Fryderyk Chrystian Hebbel Cytaty

Fryderyk Chrystian Hebbel Cytaty: Kochać - w kimś drugim siebie pokonać. -Fryderyk Chrystian Hebbel


Fryderyk Chrystian Hebbel Cytaty: Dowcip jest jedyną rzeczą, którą tym trudniej znaleźć, im gorliwiej szuka. -Fryderyk Chrystian Hebbel


dowcip-jest-jedyną-rzeczą-którą-tym-trudniej-znaleźć-im-gorliwiej-szuka
Fryderyk Chrystian Hebbel Cytaty: Są ludzie, którzy by się cieszyli nawet z końca świata, gdyby go przepowiedzieli. -Fryderyk Chrystian Hebbel


są-ludzie-którzy-by-ę-cieszyli-nawet-z-końca-świata-gdyby-go-przepowiedzieli
Fryderyk Chrystian Hebbel Cytaty: Litość jest najtańszym uczuciem ludzkim. Świat lituje się nawet nad męczennikami zła. -Fryderyk Chrystian Hebbel


litość-jest-najtańszym-uczuciem-ludzkim-Świat-lituje-ę-nawet-nad-męczennikami-zła
Fryderyk Chrystian Hebbel Cytaty: Zmysłowość jest symboliką pewnych potrzeb duchowych nie dających się zaspokoić. -Fryderyk Chrystian Hebbel


zmysłowość-jest-symboliką-pewnych-potrzeb-duchowych-nie-dających-ę-zaspokoić
Fryderyk Chrystian Hebbel Cytaty: Indywidualność jest raczej drogą niż celem i raczej drogą jedyną niż najlepszą. -Fryderyk Chrystian Hebbel


indywidualność-jest-raczej-drogą-ż-celem-i-raczej-drogą-jedyną-ż-najlepszą
Fryderyk Chrystian Hebbel Cytaty: Najszlachetniejsi ludzie zadają sobie najgłębsze rany. -Fryderyk Chrystian Hebbel


najszlachetniejsi-ludzie-zadają-sobie-najgłębsze-rany
Fryderyk Chrystian Hebbel Cytaty: Jest coś przyjemnego w tym, że nie można wylecieć z tego świata. -Fryderyk Chrystian Hebbel


jest-coś-przyjemnego-w-tym-że-nie-można-wylecieć-z-tego-świata
Fryderyk Chrystian Hebbel Cytaty: Ptak i klatka są dla siebie stworzeni. Ale człowiek nie chce klatki mniejszej niż cały świat. -Fryderyk Chrystian Hebbel


ptak-i-klatka-są-dla-siebie-stworzeni-ale-człowiek-nie-chce-klatki-mniejszej-ż-cały-świat
Fryderyk Chrystian Hebbel Cytaty: Natura powtarza wiecznie w szerszych rozmiarach tę samą myśl; dlatego kropla jest obrazem morza. -Fryderyk Chrystian Hebbel


natura-powtarza-wiecznie-w-szerszych-rozmiarach-tę-samą-myśl-dlatego-kropla-jest-obrazem-morza
Fryderyk Chrystian Hebbel Cytaty: Wędrówka dusz: złodziej może był niegdyś panem rzeczy, które teraz kradnie. -Fryderyk Chrystian Hebbel


wędrówka-dusz-złodziej-może-był-niegdyś-panem-rzeczy-które-teraz-kradnie
Fryderyk Chrystian Hebbel Cytaty: Mały jest, kogo wielki los niszczy; kogo niszczy mały los, ten może być wielki. -Fryderyk Chrystian Hebbel


mały-jest-kogo-wielki-los-niszczy-kogo-niszczy-ły-los-ten-może-być-wielki
Fryderyk Chrystian Hebbel Cytaty: Jedynym ideałem jest miniona realność przeszłości. -Fryderyk Chrystian Hebbel


Fryderyk Chrystian Hebbel Cytaty: Geniusz jest inteligencją entuzjazmu. -Fryderyk Chrystian Hebbel


Fryderyk Chrystian Hebbel Cytaty: Właściwą rzeczą głupców jest przyglądanie się wadom innych i zapominanie o własnych. -Fryderyk Chrystian Hebbel


właściwą-rzeczą-głupców-jest-przyglądanie-ę-wadom-innych-i-zapominanie-o-własnych
Fryderyk Chrystian Hebbel Cytaty: Nieskończenie wielu mężczyzn ma wygląd myślicieli, chociaż nigdy nie mieli ani jednej myśli. -Fryderyk Chrystian Hebbel


nieskończenie-wielu-mężczyzn-wygląd-myślicieli-chociaż-nigdy-nie-mieli-ani-jednej-myśli
Fryderyk Chrystian Hebbel Cytaty: Serce ma tylko ten, kto go ma dla innych. -Fryderyk Chrystian Hebbel


Fryderyk Chrystian Hebbel Cytaty: Młodości zarzuca się często, że wierzy, iż świat zaczyna się dopiero od niej; ale starość wierzy jeszcze częściej, iż świat kończy się razem z nią. -Fryderyk Chrystian Hebbel


młodoś-zarzuca-ę-często-że-wierzy-iż-świat-zaczyna-ę-dopiero-od-niej-ale-starość-wierzy-jeszcze-częściej-iż-świat-kończy-ę-razem-z-ą