Frank Lloyd Wright Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Frank Lloyd Wright Cytaty: Ek­spert to człowiek, który przes­tał myśleć - on wie. -Frank Lloyd Wright
ek­spert-to człowiek-który-przes­ł-myść- on wie
Frank Lloyd Wright Cytaty: Telewizja to guma do żucia dla oczu. -Frank Lloyd Wright
Frank Lloyd Wright Cytaty: Ciemność pozwala oczom odpocząć od oślepiającego światła. Cisza pozwala umysłowi odpocząć od ogłuszającego hałasu. -Tom Wright
ciemność-pozwala-oczom-odpocząć-od-oślepiającego-światła-cisza-pozwala-umysłowi-odpocząć-od-ogłuszającego-hałasu
Frank Lloyd Wright Cytaty: Nie można mieć wszys­tkiego. Gdzie by to trzymać?  -Steven Wright
nie-można-mieć-wszys­tkiego-gdzie by to trzymać 
Frank Lloyd Wright Cytaty: Po­za krainą słów jest ta­kie prze­bacze­nie, które da­wane jest bez pot­rze­by ja­kichkol­wiek wy­jaśnień czy przeprosin. -Tom Wright
po­za-krainą-słów-jest ­kie-prze­bacze­nie-które-da­wane-jest bez-pot­rze­by-ja­kichkol­wiek-wy­jaśnień-czy-przeprosin
Frank Lloyd Wright Cytaty: Do czego, u diabła, miałoby się to przydać? -inżynier w Wydziale Zaawansowanych Systemów Obliczeniowych IBM, o mikroprocesorze - ok. 1968r. -Robert Lloyd
do-czego-u-diabła-miałoby-ę-to-przydać-inżynier-w-wydziale-zaawansowanych-systemów-obliczeniowych-ibm-o-mikroprocesorze-ok-1968r
Frank Lloyd Wright Cytaty: Istota inteligencji polega na umiejętności dostrzegania znaczenia codziennych spraw. -Lloyd Jones
istota-inteligencji-polega-na-umiejętnoś-dostrzegania-znaczenia-codziennych-spraw
Frank Lloyd Wright Cytaty: Nie bój się uczynić wielkiego kroku, gdy to wskazane. Nie da się pokonać przepaści dwoma krokami -David Lloyd George
nie-bój-ę-uczynić-wielkiego-kroku-gdy-to-wskazane-nie-da-ę-pokonać-przepaś-dwoma-krokami
Frank Lloyd Wright Cytaty: Nie bój się dużego kroku. Nie pokonasz przepaści dwoma małymi -David Lloyd George
Frank Lloyd Wright Cytaty: Dziś o 11 rano skończyła się wojna, najokrutniejsza, najstraszniejsza z wojen, jakich doświadczyła ludzkość. Mam nadzieję, iż wolno nam powiedzieć, że tego historycznego poranka skończyła się też epoka wojen. -George David LLoyd
Frank Lloyd Wright Cytaty: Jeśli nie popełniasz błędów, za mało pracujesz nad problemem. I to jest największy błąd -Frank Wilczek
jeśli-nie-popełniasz-błędów-za-ło-pracujesz-nad-problemem-i-to-jest-największy-błąd
Frank Lloyd Wright Cytaty: Nie sądzę, by ktokolwiek urodził się ze smykałką do handlu. Za to każdy z nas ma szansę zostać tym, kim zechce. -Frank Bettger
nie-sądzę-by-ktokolwiek-urodził-ę-ze-smykałką-do-handlu-za-to-każdy-z-nas-szansę-zostać-tym-kim-zechce
Frank Lloyd Wright Cytaty: Nie bierz życia zbyt poważnie, i tak nie wyjdziesz z niego z życiem -Frank Hubbard
nie-bierz-życia-zbyt-poważnie-i-tak-nie-wyjdziesz-z-niego-z-życiem
Frank Lloyd Wright Cytaty: Kiedy miałem od 16 do 20 lat to zaw­sze tre­nowałem więcej. Często, kiedy biegałem, było już ciem­no i pa­dał deszcz, było strasznie, ale wte­dy wyob­rażałem so­bie jak strze­lam bramkę w naj­bliższą so­botę. Jeśli rzeczy­wiście ją strze­liłem, mój oj­ciec przy­pomi­nał mi po meczu, że to dzięki tym kil­ku do­dat­ko­wym prze­bieżkom, które so­bie zaaplikowałem. -Frank Lampard
Frank Lloyd Wright Cytaty: Para tener éxito hay que tener amigos; pero para mantener mucho éxito hay que tener muchos amigos. -Frank Sinatra
para-tener-éxito-hay-tener-amigos-pero-para-mantener-mucho-éxito-hay-tener-muchos-amigos
Frank Lloyd Wright Cytaty: Wbrew wszystkiemu wierzę jeszcze, że ludzie są w głębi serca naprawdę dobrzy. -Anna Frank
wbrew-wszystkiemu-wierzę-jeszcze-że-ludzie-są-w-głębi-serca-naprawdę-dobrzy
Frank Lloyd Wright Cytaty: Kapitalizm bez bankructwa jest jak chrześcijaństwo bez piekła. -Frank Borman
kapitalizm-bez-bankructwa-jest-jak-chrześcijaństwo-bez-piekła
Frank Lloyd Wright Cytaty: Wykształcenie to zawór bezpieczeństwa dla uczuć. -Frank Crane
wykształcenie-to-zawór-bezpieczeństwa-dla-uczuć
Frank Lloyd Wright Cytaty: Kim jest przyjaciel? Powiem ci. Przyjaciel jest osobą, przy której masz śmiałość być sobą. -Frank Crane
kim-jest-przyjaciel-powiem-przyjaciel-jest-osobą-przy-której-masz-śmiałość-być-sobą
Frank Lloyd Wright Cytaty: Najbardziej rozpowszechnione we wszechświecie są tlen i głupota. -Frank Zappa
najbardziej-rozpowszechnione-we-wszechświecie-są-tlen-i-głupota
Frank Lloyd Wright Cytaty: Każdy ma prawo być szczęśliwym na swoich własnych warunkach. -Frank Zappa
każdy-prawo-być-szczęśliwym-na-swoich-własnych-warunkach
Frank Lloyd Wright Cytaty: Mieć czas - znaczy być ze śmiercią na
mieć-czas-znaczy-być-ze-śmiercią-na-ty
Frank Lloyd Wright Cytaty: Człowiek zużywa dziś na wszystko mniej czasu i więcej pieniędzy, i właśnie to nazywa się u nas postępem. -Frank Sinatra
człowiek-zużywa-dziś-na-wszystko-mniej-czasu-i-więcej-pieniędzy-i-właśnie-to-nazywa-ę-u-nas-postępem
Frank Lloyd Wright Cytaty: Strip-tease jest to lekcja anatomii przy akompaniamencie muzyki. -Frank Sinatra
strip-tease-jest-to-lekcja-anatomii-przy-akompaniamencie-muzyki
Frank Lloyd Wright Cytaty: Ze wszystkich domowych środków leczniczych najlepszym jest dobra żona. -Frank Hubbard
ze-wszystkich-domowych-środków-leczniczych-najlepszym-jest-dobra-żona
Frank Lloyd Wright Cytaty: Zagłębiłem stopy w pustynię, której miraż mamił jak wróg. Niesyt chwały, chciwy niebezpieczeństw, deptałem horyzonty al-Kulab, kiedy czas góry równał chcąc odnaleźć i pożreć mnie. I ujrzałem wróble w locie chyżym, śmielszym od wilczych kłów. Słyszałem stado w gałęziach a ich szpony rozdarły mnie. -Frank Herbert
Frank Lloyd Wright Cytaty: Idei należy się obawiać najbardziej, gdy przechodzą w czyny. -Frank Herbert
idei-należy-ę-obawiać-najbardziej-gdy-przechodzą-w-czyny
Frank Lloyd Wright Cytaty: Mieli o wiele więcej ta­len­tu niż ja, strasznie mnie to de­ner­wo­wało, że by­li ode mnie lep­si, ale to spra­wiało, że chciałem jeszcze bar­dziej wal­czyć, żeby być lep­szym niż oni. -Frank Lampard
Frank Lloyd Wright Cytaty: Strzeż się przy­jaciół, którzy kochają two­je błędy. -Frank Oehl
strzeż ę-przy­jaciół-którzy-kochają-two­-błędy
Frank Lloyd Wright Cytaty: Is­tnieją trzy rzeczy, które czuć rybą. Jedną z nich jest ryba.   -Frank Zappa
is­tnieją-trzy-rzeczy-które-czuć-rybą-jedną z nich-jest ryba- 
Frank Lloyd Wright Cytaty: Piszę taką mu­zykę jaką lu­bię. Jeśli po­doba się in­nym ludziom, to w porządku, mogą iść do skle­pu i ku­pić so­bie płyty. A jeśli im się nie po­doba, to zaw­sze mają Micheala Jac­kso­na do posłuchania. -Frank Zappa
Frank Lloyd Wright Cytaty: Jeśli skończysz, pro­wadząc bez­nadziej­ne życie dla­tego, że słuchałeś swo­jej ma­my, swo­jego ta­ty, księdza i ja­kiegoś gościa z te­lewiz­ji, to w pełni na nie so­bie zasłużyłeś. -Frank Zappa
Frank Lloyd Wright Cytaty: Głupo­ta ma pe­wien urok, ig­no­ran­cja nie. -Frank Zappa
głupo­- pe­wien-urok-ig­no­ran­cja-nie
Frank Lloyd Wright Cytaty: In­formac­ja nie jest jeszcze wiedzą. Wie­dza nie jest mądrością. Mądrość nie jest prawdą. Praw­da nie jest pięknem. Piękno nie jest jeszcze miłością. Miłość to nie mu­zyka. Mu­zyka jest THE BEST. -Frank Zappa
Frank Lloyd Wright Cytaty: Bez od­chy­leń od nor­my niemożli­wy jest postęp. -Frank Zappa
bez-od­chy­ń-od nor­my-niemożli­wy-jest postęp