w-zaniedbaniu-i-nienawiś-głupcy-natomiast-kwitną-na-wszelkie-sposoby
Erazm Z Rotterdamu Cytaty: Nie tłumacz się - przyjaciele zrozumieją, wrogowie i tak nie uwierzą. -Erazm z Rotterdamu
nie-tłumacz-ę-przyjaciele-zrozumieją-wrogowie-i-tak-nie-uwierzą
Erazm Z Rotterdamu Cytaty: Nieszczęsny, kto się tak od Chrystusa odwrócił, że już nie może być dostrzeżony. Bo chociażby i z daleka iść za Zbawcą - to też coś znaczy. -Erazm z Rotterdamu
nieszczęsny-kto-ę-tak-od-chrystusa-odwrół-że-już-nie-może-być-dostrzeżony-bo-chociażby-i-z-daleka-iść-za-zbawcą-to-też-coś-znaczy
Erazm Z Rotterdamu Cytaty: Czy może kochać kogoś ten, kto sam siebie nie cierpi? Cy może żyć w zgodzie z innymi, kto sam ze sobą jest niezgodny? Czy może być komuś miły, kto sam ze sobą jest przykry i uciążliwy? -Erazm z Rotterdamu
czy-może-kochać-kogoś-ten-kto-sam-siebie-nie-cierpi-cy-może-żyć-w-zgodzie-z-innymi-kto-sam-ze-sobą-jest-niezgodny-czy-może-być-komuś-miły
Erazm Z Rotterdamu Cytaty: Dwa są źródła poznania; wcześniejsze - to poznanie wyrazów, późniejsze - to poznanie rzeczy. -Erazm z Rotterdamu
dwa-są-źródła-poznania-wcześniejsze-to-poznanie-wyrazów-późniejsze-to-poznanie-rzeczy
Erazm Z Rotterdamu Cytaty: Nie wierz kobiecie nawet po śmierci; gdy widzisz, że umarła, niech ci się zdaje, że zmyśla. -Erazm z Rotterdamu
nie-wierz-kobiecie-nawet-po-śmierci-gdy-widzisz-że-umarła-niech-ę-zdaje-że-zmyś
Erazm Z Rotterdamu Cytaty: Kiedy przemawia złoto, elokwencja jest bezsilna. -Erazm z Rotterdamu
kiedy-przemawia-złoto-elokwencja-jest-bezsilna
Erazm Z Rotterdamu Cytaty: Głupim jest człowiek, który uważa, że szczęście jest jakimś rzeczywistym stanem rzeczy. Ono jest jego własnym co do tego złudzeniem. -Erazm z Rotterdamu
głupim-jest-człowiek-który-uważa-że-szczęście-jest-jakimś-rzeczywistym-stanem-rzeczy-ono-jest-jego-własnym-co-do-tego-złudzeniem
Erazm Z Rotterdamu Cytaty: Złoto: Kiedy przemawia złoto elokwencja jest bezsilna. -Erazm z Rotterdamu
złoto-kiedy-przemawia-złoto-elokwencja-jest-bezsilna
Erazm Z Rotterdamu Cytaty: Jeżeli roztropność polega na doświadczeniu, to komuż to przysługuje zaszczyt jej tytułu, czy mądremu, który bądź to z poczucia wstydu, bądź to z nieśmiałości do niczego się nie bierze, czy głupiemu, którego od niczego nie odstrasza ani wstyd, bo go nie ma, ani niebezpieczeństwo, bo się go nie domyśla? -Erazm z Rotterdamu
Erazm Z Rotterdamu Cytaty: Okropna to rzecz być oszukiwanym, ale jeszcze okropniejsza nie być oszukiwanym. -Erazm z Rotterdamu
okropna-to-rzecz-być-oszukiwanym-ale-jeszcze-okropniejsza-nie-być-oszukiwanym
Erazm Z Rotterdamu Cytaty: Pytam ja, czy może kochać kogoś ten, kto sam siebie nie cierpi? Czy może żyć w zgodzie z innymi, kto sam ze sobą jest niezgodny? Czy może być komuś miły, kto sam dla siebie jest przykry i uciążliwy? Myślę, że tak nie będzie twierdził nikt, chyba że od samej Głupoty byłby głupszy. -Erazm z Rotterdamu
Erazm Z Rotterdamu Cytaty: Czy jest coś głupszego niż, nie wiadomo dla jakich przyczyn, rozpoczynać taką walkę, z której obie strony zawsze więcej mają straty niż zysku? -Erazm z Rotterdamu
czy-jest-coś-głupszego-ż-nie-wiadomo-dla-jakich-przyczyn-rozpoczynać-taką-walkę-z-której-obie-strony-zawsze-więcej-mają-straty-ż-zysku
Erazm Z Rotterdamu Cytaty: Całe życie ludzkie czymże jest innym jak nie jakąś komedią, w której każdy występuje w innej masce i każdy gra swoją rolę dopóki reżyser nie spędzi go ze sceny. -Erazm z Rotterdamu
całe-życie-ludzkie-czymże-jest-innym-jak-nie-jakąś-komedią-w-której-każdy-występuje-w-innej-masce-i-każdy-gra-swoją-rolę-dopóki-reżyser
Erazm Z Rotterdamu Cytaty: Sobie wyświadcza dobrodziejstwo kto je wyświadcza przyjacielowi. -Erazm z Rotterdamu
sobie-wyświadcza-dobrodziejstwo-kto-wyświadcza-przyjacielowi
Erazm Z Rotterdamu Cytaty: Mądry szuka ucieczki w starych księgach, głupi pchając się wręcz do niebezpiecznych spraw, prawdziwej uczy się roztropności. -Erazm z Rotterdamu
mądry-szuka-ucieczki-w-starych-księgach-głupi-pchając-ę-wręcz-do-niebezpiecznych-spraw-prawdziwej-uczy-ę-roztropnoś
Erazm Z Rotterdamu Cytaty: Człowiekjest tym szczęśliwszy, im więcej mu klepek nie dostaje, byle utrzymywał się w tej koleinie obłąkania, która tak jest szeroka, że nie znaleźć na całym świecie nikogo, kto by wszystkie klepki miał w porządku. -Erazm z Rotterdamu
Erazm Z Rotterdamu Cytaty: Nie z każdego drzewa zrobisz posąg Minerwy. -Erazm z Rotterdamu
nie-z-każdego-drzewa-zrobisz-posąg-minerwy
Erazm Z Rotterdamu Cytaty: Usunąć iluzję, to znaczy zepsuć cały teatr. -Erazm z Rotterdamu
usunąć-iluzję-to-znaczy-zepsuć-cały-teatr
Erazm Z Rotterdamu Cytaty: Całe życie ludzkie czymże jest innym, jak nie jakąś komedią, w której każdy występuje w innej masce i każdy gra swoją rolę, dopóki reżyser nie spędzi go ze sceny? -Erazm z Rotterdamu
całe-życie-ludzkie-czymże-jest-innym-jak-nie-jakąś-komedią-w-której-każdy-występuje-w-innej-masce-i-każdy-gra-swoją-rolę-dopóki-reżyser
Erazm Z Rotterdamu Cytaty: So­bie wyświad­cza dob­rodziej­stwo, kto je wyświad­cza przyjacielowi. -Erazm z Rotterdamu
so­bie-wyświad­cza-dob­rodziej­stwo-kto- wyświad­cza-przyjacielowi
Erazm Z Rotterdamu Cytaty: Dla chcące­go nie ma nic trudnego. -Erazm z Rotterdamu
Erazm Z Rotterdamu Cytaty: Co szkodzi - uczy. -Erazm z Rotterdamu
Erazm Z Rotterdamu Cytaty: A czy jest coś głup­sze­go niż dla nie wiado­mo ja­kich przyczyn roz­poczy­nać taką walkę, z której obie stro­ny zaw­sze więcej mają stra­ty niż zysku?  -Erazm z Rotterdamu
a czy-jest coś-głup­sze­go-ż-dla-nie wiado­mo-ja­kich-przyczyn-roz­poczy­nać-taką-walkę-z której obie-stro­ny-zaw­sze-więcej
Erazm Z Rotterdamu Cytaty: To właśnie głupo­ta rodzi państwa, na niej po­legają rządy, urzędy, re­ligie, sej­my, sądy i w ogóle całe życie ludzkie, które jest niczym in­nym jak tyl­ko jakąś ig­raszką głupoty. -Erazm z Rotterdamu
Erazm Z Rotterdamu Cytaty: Usunąć iluzję, to znaczy zep­suć cały świat. -Erazm z Rotterdamu
usunąć-iluzję-to znaczy-zep­suć-cały-świat
Erazm Z Rotterdamu Cytaty: Mądrość od­biera od­wagę i dla­tego mądrzy bo­rykają się z ubóstwem, żyją w za­nied­ba­niu i niena­wiści, głup­cy na­tomiast kwitną na wszel­kie sposoby. -Erazm z Rotterdamu
mądrość-od­biera-od­wagę-i dla­tego-mądrzy-bo­rykają ę-z ubóstwem-żyją-w za­nied­ba­niu-i niena­wiś-głup­cy-na­tomiast
Erazm Z Rotterdamu Cytaty: Nie tłumacz się. Przy­jaciele i tak zro­zumieją, wro­gowie i tak nie uwierzą. -Erazm z Rotterdamu
nie-tłumacz-ę-przy­jaciele i tak-zro­zumieją-wro­gowie-i tak-nie uwierzą
Erazm Z Rotterdamu Cytaty: Czy może żyć w zgodzie z in­ny­mi, kto sam z sobą jest niezgodny?  -Erazm z Rotterdamu
czy-może-żyć-w zgodzie-z in­ny­mi-kto-sam-z sobą-jest niezgodny 
Erazm Z Rotterdamu Cytaty: For­tu­na sprzy­ja śmiałym. -Erazm z Rotterdamu
Erazm Z Rotterdamu Cytaty: Wymowny jest błąd, podczas gdy prosta jest prawda. -Erazm z Rotterdamu
wymowny-jest-błąd-podczas-gdy-prosta-jest-prawda
Erazm Z Rotterdamu Cytaty: Dla chcącego nie ma nic trudnego. -Erazm z Rotterdamu
Erazm Z Rotterdamu Cytaty: Sobie wyświadcza dobrodziejstwo, kto je wyświadcza przyjacielowi. -Erazm z Rotterdamu
sobie-wyświadcza-dobrodziejstwo-kto-wyświadcza-przyjacielowi