Georg Christoph Lichtenberg Cytaty

Georg Christoph Lichtenberg Cytaty: Ludzi można oślepić i przekupić, ale człowieka nigdy. -Georg Christoph Lichtenberg


Georg Christoph Lichtenberg Cytaty: Zakochani w sobie mają przynajmniej tę korzyść, że nie posiadają zbyt wielu rywali. -Georg Christoph Lichtenberg


zakochani-w-sobie-mają-przynajmniej-tę-korzyść-że-nie-posiadają-zbyt-wielu-rywali
Georg Christoph Lichtenberg Cytaty: Zdrowie chętniej widzi, gdy ciało tańczy, niż gdy pisze. -Georg Christoph Lichtenberg


Georg Christoph Lichtenberg Cytaty: Jeżeli przy zderzeniu się książki i głowy powstaje pusty dźwięk, czy jest to zawsze winą książki? -Georg Christoph Lichtenberg


jeżeli-przy-zderzeniu-ę-książki-i-głowy-powstaje-pusty-dźwięk-czy-jest-to-zawsze-winą-książki
Georg Christoph Lichtenberg Cytaty: Nic nie przyczynia się bardziej do spokoju ducha niż brak własnych przekonań. -Georg Christoph Lichtenberg


nic-nie-przyczynia-ę-bardziej-do-spokoju-ducha-ż-brak-własnych-przekonań
Georg Christoph Lichtenberg Cytaty: Sekty nienawidzą się tym silniej, im bliższe są ich poglądy. -Georg Christoph Lichtenberg


Georg Christoph Lichtenberg Cytaty: Klepsydry uprzytamniają nie tylko szybki bieg czasu, ale i proch, w który się obrócimy. -Georg Christoph Lichtenberg


klepsydry-uprzytamniają-nie-tylko-szybki-bieg-czasu-ale-i-proch-w-który-ę-obrócimy
Georg Christoph Lichtenberg Cytaty: Osoby o twarzach niesymetrycznych to często najtęższe głowy. -Georg Christoph Lichtenberg


osoby-o-twarzach-niesymetrycznych-to-często-najtęższe-głowy
Georg Christoph Lichtenberg Cytaty: Istnieją nazwiska, które należałoby powywieszać na wszystkich szubienicach świata. -Georg Christoph Lichtenberg


istnieją-nazwiska-które-należałoby-powywieszać-na-wszystkich-szubienicach-świata
Georg Christoph Lichtenberg Cytaty: Przemądrzałość jest jednym z najbardziej pogardy godnych rodzajów głupoty. -Georg Christoph Lichtenberg


przemądrzałość-jest-jednym-z-najbardziej-pogardy-godnych-rodzajów-głupoty
Georg Christoph Lichtenberg Cytaty: Żadna klasa partaczy nie jest traktowana przez ludzi z większą wyrozumiałością niż prorocy. -Georg Christoph Lichtenberg


Żadna-klasa-partaczy-nie-jest-traktowana-przez-ludzi-z-większą-wyrozumiałośą-ż-prorocy
Georg Christoph Lichtenberg Cytaty: Nie należy ludzi sądzić według ich przekonań, lecz według tego, co przekonania te z nich czynią. -Georg Christoph Lichtenberg


nie-należy-ludzi-sądzić-według-ich-przekonań-lecz-według-tego-co-przekonania-te-z-nich-czynią
Georg Christoph Lichtenberg Cytaty: Droga prosta jest najkrótsza, ale na ogół wymaga najwięcej czasu, aby dojść nią do celu. -Georg Christoph Lichtenberg


droga-prosta-jest-najkrótsza-ale-na-ogół-wymaga-najwięcej-czasu-aby-dojść-ą-do-celu
Georg Christoph Lichtenberg Cytaty: Książka jest lustrem; gdy zajrzy do niej małpa, nie odzwierciedla ona apostoła. -Georg Christoph Lichtenberg


książka-jest-lustrem-gdy-zajrzy-do-niej-łpa-nie-odzwierciedla-ona-apostoła
Georg Christoph Lichtenberg Cytaty: Zdrowy naukowiec to człowiek, u którego rozmyślanie nie jest czymś chorobliwym. -Georg Christoph Lichtenberg


zdrowy-naukowiec-to-człowiek-u-którego-rozmyślanie-nie-jest-czymś-chorobliwym
Georg Christoph Lichtenberg Cytaty: Istnieją ludzie, którzy dopiero wtedy słyszą, gdy im się uszy obetnie. -Georg Christoph Lichtenberg


istnieją-ludzie-którzy-dopiero-wtedy-słyszą-gdy-im-ę-uszy-obetnie
Georg Christoph Lichtenberg Cytaty: Nic nie jest tak miękkie i tak twarde jak serce. -Georg Christoph Lichtenberg


Georg Christoph Lichtenberg Cytaty: Poczucie zdrowia zdobywamy tylko przez chorobę. -Georg Christoph Lichtenberg