Frank Crane Cytaty

Frank Crane Cytaty: Wykształcenie to zawór bezpieczeństwa dla uczuć. -Frank Crane


wykształcenie-to-zawór-bezpieczeństwa-dla-uczuć
Frank Crane Cytaty: Kim jest przyjaciel? Powiem ci. Przyjaciel jest osobą, przy której masz śmiałość być sobą. -Frank Crane


kim-jest-przyjaciel-powiem-przyjaciel-jest-osobą-przy-której-masz-śmiałość-być-sobą
Frank Crane Cytaty: Możesz zos­tać oszu­kany, jeśli będziesz zbyt uf­ny, ale jeśli nie będziesz wys­tar­czająco uf­ny, two­je życie sta­nie się torturą. -Frank Crane


możesz-zos­ć-oszu­kany-śli-będziesz-zbyt-uf­ny-ale-śli-nie będziesz-wys­tar­czająco-uf­ny-two­-życie-sta­nie ę-torturą
Frank Crane Cytaty: I rzekł człek do Wszechświata:


i-rzekł-człek-do-wszechświata-panie-ja-istnieję-jednakże-odparł-wszechświat-ten-fakt-nie-wkłada-na-mnie-żadnych-zobowiązań
Frank Crane Cytaty: Kiedy miałem od 16 do 20 lat to zaw­sze tre­nowałem więcej. Często, kiedy biegałem, było już ciem­no i pa­dał deszcz, było strasznie, ale wte­dy wyob­rażałem so­bie jak strze­lam bramkę w naj­bliższą so­botę. Jeśli rzeczy­wiście ją strze­liłem, mój oj­ciec przy­pomi­nał mi po meczu, że to dzięki tym kil­ku do­dat­ko­wym prze­bieżkom, które so­bie zaaplikowałem. -Frank Lampard


Frank Crane Cytaty: Jeśli nie popełniasz błędów, za mało pracujesz nad problemem. I to jest największy błąd -Frank Wilczek


jeśli-nie-popełniasz-błędów-za-ło-pracujesz-nad-problemem-i-to-jest-największy-błąd
Frank Crane Cytaty: Mieli o wiele więcej ta­len­tu niż ja, strasznie mnie to de­ner­wo­wało, że by­li ode mnie lep­si, ale to spra­wiało, że chciałem jeszcze bar­dziej wal­czyć, żeby być lep­szym niż oni. -Frank Lampard


Frank Crane Cytaty: Nie sądzę, by ktokolwiek urodził się ze smykałką do handlu. Za to każdy z nas ma szansę zostać tym, kim zechce. -Frank Bettger


nie-sądzę-by-ktokolwiek-urodził-ę-ze-smykałką-do-handlu-za-to-każdy-z-nas-szansę-zostać-tym-kim-zechce
Frank Crane Cytaty: Nie bierz życia zbyt poważnie, i tak nie wyjdziesz z niego z życiem -Frank Hubbard


nie-bierz-życia-zbyt-poważnie-i-tak-nie-wyjdziesz-z-niego-z-życiem
Frank Crane Cytaty: Para tener éxito hay que tener amigos; pero para mantener mucho éxito hay que tener muchos amigos. -Frank Sinatra


para-tener-éxito-hay-tener-amigos-pero-para-mantener-mucho-éxito-hay-tener-muchos-amigos
Frank Crane Cytaty: Sed­no ra­dości życia, je­go piękna, tkwi w tym, że życie może nas zaskakiwać. -Frank Herbert


sed­no-ra­doś-życia-­go-piękna-tkwi-w tym-że życie-może-nas-zaskakiwać
Frank Crane Cytaty: Wbrew wszystkiemu wierzę jeszcze, że ludzie są w głębi serca naprawdę dobrzy. -Anna Frank


wbrew-wszystkiemu-wierzę-jeszcze-że-ludzie-są-w-głębi-serca-naprawdę-dobrzy
Frank Crane Cytaty: Kapitalizm bez bankructwa jest jak chrześcijaństwo bez piekła. -Frank Borman


kapitalizm-bez-bankructwa-jest-jak-chrześcijaństwo-bez-piekła
Frank Crane Cytaty: Najbardziej rozpowszechnione we wszechświecie są tlen i głupota. -Frank Zappa


najbardziej-rozpowszechnione-we-wszechświecie-są-tlen-i-głupota
Frank Crane Cytaty: Każdy ma prawo być szczęśliwym na swoich własnych warunkach. -Frank Zappa


każdy-prawo-być-szczęśliwym-na-swoich-własnych-warunkach
Frank Crane Cytaty: Mieć czas - znaczy być ze śmiercią na


mieć-czas-znaczy-być-ze-śmiercią-na-ty
Frank Crane Cytaty: Człowiek zużywa dziś na wszystko mniej czasu i więcej pieniędzy, i właśnie to nazywa się u nas postępem. -Frank Sinatra


człowiek-zużywa-dziś-na-wszystko-mniej-czasu-i-więcej-pieniędzy-i-właśnie-to-nazywa-ę-u-nas-postępem
Frank Crane Cytaty: Strip-tease jest to lekcja anatomii przy akompaniamencie muzyki. -Frank Sinatra


strip-tease-jest-to-lekcja-anatomii-przy-akompaniamencie-muzyki