Ezop Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Ezop Cytaty: Największy jest ból, gdy rany zadają najbliżsi. -Ezop
największy-jest-ból-gdy-rany-zadają-najbliż
Ezop Cytaty: Zawsze istnieje człowiek bardziej cierpiący od ciebie. -Ezop
zawsze-istnieje-człowiek-bardziej-cierpiący-od-ciebie
Ezop Cytaty: Każdy na nas nosi dwie sakwy: jedną z przodu, drugą z tyłu. Do tej z przodu. składamy błędy innych, do tej z tyłu nasze własne i dlatego ich nie zauważamy. -Ezop
każdy-na-nas-nosi-dwie-sakwy-jedną-z-przodu-drugą-z-tyłu-do-tej-z-przodu-składamy-błędy-innych-do-tej-z-tyłu-nasze-własne-i-dlatego-ich-nie
Ezop Cytaty: Jedna jaskółka nie czyni wiosny. -Ezop
jedna-jaskółka-nie-czyni-wiosny
Ezop Cytaty: Rozumnym ludziom przystoi patrzeć na koniec przedsięwzięcia i dopiero wtedy wziąć się do dzieła. -Ezop
rozumnym-ludziom-przystoi-patrzeć-na-koniec-przedsięwzięcia-i-dopiero-wtedy-wziąć-ę-do-dzieła
Ezop Cytaty: Dlaczego doktorze lecząc innych nie leczysz się sam? -Ezop
dlaczego-doktorze-lecząc-innych-nie-leczysz-ę-sam
Ezop Cytaty: Nieszczęśliwi z cierpień drugich odnoszą pociechę. -Ezop
nieszczęśliwi-z-cierpień-drugich-odnoszą-pociechę
Ezop Cytaty: Czym skorupka nasiąknie za młodu, tym na starość trąci. -Ezop
czym-skorupka-nasiąknie-za-młodu-tym-na-starość-trą
Ezop Cytaty: Każdy z nas nosi dwie sakwy, jedną z przodu, drugą z tyłu. Do tej z przodu składamy błędy innych, do tej z tyłu nasze własne i dlatego ich nie widzimy. -Ezop
każdy-z-nas-nosi-dwie-sakwy-jedną-z-przodu-drugą-z-tyłu-do-tej-z-przodu-składamy-błędy-innych-do-tej-z-tyłu-nasze-własne-i-dlatego-ich-nie
Ezop Cytaty: Wtedy będzie wszystkim źle, gdy wszyscy będą się zajmowali wszystkim. -Ezop
wtedy-będzie-wszystkim-ź-gdy-wszyscy-będą-ę-zajmowali-wszystkim
Ezop Cytaty: Tyrani są podobni świni - podejrzliwi i ciągle w strachu. Wiedzą bowiem, że tak jak świnie, tak i oni dłużni są wszystkim własne życie. -Ezop
tyrani-są-podobni-świni-podejrzliwi-i-ągle-w-strachu-wiedzą-bowiem-że-tak-jak-świnie-tak-i-oni-dłuż-są-wszystkim-własne-życie
Ezop Cytaty: Bogowie jedno wznoszą, drugie przewracają. -Ezop
bogowie-jedno-wznoszą-drugie-przewracają
Ezop Cytaty: Kto pragnie więcej, traci to, co ma. -Ezop
kto-pragnie-więcej-traci-to-co
Ezop Cytaty: Lepiej umrzeć od razu, niż cale życie spędzić w strachu. -Ezop
lepiej-umrzeć-od-razu-ż-cale-życie-spędzić-w-strachu
Ezop Cytaty: Tylko jedno, ale za to lew. -Ezop
tylko-jedno-ale-za-to-lew
Ezop Cytaty: Marne jest życie ludzi, którzy kłamstwo wyżej stawiają od prawdy. -Ezop
marne-jest-życie-ludzi-którzy-kłamstwo-wyżej-stawiają-od-prawdy
Ezop Cytaty: Wielka nienawiść łatwo nie ginie. -Ezop
wielka-nienawiść-łatwo-nie-ginie
Ezop Cytaty: Kto ma dużo wrogów, w potrzebie nie znajdzie żadnego przyjaciela. -Ezop
kto-żo-wrogów-w-potrzebie-nie-znajdzie-żadnego-przyjaciela
Ezop Cytaty: Ziemia dla jednych jest matką, a dla drugich macochą. -Ezop
ziemia-dla-jednych-jest-matką-a-dla-drugich-macochą
Ezop Cytaty: Zniszcz ziarno zła, bo wyrośnie i zniszczy Ciebie. -Ezop
zniszcz-ziarno-zła-bo-wyrośnie-i-zniszczy-ciebie
Ezop Cytaty: Każdy człowiek nawet w cierpieniu kocha życie. -Ezop
każdy-człowiek-nawet-w-cierpieniu-kocha-życie
Ezop Cytaty: Im mniejszy rozum, tym większa zarozumiałość. -Ezop
im-mniejszy-rozum-tym-większa-zarozumiałość
Ezop Cytaty: Często cierpienia dają ludziom pouczenie. -Ezop
często-cierpienia-dają-ludziom-pouczenie
Ezop Cytaty: Nie ma nic lepszego niż język, który jest łącznikiem życia społecznego, kluczem do wiedzy, organem prawdy i rozsądku. -Ezop
nie-nic-lepszego-ż-język-który-jest-łącznikiem-życia-społecznego-kluczem-do-wiedzy-organem-prawdy-i-rozsądku
Ezop Cytaty: Duchowa doskonałość jest lepsza od fizycznej. -Ezop
duchowa-doskonałość-jest-lepsza-od-fizycznej
Ezop Cytaty: Pomagaj sobie, a Bóg ci pomoże. -Ezop
pomagaj-sobie-a-bóg-pomoże
Ezop Cytaty: Nie ma nic lepszego niż język, który jest łącznikiem życia społecznego, kluczem do wiedzy, organem prawdy i rozsądku oraz modlitwy. -Ezop
nie-nic-lepszego-ż-język-który-jest-łącznikiem-życia-społecznego-kluczem-do-wiedzy-organem-prawdy-i-rozsądku-oraz-modlitwy
Ezop Cytaty: Lepiej umrzeć od razu, niż całe życie przepędzić w strachu. -Ezop
lepiej-umrzeć-od-razu-ż-całe-życie-przepędzić-w-strachu
Ezop Cytaty: Boga nie można oszukać. -Ezop
boga-nie-można-oszukać
Ezop Cytaty: Nie­szczęścia są naj­lep­szą nauką. -Ezop
nie­szczęścia-są naj­lep­szą-nauką
Ezop Cytaty: Kto ma dużo wrogów, w pot­rze­bie nie znaj­dzie żad­ne­go przyjaciela. -Ezop
kto- żo-wrogów-w pot­rze­bie-nie znaj­dzie-żad­ne­go-przyjaciela
Ezop Cytaty: Nie­szczęśli­wi z cier­pień dru­gich od­noszą pociechę. -Ezop
nie­szczęśli­wi-z cier­pień-dru­gich-od­noszą-pociechę
Ezop Cytaty: Często cier­pienia dają ludziom pouczenie. -Ezop
często-cier­pienia-dają-ludziom-pouczenie
Ezop Cytaty: Zaw­sze jest człowiek bar­dziej cier­pięcy od ciebie. -Ezop
zaw­sze-jest człowiek-bar­dziej-cier­pięcy-od ciebie
Ezop Cytaty: Sios­trą roz­koszy jest smutek. -Ezop
sios­trą-roz­koszy-jest smutek