Gabriela Zapolska Cytaty

Gabriela Zapolska Cytaty: Ko­bieta nie starze­je się dopóty, dopóki jest pożądana. -Gabriela Zapolska (Maria Gabriela Śnieżko-Błocka)


Gabriela Zapolska Cytaty: Uczci­wa ko­bieta nie pot­rze­buje się pod spo­dem stroić dla męża. -Gabriela Zapolska (Maria Gabriela Śnieżko-Błocka)


Gabriela Zapolska Cytaty: Pobłażać, znaczy nie wychowywać. -Gabriela Zapolska (Maria Gabriela Śnieżko-Błocka)


Gabriela Zapolska Cytaty: Są różne dzieci... Dzieci ser­ca, dzieci krwi, dzieci obo­wiązku. Naj­szczęśliw­sze są dzieci serca. -Gabriela Zapolska (Maria Gabriela Śnieżko-Błocka)


Gabriela Zapolska Cytaty: Słowa­mi pieści się ko­bietę stok­roć czu­lej niż gestem. -Gabriela Zapolska (Maria Gabriela Śnieżko-Błocka)


Gabriela Zapolska Cytaty: Każda ko­bieta to for­te­pian – tyl­ko trze­ba umieć grać. -Gabriela Zapolska (Maria Gabriela Śnieżko-Błocka)


Gabriela Zapolska Cytaty: Tyl­ko głup­cy się nie zmieniają. -Gabriela Zapolska (Maria Gabriela Śnieżko-Błocka)


Gabriela Zapolska Cytaty: Kobieta ma dwa rodzaje gniewu. Ten, który boli i który tylko drażni naskórek. -Gabriela Zapolska


kobieta-dwa-rodzaje-gniewu-ten-który-boli-i-który-tylko-draż-naskórek
Gabriela Zapolska Cytaty: Kobieta się zawsze swoich lat wstydzi. Albo że ma już tyle, albo że ma dopiero tyle, ... -Gabriela Zapolska


kobieta-ę-zawsze-swoich-lat-wstydzi-albo-że-już-tyle-albo-że-dopiero-tyle
Gabriela Zapolska Cytaty: Są kobiety, które aby zamaskować swoje krzywe nogi, noszą bardzo duże dekolty. -Gabriela Zapolska


są-kobiety-które-aby-zamaskować-swoje-krzywe-nogi-noszą-bardzo-że-dekolty
Gabriela Zapolska Cytaty: Zwykle zbyt silne, wybujałe kobiety zatracają w sobie powaby niewieście i obnoszą swe niekształtne formy mieszańców z niezgrabną śmiałością urlopowanych żołnierzy. -Gabriela Zapolska


zwykle-zbyt-silne-wybujałe-kobiety-zatracają-w-sobie-powaby-niewieście-i-obnoszą-swe-niekształtne-formy-mieszańców-z-niezgrabną-śmiałośą
Gabriela Zapolska Cytaty: Uczciwa kobieta nie potrzebuje się pod spodem stroić dla męża. -Gabriela Zapolska


uczciwa-kobieta-nie-potrzebuje-ę-pod-spodem-stroić-dla-męża
Gabriela Zapolska Cytaty: Kobieta jest złem, z którym żyć nie można, a bez którego żyć także nie można. -Gabriela Zapolska


kobieta-jest-złem-z-którym-żyć-nie-można-a-bez-którego-żyć-także-nie-można
Gabriela Zapolska Cytaty: Dobroć to jedyny możliwy motor życia. -Gabriela Zapolska


Gabriela Zapolska Cytaty: Kobieta jest złem, z którym żyć nie można, a bez którego żyć także nie można! -Gabriela Zapolska


kobieta-jest-złem-z-którym-żyć-nie-można-a-bez-którego-żyć-także-nie-można
Gabriela Zapolska Cytaty: Kobieta nerwowa jest o tyle interesująca, o ile tę nerwowość udaje. Skoro naprawdę nerwy w niej się rozpętają, staje się tym, co ludzie tak wykwintnie nazywają - piłą. -Gabriela Zapolska


kobieta-nerwowa-jest-o-tyle-interesująca-o-ile-tę-nerwowość-udaje-skoro-naprawdę-nerwy-w-niej-ę-rozpętają-staje-ę-tym-co-ludzie-tak
Gabriela Zapolska Cytaty: Jeśli się chce aby kobieta wróciła, należy ją za drzwi wyrzucić. -Gabriela Zapolska


jeśli-ę-chce-aby-kobieta-wróła-należy-ją-za-drzwi-wyrzucić
Gabriela Zapolska Cytaty: Niezgłębiona jest przebiegłość kobiet. -Gabriela Zapolska


niezgłębiona-jest-przebiegłość-kobiet