Georges Elgozy Cytaty

Georges Elgozy Cytaty: Sta­tys­ty­ka to ma­tema­tyczny ka­muf­laż błędu. -Georges Elgozy


sta­tys­ty­ka-to ­tema­tyczny-ka­muf­ż-błę
Georges Elgozy Cytaty: Trze­ba wiele ro­zumu, by pleść głup­stwa z pożytkiem. -Georges Elgozy


trze­ba-wiele-ro­zumu-by pleść-głup­stwa-z pożytkiem
Georges Elgozy Cytaty: Hu­mor nie pot­rze­buje rek­la­my, bo jest rek­lamą samą w sobie. -Georges Elgozy


hu­mor-nie pot­rze­buje-rek­­my-bo jest rek­lamą-samą-w sobie
Georges Elgozy Cytaty: Postęp w sztuce, to nie powiększanie obszaru - to uświadamianie sobie ograniczeń. -Georges Braque


postęp-w-sztuce-to-nie-powiększanie-obszaru-to-uświadamianie-sobie-ograniczeń
Georges Elgozy Cytaty: Znacznie łatwiej zachować przez całe życie wierność sercu niż rozsądkowi. -Georges Braque


znacznie-łatwiej-zachować-przez-całe-życie-wierność-sercu-ż-rozsądkowi
Georges Elgozy Cytaty: Nikt nie jest bardziej konserwatywny, niż wyznawcy awangardy. -Georges Braque


nikt-nie-jest-bardziej-konserwatywny-ż-wyznawcy-awangardy
Georges Elgozy Cytaty: Bezczynność rodzi występek: gdyby Ewa musiała zeszywać listki figowe swojego małżonka, nigdy nie usłuchałaby węża. -Georges Clemenceau


bezczynność-rodzi-występek-gdyby-ewa-musiała-zeszywać-listki-figowe-swojego-łżonka-nigdy-nie-usłuchałaby-węża
Georges Elgozy Cytaty: Sprawiedliwość wojskowa ma się tak do sprawiedliwości, jak muzyka wojskowa do muzyki. -Georges Clemenceau


sprawiedliwość-wojskowa-ę-tak-do-sprawiedliwoś-jak-muzyka-wojskowa-do-muzyki
Georges Elgozy Cytaty: Wojna jest zbyt poważną sprawą, by można ją pozostawić wojskowym. -Georges Clemenceau


wojna-jest-zbyt-poważną-sprawą-by-można-ją-pozostawić-wojskowym
Georges Elgozy Cytaty: Łatwiej jest zrozumieć konieczność działania, niż działać. -Georges Clemenceau


Łatwiej-jest-zrozumieć-konieczność-działania-ż-działać
Georges Elgozy Cytaty: Jeśli się jest młodym, jest się nim na zawsze. -Georges Clemenceau


Georges Elgozy Cytaty: Najtrudniejszą rzeczą rewolucji jest czuwać nad porcelaną. -Georges Clemenceau


najtrudniejszą-rzeczą-rewolucji-jest-czuwać-nad-porcelaną
Georges Elgozy Cytaty: Jeżeli zajmujesz się polityką, winieneś być przygotowany na zerwanie w każdej chwili z przyjaciółmi. -Georges Clemenceau


jeżeli-zajmujesz-ę-polityką-winieneś-być-przygotowany-na-zerwanie-w-każdej-chwili-z-przyjaciółmi
Georges Elgozy Cytaty: Kobiety żyją dłużej od mężczyzn. Szczególnie wdowy. -Georges Clemenceau


kobiety-żyją-dłużej-od-mężczyzn-szczególnie-wdowy
Georges Elgozy Cytaty: Cmentarze są pełne ludzi niezastąpionych. -Georges Clemenceau


cmentarze-są-pełne-ludzi-niezastąpionych
Georges Elgozy Cytaty: Najgorszym cierpieniem jest duszy chłód. -Georges Clemenceau


Georges Elgozy Cytaty: Wolność to zdolność do samodyscypliny. -Georges Clemenceau


Georges Elgozy Cytaty: Istnieje tylko jeden środek na pokonanie pychy: wynieść się ponad nią. -Georges Bernanos


istnieje-tylko-jeden-środek-na-pokonanie-pychy-wynieść-ę-ponad-ą