François-michel Delacroix Cytaty

Go to Gemtracks Beats
François-michel Delacroix Cytaty: Po­derżnąłbym świat... Może war­to... Brzytwą Ockhama... -François-Michel Delacroix
François-michel Delacroix Cytaty: Gdy­bym nie miał farb, ma­lowałbym błotem. -Eugene Delacroix
gdy­bym-nie miał-farb-­lowałbym-błotem
François-michel Delacroix Cytaty: Niepowodzenie przywraca ludziom wszystkie cnoty, jakie pomyślność im odbiera. -Eugene Delacroix
niepowodzenie-przywraca-ludziom-wszystkie-cnoty-jakie-pomyślność-im-odbiera
François-michel Delacroix Cytaty: Człowiekiem szczęśliwym jest ten, który zdobył swe szczęście. -Eugene Delacroix
człowiekiem-szczęśliwym-jest-ten-który-zdobył-swe-szczęście
François-michel Delacroix Cytaty: Tajemnica szczęścia nie leży w posiadaniu rzeczy, ale w rozkoszowaniu się nimi. -Eugene Delacroix
tajemnica-szczęścia-nie-ży-w-posiadaniu-rzeczy-ale-w-rozkoszowaniu-ę-nimi
François-michel Delacroix Cytaty: Prawdziwa wyższość nie dopuszcza żadnej ekscentryczności. -Eugene Delacroix
prawdziwa-wyższość-nie-dopuszcza-żadnej-ekscentrycznoś
François-michel Delacroix Cytaty: Geniusz to dar potężnej inwencji, dar uogólnienia i wyboru. -Eugene Delacroix
geniusz-to-dar-potężnej-inwencji-dar-uogólnienia-i-wyboru
François-michel Delacroix Cytaty: Nie mówi się nigdy za długo, gdy się mówi to, co powiedzieć trzeba. -Eugene Delacroix
nie-mówi-ę-nigdy-za-długo-gdy-ę-mówi-to-co-powiedzieć-trzeba
François-michel Delacroix Cytaty: Godność, poszanowanie własnego charakteru, idą w parze z pewnym stopniem dobrobytu. -Eugene Delacroix
godność-poszanowanie-własnego-charakteru-idą-w-parze-z-pewnym-stopniem-dobrobytu
François-michel Delacroix Cytaty: Doświadczenie jest niezbędne do nauczenia się wszystkiego, czego dokonać można swoim instrumentem, ale zwłaszcza do unikania tego, na co nie należy się porywać. -Eugene Delacroix
doświadczenie-jest-niezbędne-do-nauczenia-ę-wszystkiego-czego-dokonać-można-swoim-instrumentem-ale-zwłaszcza-do-unikania-tego-na-co-nie-należy
François-michel Delacroix Cytaty: Gdybym nie miał farb, malowałbym błotem. -Eugene Delacroix
gdybym-nie-miał-farb-malowałbym-błotem
François-michel Delacroix Cytaty: Aby realizm nie był słowem pozbawionym sensu, wszyscy ludzie musieliby mieć jednaki umysł i jednaki sposób pojmowania. -Eugene Delacroix
aby-realizm-nie-był-słowem-pozbawionym-sensu-wszyscy-ludzie-musieliby-mieć-jednaki-umysł-i-jednaki-sposób-pojmowania
François-michel Delacroix Cytaty: Niepowodzenie przywraca ludziom wszelkie cnoty, jakie pomyślność im odbiera. -Eugene Delacroix
niepowodzenie-przywraca-ludziom-wszelkie-cnoty-jakie-pomyślność-im-odbiera
François-michel Delacroix Cytaty: Dzieło zrobione dla ludzi znajdzie zawsze ludzi, którzy potrafią je ocenić. -Eugene Delacroix
dzieło-zrobione-dla-ludzi-znajdzie-zawsze-ludzi-którzy-potrafią-ocenić
François-michel Delacroix Cytaty: Nie należy wszystkiego pokazywać. Wydaje się, że jest to trudniejsze w malarstwie, gdzie umysł przejmuje to tylko, co oczy dostrzegają. Poeta bez trudu poświecą lub pomija milczeniem to, co drugorzędne. Największą sztuką malarza jest zwrócić uwagę na to jedynie, co potrzebne. -Eugene Delacroix
François-michel Delacroix Cytaty: Desear lo mejor, recelar lo peor y tomar lo que viniere. -Eugène Delacroix
desear-lo-mejor-recelar-lo-peor-y-tomar-lo-viniere
François-michel Delacroix Cytaty: Kobiety kochałem do szaleństwa, ale wolność ceniłem sobie bardziej. -Eugène Delacroix
kobiety-kochałem-do-szaleństwa-ale-wolność-ceniłem-sobie-bardziej
François-michel Delacroix Cytaty: Książka wielkiego człowieka jest kompromisem pomiędzy nim a czytelnikiem. -Eugène Delacroix
książka-wielkiego-człowieka-jest-kompromisem-pomiędzy-nim-a-czytelnikiem
François-michel Delacroix Cytaty: Jest się mistrzem dopiero wtedy, kiedy przykłada się do rzeczy cierpliwość, której wymagają. -Eugène Delacroix
jest-ę-mistrzem-dopiero-wtedy-kiedy-przykłada-ę-do-rzeczy-cierpliwość-której-wymagają
François-michel Delacroix Cytaty: Człowiekiem szczęśli­wym jest ten, kto zdo­był swe szczęście. -Eugene Delacroix
człowiekiem-szczęśli­wym-jest ten-kto-zdo­był-swe-szczęście
François-michel Delacroix Cytaty: Ge­niusz to dar potężnej in­wen­cji, dar uogólnienia i wyboru. -Eugene Delacroix
ge­niusz-to dar-potężnej-in­wen­cji-dar-uogólnienia-i wyboru
François-michel Delacroix Cytaty: Śmierć zwalnia nas od wszelkich zobowiązań. -Michel de Montaigne
Śmierć-zwalnia-nas-od-wszelkich-zobowiązań
François-michel Delacroix Cytaty: Filozofować to uczyć się umierać. -Michel de Montaigne
François-michel Delacroix Cytaty: Poczucie dobrego i złego zależy w znacznej mierze od naszego o tym mniemania. -Michel de Montaigne
poczucie-dobrego-i-złego-zależy-w-znacznej-mierze-od-naszego-o-tym-mniemania
François-michel Delacroix Cytaty: Człowiek, który dla interesu poświęca swój honor, traci i swój honor, i swój interes. -Michel de Montaigne
człowiek-który-dla-interesu-poświęca-swój-honor-traci-i-swój-honor-i-swój-interes
François-michel Delacroix Cytaty: Można żałować lepszych czasów, ale nie umykać przed dzisiejszymi. -Michel de Montaigne
można-żałować-lepszych-czasów-ale-nie-umykać-przed-dzisiejszymi
François-michel Delacroix Cytaty: Człowiek musi być szalony. Nie potrafi stworzyć robaka, a tworzy dziesiątki bogów. -Michel de Montaigne
człowiek-musi-być-szalony-nie-potrafi-stworzyć-robaka-a-tworzy-dziesiątki-bogów
François-michel Delacroix Cytaty: Nie śmierć mnie niepokoi, ale umieranie. -Michel de Montaigne
François-michel Delacroix Cytaty: Naszym obowiązkiem jest kształtowanie charakteru. Godne życie jest naszym wielkim i wspaniałym arcydziełem. -Michel de Montaigne
naszym-obowiązkiem-jest-kształtowanie-charakteru-godne-życie-jest-naszym-wielkim-i-wspaniałym-arcydziełem
François-michel Delacroix Cytaty: Przedmiot który miłujemy zda się nam piękniejszy niż jest. -Michel de Montaigne
przedmiot-który-miłujemy-zda-ę-nam-piękniejszy-ż-jest
François-michel Delacroix Cytaty: Szlachetny człowiek woli stracić swój honor niż świadomość. -Michel de Montaigne
szlachetny-człowiek-woli-stracić-swój-honor-ż-świadomość
François-michel Delacroix Cytaty: Życie samo w sobie nie jest ani dobre ani złe; jest miejscem na dobro i na zło, wedle tego, czym je zapełnicie. A jeśli żyliście jeden dzień, wszystkoście poznali: jeden dzień podobny jest do wszystkich. -Michel de Montaigne
François-michel Delacroix Cytaty: Wielu mężczyzn może mówić prawdziwie - ale mówić porządnie, roztropnie i bystrze potrafi tylko niewielu. -Michel de Montaigne
wielu-mężczyzn-może-mówić-prawdziwie-ale-mówić-porządnie-roztropnie-i-bystrze-potrafi-tylko-niewielu
François-michel Delacroix Cytaty: Największa rzecz na świecie, to umieć należeć do siebie. -Michel de Montaigne
największa-rzecz-na-świecie-to-umieć-należeć-do-siebie
François-michel Delacroix Cytaty: Od pięknej kobiety prędko odwykniesz, od dobrej nigdy. -Michel de Montaigne
od-pięknej-kobiety-prędko-odwykniesz-od-dobrej-nigdy