Galileusz Cytaty

Galileusz Cytaty: Nie spotkałem nigdy nikogo tak głupiego, bym nie mógł się czegoś od niego nauczyć. -Galileusz


nie-spotkałem-nigdy-nikogo-tak-głupiego-bym-nie-mógł-ę-czegoś-od-niego-nauczyć
Galileusz Cytaty: Matematyka jest alfabetem, za pomocą którego Bóg opisał wszechświat. -Galileusz


matematyka-jest-alfabetem-za-pomocą-którego-bóg-opisał-wszechświat
Galileusz Cytaty: Może z czasem zobaczymy rzeczy, których jak dotąd, nie możemy sobie wyobrazić. -Galileusz


może-z-czasem-zobaczymy-rzeczy-których-jak-dotąd-nie-możemy-sobie-wyobrazić
Galileusz Cytaty: Natura jest napisana w języku matematycznym. -Galileusz


natura-jest-napisana-w-języku-matematycznym
Galileusz Cytaty: Może z czasem zobaczymy rzeczy, których, jak dotąd, nie możemy sobie wyobrazić. -Galileusz


może-z-czasem-zobaczymy-rzeczy-których-jak-dotąd-nie-możemy-sobie-wyobrazić
Galileusz Cytaty: Matematyka jest alfabetem, przy pomocy którego Bóg opisał wszechświat. -Galileusz


matematyka-jest-alfabetem-przy-pomocy-którego-bóg-opisał-wszechświat
Galileusz Cytaty: Zagłębianie się w zagadnienie budowy świata jest jednym z największych i najszlachetniejszych spośród wszystkich zajęć. -Galileusz


zagłębianie-ę-w-zagadnienie-budowy-świata-jest-jednym-z-największych-i-najszlachetniejszych-spośród-wszystkich-zajęć
Galileusz Cytaty: Jak wielka jest przenikliwość ludzkiego umysłu! -Galileusz


jak-wielka-jest-przenikliwość-ludzkiego-umysłu
Galileusz Cytaty: Sztukę poetycką zdobywa się ciągłym czytaniem poetów. Do sztuki malarskiej dochodzi się ciągłym rysowaniem i malowaniem. -Galileusz


sztukę-poetycką-zdobywa-ę-ągłym-czytaniem-poetów-do-sztuki-malarskiej-dochodzi-ę-ągłym-rysowaniem-i-malowaniem
Galileusz Cytaty: Na jakiej podstawie chcecie zarzucić naturze, że z powodu podeszłego wieku wpadła w uwiąd starczy i zapomniała o wytwarzaniu umysłów spekulatywnych, będąc tylko w stanie wydawać na świat ludzi stających się niewolnikami Arystotelesa, którzy muszą myśleć jego mózgiem i poznawać jego zmysłami? -Galileusz


Galileusz Cytaty: A ona się jednak porusza! -Galileusz


Galileusz Cytaty: Filozofia zawarta jest w tej wielkiej księdze, którą mamy przed oczami - mam na myśli wszechświat - ale nie uda się nam jej zrozumieć, dopóki nie poznamy właściwego języka i symboli, jakimi ją napisano. -Galileusz


Galileusz Cytaty: Nie możesz człowieka nauczyć niczego. Możesz mu tylko pomóc odnaleźć to w sobie. -Galileusz


nie-możesz-człowieka-nauczyć-niczego-możesz-mu-tylko-pomóc-odnaleźć-to-w-sobie
Galileusz Cytaty: Nie można nauczyć człowieka niczego, można tylko pomóc odnaleźć mu to w nim samym. -Galileusz


nie-można-nauczyć-człowieka-niczego-można-tylko-pomóc-odnaleźć-mu-to-w-nim-samym
Galileusz Cytaty: Trzeba uczyć się grać nie od tych, którzy umieją robić instrumenty, ale od tych, którzy umieją na nich grać. -Galileusz


trzeba-uczyć-ę-grać-nie-od-tych-którzy-umieją-robić-instrumenty-ale-od-tych-którzy-umieją-na-nich-grać
Galileusz Cytaty: Winniśmy trzymać się świata zmysłów, a nie świata papierowego. -Galileusz


winniśmy-trzymać-ę-świata-zmysłów-a-nie-świata-papierowego
Galileusz Cytaty: Zanim przemówisz, obróć siedem razy język w gębie. -Galileusz


zanim-przemówisz-obróć-siedem-razy-język-w-gębie
Galileusz Cytaty: Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek. -Galileusz


nauka-w-szkołach-powinna-być-prowadzona-w-taki-sposób-aby-uczniowie-uważali-ją-za-cenny-dar-a-nie-za-ężki-obowiązek