Friedrich Nietzsche Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Friedrich Nietzsche Cytaty: Pakt jest zawsze głupi. -Friedrich Nietzsche
Friedrich Nietzsche Cytaty: Trzeba się uczyć być posłusznym w ten sposób, aby posłuszeństwo było dowodem niezależności danej jednostki. -Friedrich Nietzsche
trzeba-ę-uczyć-być-posłusznym-w-ten-sposób-aby-posłuszeństwo-było-dowodem-niezależnoś-danej-jednostki
Friedrich Nietzsche Cytaty: Majątek ruchomy i własność nieruchoma. Jeżeli życie obeszło się z kimś prawdziwie po zbójecku i odjęło mu z czci, przyjaciół, zwolenników, zdrowia, majątku, co tylko odjąć mogło, to w następstwie odkrywa on może, kiedy minie pierwszy wstrząs, iż jest bogatszy niż pierwej. Albowiem dopiero wtedy wie się, co należy do nas tak, iż żadna dłoń zbójecka tknąć tego nie zdoła: a z grabieży i zamętu wyjść można wyniosłością wielkiego obszarnika. -Friedrich Nietzsche
Friedrich Nietzsche Cytaty: O ile możności żyć bez zwolenników. Jak niewiele znaczą zwolennicy, pojmuje się dopiero wtedy, kiedy się przestało być zwolennikiem swoich zwolenników. -Friedrich Nietzsche
o-ile-możnoś-żyć-bez-zwolenników-jak-niewiele-znaczą-zwolennicy-pojmuje-ę-dopiero-wtedy-kiedy-ę-przestało-być-zwolennikiem-swoich
Friedrich Nietzsche Cytaty: Lis z lisów. Prawdziwy lis nazywa kwaśnymi nie tylko te winogrona, których nie może dosięgnąć, lecz i te, których dosięgnął i które innemu sprzątnął z przed nosa. -Friedrich Nietzsche
lis-z-lisów-prawdziwy-lis-nazywa-kwaśnymi-nie-tylko-te-winogrona-których-nie-może-dosięgnąć-lecz-i-te-których-dosięgnął-i-które-innemu
Friedrich Nietzsche Cytaty: U granic człowieczeństwa przestaje chcieć być wszystkim i chce być wreszcie tym, kim jest, istota niedoskonała, niedokończona, dobra, o ile potrafi, aż po momenty okrucieństwa; i jasnowzroczna aż po śmierć ślepca. -Friedrich Nietzsche
Friedrich Nietzsche Cytaty: Uciecha w starości. Myśliciel, a także artysta, który swoje najlepsze ja ukrył w swoich dziełach, widząc, jak czas powolnie kruszy i rujnuje jego ciało i ducha, odczuwa złośliwą niemal radość, jak gdyby, ukryty w kącie, patrzył na złodzieja dobierającego się do jego skarbca, świadomy, że skarbiec jest próżny i wszystkie skarby wyniesione. -Friedrich Nietzsche
Friedrich Nietzsche Cytaty: W każdej religii człowiek religijny jest wyjątkiem. -Friedrich Nietzsche
w-każdej-religii-człowiek-religijny-jest-wyjątkiem
Friedrich Nietzsche Cytaty: Ku wojnie wychowany ma być mąż, niewiasta zaś ku wytchnieniu wojownika. -Friedrich Nietzsche
ku-wojnie-wychowany-być-mąż-niewiasta-zaś-ku-wytchnieniu-wojownika
Friedrich Nietzsche Cytaty: Któż gwoli swej dobrej opinii nie poświęcił już kiedyś - siebie samego? -Friedrich Nietzsche
któż-gwoli-swej-dobrej-opinii-nie-poświęł-już-kiedyś-siebie-samego
Friedrich Nietzsche Cytaty: To co doskonałe, nie mogło mieć początku. -Friedrich Nietzsche
Friedrich Nietzsche Cytaty: Pisz krwią, a dowiesz się, ze krew jest duchem. -Friedrich Nietzsche
Friedrich Nietzsche Cytaty: Postanawiam sobie raz na zawsze nie wiedzieć za wiele. Mądrość wytycza rubieże także poznaniu. -Friedrich Nietzsche
postanawiam-sobie-raz-na-zawsze-nie-wiedzieć-za-wiele-mądrość-wytycza-rubieże-także-poznaniu
Friedrich Nietzsche Cytaty: Potrzeba uchodzi za przyczynę powstawania: w rzeczywistości jest ona często tylko skutkiem tego, co powstało. -Friedrich Nietzsche
potrzeba-uchodzi-za-przyczynę-powstawania-w-rzeczywistoś-jest-ona-często-tylko-skutkiem-tego-co-powstało
Friedrich Nietzsche Cytaty: Powiadacie mi, przyjaciele, że o gusty i smaki spierać się niepodobna? Ależ wszelkie życie jest waśnią o gusty i smaki. -Friedrich Nietzsche
powiadacie-mi-przyjaciele-że-o-gusty-i-smaki-spierać-ę-niepodobna-ależ-wszelkie-życie-jest-waśą-o-gusty-i-smaki
Friedrich Nietzsche Cytaty: Najpewniejszą oznaką pogodnej duszy jest zdolność śmiania się z samego siebie. Większość ludzi taki śmiech sprawia ból. -Friedrich Nietzsche
najpewniejszą-oznaką-pogodnej-duszy-jest-zdolność-śmiania-ę-z-samego-siebie-większość-ludzi-taki-śmiech-sprawia-ból
Friedrich Nietzsche Cytaty: Najdotkliwiej bywamy karani za nasze cnoty. -Friedrich Nietzsche
Friedrich Nietzsche Cytaty: Przeczyciele przypadku. Żaden zwycięzca nie wierzy w przypadek. -Friedrich Nietzsche
przeczyciele-przypadku-Żaden-zwycięzca-nie-wierzy-w-przypadek
Friedrich Nietzsche Cytaty: Przeciw nieprzyjacielowi. Jakże dobrze brzmi licha muzyka i liche argumenty, gdy wyrusza się na nieprzyjaciela! -Friedrich Nietzsche
przeciw-nieprzyjacielowi-jakże-dobrze-brzmi-licha-muzyka-i-liche-argumenty-gdy-wyrusza-ę-na-nieprzyjaciela
Friedrich Nietzsche Cytaty: Przekonania są wrogami prawdy bardziej niebezpiecznymi od kłamstw. -Friedrich Nietzsche
przekonania-są-wrogami-prawdy-bardziej-niebezpiecznymi-od-kłamstw
Friedrich Nietzsche Cytaty: Moralność panów, moralność niewolników. -Friedrich Nietzsche
Friedrich Nietzsche Cytaty: Postępowy rozwój sztuki wiąże się z dwoistością żywiołów apollińskiego i dionizyjskiego. -Friedrich Nietzsche
postępowy-rozwój-sztuki-wiąże-ę-z-dwoistośą-żywiołów-apollińskiego-i-dionizyjskiego
Friedrich Nietzsche Cytaty: Wiele trzeba mocy, by umieć żyć wiedząc, jak bardzo życie i niesprawiedliwość są z sobą złączone. -Friedrich Nietzsche
wiele-trzeba-mocy-by-umieć-żyć-wiedząc-jak-bardzo-życie-i-niesprawiedliwość-są-z-sobą-złączone
Friedrich Nietzsche Cytaty: Takim jestem; takim być chcę; was niech diabli wezmą! -Friedrich Nietzsche
takim-jestem-takim-być-chcę-was-niech-diabli-wezmą
Friedrich Nietzsche Cytaty: Idziesz do kobiet? Nie zapomnij bicza! -Friedrich Nietzsche
Friedrich Nietzsche Cytaty: I tę przypowieść daję wam jeszcze: niejeden, co diabła wypędzić pragnął, sam przy tym w świnię wstąpił. -Friedrich Nietzsche
i-tę-przypowieść-daję-wam-jeszcze-niejeden-co-diabła-wypędzić-pragnął-sam-przy-tym-w-świnię-wstąpił
Friedrich Nietzsche Cytaty: I powiedzmy jeszcze raz. Opinie publiczne - osobiste lenistwo. -Friedrich Nietzsche
i-powiedzmy-jeszcze-raz-opinie-publiczne-osobiste-lenistwo
Friedrich Nietzsche Cytaty: Granice naszego słuchu. Słyszy się tylko te pytania, na które jest się w mocy znaleźć odpowiedź. -Friedrich Nietzsche
granice-naszego-słuchu-słyszy-ę-tylko-te-pytania-na-które-jest-ę-w-mocy-znaleźć-odpowiedź
Friedrich Nietzsche Cytaty: Fakt jest zawsze głupi. Zresztą bierze je diabeł i statystyka. -Friedrich Nietzsche
fakt-jest-zawsze-głupi-zresztą-bierze-diabeł-i-statystyka
Friedrich Nietzsche Cytaty: Najlepszym autorem będzie ten, który się wstydzi zostać literatem. -Friedrich Nietzsche
najlepszym-autorem-będzie-ten-który-ę-wstydzi-zostać-literatem
Friedrich Nietzsche Cytaty: Obłęd u jednostki jest czymś rzadkim - atoli u grup, stronnictw, ludów i epok regułą. -Friedrich Nietzsche
obłęd-u-jednostki-jest-czymś-rzadkim-atoli-u-grup-stronnictw-ludów-i-epok-regułą
Friedrich Nietzsche Cytaty: Nauczyć się czegoś od swych wrogów jest najlepszą drogą do tego, żeby ich polubić, albowiem to usposabia do wdzięczności dla nich. -Friedrich Nietzsche
nauczyć-ę-czegoś-od-swych-wrogów-jest-najlepszą-drogą-do-tego-żeby-ich-polubić-albowiem-to-usposabia-do-wdzięcznoś-dla-nich
Friedrich Nietzsche Cytaty: Próżność innych sprzeciwia się naszemu smakowi wtedy tylko, kiedy się sprzeciwia naszej próżności. -Friedrich Nietzsche
próżność-innych-sprzeciwia-ę-naszemu-smakowi-wtedy-tylko-kiedy-ę-sprzeciwia-naszej-próżnoś
Friedrich Nietzsche Cytaty: Ja was uczę nadczłowieka. Człowiek jest czymś, co pokonanym być powinno. -Friedrich Nietzsche
ja-was-uczę-nadczłowieka-człowiek-jest-czymś-co-pokonanym-być-powinno
Friedrich Nietzsche Cytaty: Języczek u wagi. Chwalą lub ganią zależnie od tego, czy jedno, czy drugie daje lepszą okazję błyśnięcia bystrością sądu. -Friedrich Nietzsche
języczek-u-wagi-chwalą-lub-ganią-zależnie-od-tego-czy-jedno-czy-drugie-daje-lepszą-okazję-błyśęcia-bystrośą-są