Frank Lloyd Wright Cytaty

Frank Lloyd Wright Cytaty: Ek­spert to człowiek, który przes­tał myśleć - on wie. -Frank Lloyd Wright


ek­spert-to człowiek-który-przes­ł-myść- on wie
Frank Lloyd Wright Cytaty: Telewizja to guma do żucia dla oczu. -Frank Lloyd Wright


Frank Lloyd Wright Cytaty: Ciemność pozwala oczom odpocząć od oślepiającego światła. Cisza pozwala umysłowi odpocząć od ogłuszającego hałasu. -Tom Wright


ciemność-pozwala-oczom-odpocząć-od-oślepiającego-światła-cisza-pozwala-umysłowi-odpocząć-od-ogłuszającego-hałasu
Frank Lloyd Wright Cytaty: Nie można mieć wszys­tkiego. Gdzie by to trzymać?  -Steven Wright


nie-można-mieć-wszys­tkiego-gdzie by to trzymać 
Frank Lloyd Wright Cytaty: Po­za krainą słów jest ta­kie prze­bacze­nie, które da­wane jest bez pot­rze­by ja­kichkol­wiek wy­jaśnień czy przeprosin. -Tom Wright


po­za-krainą-słów-jest ­kie-prze­bacze­nie-które-da­wane-jest bez-pot­rze­by-ja­kichkol­wiek-wy­jaśnień-czy-przeprosin
Frank Lloyd Wright Cytaty: Do czego, u diabła, miałoby się to przydać? -inżynier w Wydziale Zaawansowanych Systemów Obliczeniowych IBM, o mikroprocesorze - ok. 1968r. -Robert Lloyd


do-czego-u-diabła-miałoby-ę-to-przydać-inżynier-w-wydziale-zaawansowanych-systemów-obliczeniowych-ibm-o-mikroprocesorze-ok-1968r
Frank Lloyd Wright Cytaty: Istota inteligencji polega na umiejętności dostrzegania znaczenia codziennych spraw. -Lloyd Jones


istota-inteligencji-polega-na-umiejętnoś-dostrzegania-znaczenia-codziennych-spraw
Frank Lloyd Wright Cytaty: Nie bój się uczynić wielkiego kroku, gdy to wskazane. Nie da się pokonać przepaści dwoma krokami -David Lloyd George


nie-bój-ę-uczynić-wielkiego-kroku-gdy-to-wskazane-nie-da-ę-pokonać-przepaś-dwoma-krokami
Frank Lloyd Wright Cytaty: Nie bój się dużego kroku. Nie pokonasz przepaści dwoma małymi -David Lloyd George


Frank Lloyd Wright Cytaty: Dziś o 11 rano skończyła się wojna, najokrutniejsza, najstraszniejsza z wojen, jakich doświadczyła ludzkość. Mam nadzieję, iż wolno nam powiedzieć, że tego historycznego poranka skończyła się też epoka wojen. -George David LLoyd


Frank Lloyd Wright Cytaty: Jeśli nie popełniasz błędów, za mało pracujesz nad problemem. I to jest największy błąd -Frank Wilczek


jeśli-nie-popełniasz-błędów-za-ło-pracujesz-nad-problemem-i-to-jest-największy-błąd
Frank Lloyd Wright Cytaty: Nie sądzę, by ktokolwiek urodził się ze smykałką do handlu. Za to każdy z nas ma szansę zostać tym, kim zechce. -Frank Bettger


nie-sądzę-by-ktokolwiek-urodził-ę-ze-smykałką-do-handlu-za-to-każdy-z-nas-szansę-zostać-tym-kim-zechce
Frank Lloyd Wright Cytaty: Nie bierz życia zbyt poważnie, i tak nie wyjdziesz z niego z życiem -Frank Hubbard


nie-bierz-życia-zbyt-poważnie-i-tak-nie-wyjdziesz-z-niego-z-życiem
Frank Lloyd Wright Cytaty: Kiedy miałem od 16 do 20 lat to zaw­sze tre­nowałem więcej. Często, kiedy biegałem, było już ciem­no i pa­dał deszcz, było strasznie, ale wte­dy wyob­rażałem so­bie jak strze­lam bramkę w naj­bliższą so­botę. Jeśli rzeczy­wiście ją strze­liłem, mój oj­ciec przy­pomi­nał mi po meczu, że to dzięki tym kil­ku do­dat­ko­wym prze­bieżkom, które so­bie zaaplikowałem. -Frank Lampard


Frank Lloyd Wright Cytaty: Para tener éxito hay que tener amigos; pero para mantener mucho éxito hay que tener muchos amigos. -Frank Sinatra


para-tener-éxito-hay-tener-amigos-pero-para-mantener-mucho-éxito-hay-tener-muchos-amigos
Frank Lloyd Wright Cytaty: Wbrew wszystkiemu wierzę jeszcze, że ludzie są w głębi serca naprawdę dobrzy. -Anna Frank


wbrew-wszystkiemu-wierzę-jeszcze-że-ludzie-są-w-głębi-serca-naprawdę-dobrzy
Frank Lloyd Wright Cytaty: Kapitalizm bez bankructwa jest jak chrześcijaństwo bez piekła. -Frank Borman


kapitalizm-bez-bankructwa-jest-jak-chrześcijaństwo-bez-piekła
Frank Lloyd Wright Cytaty: Wykształcenie to zawór bezpieczeństwa dla uczuć. -Frank Crane


wykształcenie-to-zawór-bezpieczeństwa-dla-uczuć