Filutka Cytaty

Filutka Cytaty: Każda his­to­ria to war­kocz ludzkich losów. -filutka


każda-his­to­ria-to war­kocz-ludzkich-losów
Filutka Cytaty: Życie jest jak Dro­ga Krzyżowa, nie da się iść na skróty. -filutka


Życie-jest jak dro­ga-krzyżowa-nie da ę-iść-na skróty
Filutka Cytaty: Piec jest ta­ki, jak ten kto do niego dokłada. -filutka


piec-jest ­ki-jak ten-kto-do niego-dokłada
Filutka Cytaty: Dob­rze jest się przes­pać z prob­le­mem, ale le­piej śpi się bez problemu. -filutka


dob­rze-jest ę-przes­pać-z prob­­mem-ale-­piej-śpi ę-bez-problemu
Filutka Cytaty: Pat­rząc w gwiaz­dy na życie nie zarobisz. -filutka


pat­rząc-w gwiaz­dy-na życie-nie zarobisz
Filutka Cytaty: Wol­ność kosztuje. -filutka


wol­ność-kosztuje
Filutka Cytaty: Na­gość jest szatą człowieczeństwa. in­sp. niez­dro­we tren­dy XXI w. -filutka


na­gość-jest szatą-człowieczeństwa-in­sp-niez­dro­we tren­dy-xxi-w
Filutka Cytaty: Tak, dwa la­ta bez pożycia Toż ja pra­wie jak dziewica Tak się żona zasmucała Aby rozwód wnet dostała Sąd sie przyj­rzał dość rozważnie Wsze majątki są nieważne Żeby Pa­ni nie cierpiała Rozwód - sędzia wy­rok dała  -filutka


Filutka Cytaty: Dam Ci gwiaz­dkę z nieba Dla mnie? Nie! Nie trze­ba. To czym mogę Cię uraczyć, By za bar­dzo nie zniesmaczyć. Nie chcę gwiaz­dek, są na niebie Pot­rze­buję tyl­ko Ciebie. -filutka


dam-ci gwiaz­dkę-z nieba-dla-mnie-nie-nie-trze­ba-to-czym-mogę-cię-uraczyć-by-za bar­dzo-nie zniesmaczyć-nie-chcę-gwiaz­dek
Filutka Cytaty: Po­całunków pył kwiatowy Do­tyk jak­by motylowy Roz­kosz ciała jest im znana Ta­ka miłość


po­całunków-pył-kwiatowy-do­tyk-jak­by-motylowy-roz­kosz-ciała-jest im znana-ta­ka-miłość-fyrflowana 
Filutka Cytaty: Pół godzi­ny to jest mało Rzekła pan­na raczej śmiało Wiem Ci mo­ja Ty milutka Że dla Ciebie noc za krótka  -filutka


pół-godzi­ny-to jest ło-rzekła-pan­na-raczej-śmiało-wiem-ci mo­ja-ty milutka-Że-dla-ciebie-noc-za krótka 
Filutka Cytaty: Po­wiedz, po­wiedz ma Kochana, czy ty lu­bisz być głaskana? Ależ ow­szem mój Kochany, każdy prag­nie być schlebiany. -filutka


po­wiedz-po­wiedz- kochana-czy-ty lu­bisz-być-głaskana-ależ-ow­szem-mój-kochany-każdy-prag­nie-być-schlebiany
Filutka Cytaty: Dwie godzi­ny ses­ja trwała była raczej bar­dzo śmiała Ta­kie noc­ne wygibasy przy tym także przytulasy Gdy swe fig­le zakończyli na następne się zmówili Nim za­milkło


Filutka Cytaty: Za li­teratkę i po­lonis­tkę się miała A fik­cji od rzeczy­wis­tości nie odróżniała I tak w ow­czym pędzie się zagalopowała Że poślu­bioną sa­mot­ności została  -filutka


za li­teratkę-i po­lonis­tkę ę-miała-a-fik­cji-od rzeczy­wis­toś-nie odróżniała-i-tak-w ow­czym-pędzie ę-zagalopowała-Że
Filutka Cytaty: Miarą szczęścia jest oczekiwanie. -filutka


miarą-szczęścia-jest oczekiwanie
Filutka Cytaty: Jeśli znaj­dziesz się w od­po­wied­nim miej­scu, cza­sie i to­warzys­twie, to wys­tar­czy wyjąć chusteczkę... -filutka


jeśli-znaj­dziesz ę-w od­po­wied­nim-miej­scu-cza­sie-i to­warzys­twie-to wys­tar­czy-wyjąć-chusteczkę
Filutka Cytaty: W krótkiej spódni­cy przy drodze nie postoisz. -filutka


w krótkiej-spódni­cy-przy-drodze-nie postoisz
Filutka Cytaty:


złymi-świad­ka­mi-są oczy-i uszy-ludziom-którzy-noszą-duszę-barbarzyńców-heraklit