Francois Mauriac Cytaty

Francois Mauriac Cytaty: pueda serviros eternamente de excusa. -François Mauriac


Francois Mauriac Cytaty: Nawet najlepsi nie uczą się sami miłości: aby przejść do porządku nad zmiennością ludzi, ich wadami, a zwłaszcza głupotą, trzeba posiąść tajemnicę miłości, której świat dzisiejszy nie zna. I dopóki nie odnajdzie tej tajemnicy, na próżno będziecie usiłowali zmienić ludzkie losy. -Francois Mauriac


Francois Mauriac Cytaty: Nie ma nic bardziej fałszywego niż przysłowie zakazujące sądzić nam ludzi z ich wyglądu. -Francois Mauriac


nie-nic-bardziej-fałszywego-ż-przysłowie-zakazują-sądzić-nam-ludzi-z-ich-wyglą
Francois Mauriac Cytaty: Tylko nikła przegroda istnieje między hańbą a uświęconymi pieszczotami. -Francois Mauriac


tylko-nikła-przegroda-istnieje-między-hańbą-a-uświęconymi-pieszczotami
Francois Mauriac Cytaty: Na świecie istnieje jedyna rzecz warta życia: bezgranicznie kochać istotę, która kocha nas bezgranicznie. -Francois Mauriac


na-świecie-istnieje-jedyna-rzecz-warta-życia-bezgranicznie-kochać-istotę-która-kocha-nas-bezgranicznie
Francois Mauriac Cytaty: Przyszłość, zanim wkracza, zawsze przedtem puka. -Francois Mauriac


przyszłość-zanim-wkracza-zawsze-przedtem-puka
Francois Mauriac Cytaty: Gdy człowiek wspomni na czas, kiedy kochał, zdaje mu się, że nic się odtąd już nie zdarzyło. -Francois Mauriac


gdy-człowiek-wspomni-na-czas-kiedy-kochał-zdaje-mu-ę-że-nic-ę-odtąd-już-nie-zdarzyło
Francois Mauriac Cytaty: Pisarz, im mniejszy rangą, tym większym ceremoniałem otacza godziny swej twórczości. -Francois Mauriac


pisarz-im-mniejszy-rangą-tym-większym-ceremoniałem-otacza-godziny-swej-twórczoś
Francois Mauriac Cytaty: Budowa zamków na lodzie nic nie kosztuje, lecz ich burzenie jest bardzo drogie. -Francois Mauriac


budowa-zamków-na-lodzie-nic-nie-kosztuje-lecz-ich-burzenie-jest-bardzo-drogie
Francois Mauriac Cytaty: Kochać kogoś to znaczy widzieć cud niewidoczny dla innych. -Francois Mauriac


kochać-kogoś-to-znaczy-widzieć-cud-niewidoczny-dla-innych
Francois Mauriac Cytaty: Szczęśliwi ci, którzy znają zdrowie zapomnienia i którzy z ułomków dawniejszego istnienia wciąż tworzą dalsze życie. -Francois Mauriac


szczęśliwi-którzy-znają-zdrowie-zapomnienia-i-którzy-z-ułomków-dawniejszego-istnienia-wciąż-tworzą-dalsze-życie
Francois Mauriac Cytaty: Nienawiść jest niczym w porównaniu z pogardą. -Francois Mauriac


nienawiść-jest-niczym-w-porównaniu-z-pogardą
Francois Mauriac Cytaty: No confundáis a Jesús, el maestro, -François Mauriac


Francois Mauriac Cytaty: Człowiekowi nie wystarcza, że jest szczęśliwy: trzeba jeszcze, aby inni nie byli. -Francois Mauriac


człowiekowi-nie-wystarcza-że-jest-szczęśliwy-trzeba-jeszcze-aby-inni-nie-byli
Francois Mauriac Cytaty: Kobiety, które nie są sprzedajne, kosztują najwięcej. -Francois Mauriac


kobiety-które-nie-są-sprzedajne-kosztują-najwięcej
Francois Mauriac Cytaty: Im więcej kobiet zna mężczyzna, tym bardziej prymitywny pogląd o nich sobie wyrabia. -Francois Mauriac


im-więcej-kobiet-zna-mężczyzna-tym-bardziej-prymitywny-pogląd-o-nich-sobie-wyrabia
Francois Mauriac Cytaty: Starość jest pewną formą zła i dźwigamy nie tyle brzemię lat ile naszych czynów. -Francois Mauriac


starość-jest-pewną-formą-zła-i-dźwigamy-nie-tyle-brzemię-lat-ile-naszych-czynów
Francois Mauriac Cytaty: Nie ma cierpienia, którego by nie złagodził kwadrans lektury. -Francois Mauriac


nie-cierpienia-którego-by-nie-złagodził-kwadrans-lektury