Hans Zeier Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Hans Zeier Cytaty: Początkiem każdej nauki jest osobiste doświadczenie. -Hans Zeier
początkiem-każdej-nauki-jest-osobiste-doświadczenie
Hans Zeier Cytaty: Tylko tam, gdzie jest rozmyślanie, może być zrozumienie. Tylko tam, gdzie jest zrozumienie - jest miłość. -Hans Margolius
tylko-tam-gdzie-jest-rozmyślanie-może-być-zrozumienie-tylko-tam-gdzie-jest-zrozumienie-jest-miłość
Hans Zeier Cytaty: Wszystko może poczekać - ale nie miłość. Kto miłości każe czekać, obraża najważniejszego gościa w swoim domu. -Hans Kruppa
wszystko-może-poczekać-ale-nie-miłość-kto-miłoś-każe-czekać-obraża-najważniejszego-gościa-w-swoim-domu
Hans Zeier Cytaty: Aby czuć się wolnym istnieje prosty sposób: nie szarpać i nie napinać smyczy. -Hans Krailsheimer
aby-czuć-ę-wolnym-istnieje-prosty-sposób-nie-szarpać-i-nie-napinać-smyczy
Hans Zeier Cytaty: Leniwe anioły są mniej warte niż pilne diabły. -Hans Kasper
leniwe-anioły-są-mniej-warte-ż-pilne-diabły
Hans Zeier Cytaty: Logika wstępuje do nieba po drabinie, fantazja sfruwa z góry na skrzydłach. -Hans Kasper
logika-wstępuje-do-nieba-po-drabinie-fantazja-sfruwa-z-góry-na-skrzydłach
Hans Zeier Cytaty: Oczywiście, że on ma rację. Porządni ludzie zawsze mają rację. Tylko, że oni nie są sami na tym świecie. A ten kto żyje, jest jak nitka w olbrzymim dywanie - związana ciasno i nierozerwalnie z innymi figurami i nitkami. -Hans Helmut
Hans Zeier Cytaty: Starość jest wieżą z rozległym widokiem na okolice. -Hans Kasper
starość-jest-wieżą-z-rozległym-widokiem-na-okolice
Hans Zeier Cytaty: Co to jest wielbłąd? Koń zaprojektowany przez komisję. -Hans Friederichs
co-to-jest-wielbłąd-koń-zaprojektowany-przez-komisję
Hans Zeier Cytaty: Nigdzie dobroć nie mówi do nas piękniej i dobitniej, niż w cichym świecie małych rzeczy. To wydaje się dziwne, ale jest łatwe do zrozumienia. Głos dobra mówi prawie zawsze cicho. I tylko w ciszy można dobrze zrozumieć ciche głosy. -Hans Margolius
Hans Zeier Cytaty: Jeśli przywłaszcza się sobie jedno zdanie z cudzej pracy - jest to plagiat, jeśli jednak wybiera się to, co jest najlepsze u wszystkich, którzy pisali na dany temat, można to uważać za twórczą syntezę. -Hans Selye
Hans Zeier Cytaty: Im dalej brniesz w nieznane, tym mniej przyjaciół pozostaje z tobą. Gdy postępując naprzód, osiągniesz granice niedostępne dla innych, pozostaniesz ostatecznie sam. -Hans Selye
im-dalej-brniesz-w-nieznane-tym-mniej-przyjaciół-pozostaje-z-tobą-gdy-postępując-naprzód-osiągniesz-granice-niedostępne-dla-innych
Hans Zeier Cytaty: Im dalej brniesz w nieznane, tym mniej przyjaciół pozostaje z tobą. Gdy postępując naprzód osiągniesz granice niedostępne dla innych pozostaniesz ostatecznie sam. -Hans Selye
im-dalej-brniesz-w-nieznane-tym-mniej-przyjaciół-pozostaje-z-tobą-gdy-postępując-naprzód-osiągniesz-granice-niedostępne-dla-innych
Hans Zeier Cytaty: Naukowiec, będąc niepoprawnym indywidualistą, szczególnie trudno poddaje się rozkazom i schyla głowę przed autorytetem. -Hans Selye
naukowiec-będąc-niepoprawnym-indywidualistą-szczególnie-trudno-poddaje-ę-rozkazom-i-schyla-głowę-przed-autorytetem
Hans Zeier Cytaty: Naukowiec naprawdę potrzebuje pewnego rodzaju megalomanii łagodzonej przez skromność. Musi mieć dość dużo zaufania do samego siebie, aby zdobywać gwiazdy, a przy tym być dostatecznie skromnym, aby zdać sobie sprawę bez rozczarowania, że ich nigdy nie zdobędzie. -Hans Selye
Hans Zeier Cytaty: Wszystkie marzenia mają w sobie ziarno prawdy, a geniusz polega na poznawaniu marzeń, z których można wydobyć te ziarna. -Hans Selye
wszystkie-marzenia-mają-w-sobie-ziarno-prawdy-a-geniusz-polega-na-poznawaniu-marzeń-z-których-można-wydobyć-te-ziarna
Hans Zeier Cytaty: Intuicja jest nieświadomą inteligencją, która prowadzi do wiedzy bez rozumowania lub wnioskowania. -Hans Selye
intuicja-jest-nieświadomą-inteligencją-która-prowadzi-do-wiedzy-bez-rozumowania-lub-wnioskowania
Hans Zeier Cytaty: Daleko trudniej jest żyć dla sprawy, aniżeli dla niej umrzeć. -Hans Selye
daleko-trudniej-jest-żyć-dla-sprawy-aniżeli-dla-niej-umrzeć
Hans Zeier Cytaty: Sukces również przynosi szkodę przez pochlebstwa, które po nim następują. -Hans Selye
sukces-również-przynosi-szkodę-przez-pochlebstwa-które-po-nim-następują
Hans Zeier Cytaty: Przyjemności są zawsze niepraktyczne; mogą nie prowadzić nas do żadnej nagrody, same bowiem są nagrodą. -Hans Selye
przyjemnoś-są-zawsze-niepraktyczne-mogą-nie-prowadzić-nas-do-żadnej-nagrody-same-bowiem-są-nagrodą
Hans Zeier Cytaty: I cóż dalej, szary człowieku? -Hans Fallada
Hans Zeier Cytaty: Każdy umiera w samotności. -Hans Fallada
Hans Zeier Cytaty: In­tuic­ja jest nieświadomą in­te­ligen­cją, która pro­wadzi do wie­dzy bez ro­zumo­wania lub wnioskowania. -Hans Selye
in­tuic­ja-jest nieświadomą-in­te­ligen­cją-która-pro­wadzi-do wie­dzy-bez-ro­zumo­wania-lub-wnioskowania
Hans Zeier Cytaty: Da­leko trud­niej jest żyć dla spra­wy, aniżeli dla niej umrzeć. -Hans Selye
da­leko-trud­niej-jest żyć-dla-spra­wy-aniżeli-dla-niej-umrzeć
Hans Zeier Cytaty: Umysły twórcze najlepiej rozwijają się tam, gdzie istnieje prawdziwe poszanowanie twórczości. -Hans Selye
umysły-twórcze-najlepiej-rozwijają-ę-tam-gdzie-istnieje-prawdziwe-poszanowanie-twórczoś
Hans Zeier Cytaty: Każdy umiera w samotności. -Hans Fallada
Hans Zeier Cytaty: Chrys­te, przebacz!  -Hans Frank
Hans Zeier Cytaty: Ta­bu są tak związa­ne z sek­sem jak jaj­ka z ciastem. -Hans Giese
ta­bu-są tak-związa­ne-z sek­sem-jak jaj­ka-z ciastem
Hans Zeier Cytaty: Kochać człowieka, to znaczy mieć czas, nie śpieszyć się, być obecnym dla niego. -Hans Burki
kochać-człowieka-to-znaczy-mieć-czas-nie-śpieszyć-ę-być-obecnym-dla-niego
Hans Zeier Cytaty: El libro de la naturaleza alcanza cada año una nueva tirada. -Hans Christian Andersen
Hans Zeier Cytaty: Jeśli miłość przy nauce to głup­stwo, to nie­chaj sam stanę się głupcem. -Hans-Georg Gadamer
jeśli-miłość-przy-nauce-to głup­stwo-to nie­chaj-sam-stanę ę-głupcem
Hans Zeier Cytaty: Słowo poetyckie zatrzymuje poniekąd przemijalność czasu. -Hans Georg Gadamer
słowo-poetyckie-zatrzymuje-poniekąd-przemijalność-czasu
Hans Zeier Cytaty: Tęskno­ta do pieca to ciężka cho­roba dla bałwana. -Hans Christian Andersen
Hans Zeier Cytaty: Życie każdego człowieka jest baśnią napisaną ręką samego Boga. -Hans Christian Andersen
Życie-każdego-człowieka-jest-baśą-napisaną-ręką-samego-boga
Hans Zeier Cytaty: Wszystko, co się da zrozumieć, jest językiem. -Hans Georg Gadamer