Franz Kafka Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Franz Kafka Cytaty: Chrystus – to przepaść pełna światła... ten, kto w nią spojrzy, musi się w nią rzucić. -Franz Kafka
chrystus-to-przepaść-pełna-światła-ten-kto-w-ą-spojrzy-musi-ę-w-ą-rzucić
Franz Kafka Cytaty: Został na nas nałożony jedynie obowiązek negacji; to, co pozytywne, zostało nam już dane. -Franz Kafka
został-na-nas-nałożony-jedynie-obowiązek-negacji-to-co-pozytywne-zostało-nam-już-dane
Franz Kafka Cytaty: Jeśli się raz wchłonęło zło, to ono już nie żąda, by mu wierzono. -Franz Kafka
jeśli-ę-raz-wchłonęło-zło-to-ono-już-nie-żąda-by-mu-wierzono
Franz Kafka Cytaty: Twórczość jest zawsze tylko ekspedycją w kierunku prawdy. -Franz Kafka
twórczość-jest-zawsze-tylko-ekspedycją-w-kierunku-prawdy
Franz Kafka Cytaty: Kat ma zawsze złą reputację. -Franz Kafka
Franz Kafka Cytaty: Tylko nasze pojęcie czasu pozwala nam mówić o sądzie ostatecznym. W gruncie rzeczy jest to sąd doraźny. -Franz Kafka
tylko-nasze-pojęcie-czasu-pozwala-nam-mówić-o-sądzie-ostatecznym-w-gruncie-rzeczy-jest-to-sąd-doraźny
Franz Kafka Cytaty: Pewnym nie można być nawet starych znajomych. -Franz Kafka
pewnym-nie-można-być-nawet-starych-znajomych
Franz Kafka Cytaty: Zrozumieć szczęście to jakby zrozumieć, że grunt, na którym stoisz, nie może być szerszy od dwóch stóp, które go pokrywają. -Franz Kafka
zrozumieć-szczęście-to-jakby-zrozumieć-że-grunt-na-którym-stoisz-nie-może-być-szerszy-od-dwóch-stóp-które-go-pokrywają
Franz Kafka Cytaty: Człowiek nie może żyć bez nieustannej ufności w coś niezniszczalnego. -Franz Kafka
człowiek-nie-może-żyć-bez-nieustannej-ufnoś-w-coś-niezniszczalnego
Franz Kafka Cytaty: W walce między tobą a światem stań po stronie świata. -Franz Kafka
w-walce-między-tobą-a-światem-stań-po-stronie-świata
Franz Kafka Cytaty: Człowiek przychodzi na ten świat z krwawiącą raną. -Franz Kafka
człowiek-przychodzi-na-ten-świat-z-krwawiącą-raną
Franz Kafka Cytaty: Często człowiek, jeśli patrzy uważnie, poznaje siebie już po twarzy lokaja u drzwi. -Franz Kafka
często-człowiek-śli-patrzy-uważnie-poznaje-siebie-już-po-twarzy-lokaja-u-drzwi
Franz Kafka Cytaty: Jedną z najbardziej skutecznych pokus zła jest wezwanie do walki. -Franz Kafka
jedną-z-najbardziej-skutecznych-pokus-zła-jest-wezwanie-do-walki
Franz Kafka Cytaty: Są dwa grzechy główne, z których wywodzą się wszystkie inne: niecierpliwość i opieszałość. Przez niecierpliwość ludzie zostali wypędzeni z raju, przez opieszałość nie powracają tam. -Franz Kafka
są-dwa-grzechy-główne-z-których-wywodzą-ę-wszystkie-inne-niecierpliwość-i-opieszałość-przez-niecierpliwość-ludzie-zostali-wypędzeni-z
Franz Kafka Cytaty: Słuszna droga idzie po linie, która nie jest rozpięta wysoko, ale tuż nad ziemią. Ludzie, zdaje się, więcej się o nią potykają, niż po niej chodzą. -Franz Kafka
słuszna-droga-idzie-po-linie-która-nie-jest-rozpię-wysoko-ale-ż-nad-ziemią-ludzie-zdaje-ę-więcej-ę-o-ą-potykają-ż-po-niej-chodzą
Franz Kafka Cytaty: Nawet nie można być pewnym starych znajomych. -Franz Kafka
nawet-nie-można-być-pewnym-starych-znajomych
Franz Kafka Cytaty: Różnica pomiędzy siłą narodu a jednostki jest tak ogromna, że wystarczy, by naród z bliska ogarnął ulubieńca swym ciepłem, co będzie dla niego dostateczną ochroną. -Franz Kafka
różnica-pomiędzy-łą-narodu-a-jednostki-jest-tak-ogromna-że-wystarczy-by-naród-z-bliska-ogarnął-ulubieńca-swym-ciepłem-co-będzie-dla-niego
Franz Kafka Cytaty: Zwierzenia byłyby najbardziej prawdziwe, gdyby się je potem odwoływało. -Franz Kafka
zwierzenia-byłyby-najbardziej-prawdziwe-gdyby-ę-potem-odwoływało
Franz Kafka Cytaty: Ile szczęśliwych myśli zostaje zaduszonych pod kołdrą, kiedy się samotnie śpi w swoim łóżku, i ile nieszczęsnych snów się nią ogrzewa. -Franz Kafka
ile-szczęśliwych-myśli-zostaje-zaduszonych-pod-kołdrą-kiedy-ę-samotnie-śpi-w-swoim-łóżku-i-ile-nieszczęsnych-snów-ę-ą-ogrzewa
Franz Kafka Cytaty: Cała wiedza, suma wszystkich pytań i wszystkich odpowiedzi zawarta jest w psie. -Franz Kafka
cała-wiedza-suma-wszystkich-pytań-i-wszystkich-odpowiedzi-zawarta-jest-w-psie
Franz Kafka Cytaty: La eterna juventud es imposible; aún cuando no hubiera otros impedimentos, la introspección la imposibilitaría. -Franz Kafka
la-eterna-juventud-es-imposible-aún-cuando-no-hubiera-otros-impedimentos-introspección-imposibilitaría
Franz Kafka Cytaty: Jak narodziny są bolesną tajemnicą między matką a dzieckiem, tak śmierć jest bolesną tajemnicą między Bogiem i człowiekiem. -Franz Werfel
jak-narodziny-są-bolesną-tajemnicą-między-matką-a-dzieckiem-tak-śmierć-jest-bolesną-tajemnicą-między-bogiem-i-człowiekiem
Franz Kafka Cytaty: Nie morderca jest winien, lecz zamordowany. -Franz Werfel
nie-morderca-jest-winien-lecz-zamordowany
Franz Kafka Cytaty: Bóg prosi o naszą miłość nie dlatego, że jej potrzebuje, lecz dlatego, że dla nas jest ona niezbędna. -Franz Werfel
bóg-prosi-o-naszą-miłość-nie-dlatego-że-jej-potrzebuje-lecz-dlatego-że-dla-nas-jest-ona-niezbędna
Franz Kafka Cytaty: Świat uparł się przy pojęciach NA PRAWO i NA LEWO, zapominając przy tym, że istnieje także w GÓRZE i NA DOLE. -Franz Werfel
Świat-uparł-ę-przy-pojęciach-na-prawo-i-na-lewo-zapominając-przy-tym-że-istnieje-także-w-gÓrze-i-na-dole
Franz Kafka Cytaty: Jed­na ra­dos­na nadzieja jest więcej war­ta, niż dziesięć suchych rzeczywistości. -Franz Grillparzer
jed­na-ra­­na-nadzieja-jest więcej-war­-ż-dziesięć-suchych-rzeczywistoś
Franz Kafka Cytaty: Człowiek dopiero wtedy wyznaje Bogu miłość, gdy zdolny jest wyznać, że wszystko dotąd w jego życiu było brakiem miłości. -Franz Rosenzweig
człowiek-dopiero-wtedy-wyznaje-bogu-miłość-gdy-zdolny-jest-wyznać-że-wszystko-dotąd-w-jego-życiu-było-brakiem-miłoś
Franz Kafka Cytaty: Istotą miłości jest teraźniejszość. -Franz Rosenweig
Franz Kafka Cytaty: Także wierzący nie mogą być jednego zdania; nakaż no im jednak być jednego serca. -Franz Hyber
także-wierzący-nie-mogą-być-jednego-zdania-nakaż-no-im-jednak-być-jednego-serca
Franz Kafka Cytaty: Podstawą zazdrości jest u kobiet miłość, u mężczyzn zaś - próżność. -Franz Grillparzer
podstawą-zazdroś-jest-u-kobiet-miłość-u-mężczyzn-zaś-próżność
Franz Kafka Cytaty: Bóg nie zdej­mu­je ciężarów, wzmac­nia tyl­ko plecy. -Franz Grillparzer
bóg-nie zdej­mu­-ężarów-wzmac­nia-tyl­ko-plecy
Franz Kafka Cytaty: Łzy są świętym prawem bólu. -Franz Grillparzer
Franz Kafka Cytaty: Bóg nie zdejmuje ciężarów, wzmacnia tylko plecy. -Franz Grillparzer
bóg-nie-zdejmuje-ężarów-wzmacnia-tylko-plecy
Franz Kafka Cytaty: Bóg wyznaje swoją miłość do człowieka tylko w formie przykazania:
bóg-wyznaje-swoją-miłość-do-człowieka-tylko-w-formie-przykazania-będziesz-miłował-gdyż-kochając-na-nic-innego-nie-czasu
Franz Kafka Cytaty: Mówić trzeba prosto, a myśleć w sposób skomplikowany - nie na odwrót. -Josef Franz Strauss
mówić-trzeba-prosto-a-myść-w-sposób-skomplikowany-nie-na-odwrót