Henri Bergson Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Henri Bergson Cytaty: Sztuka pisarza polega przede wszystkim na tym, abyśmy czytając go, zapominali, że posługuje się on słowami. -Henri Bergson
sztuka-pisarza-polega-przede-wszystkim-na-tym-abyśmy-czytając-go-zapominali-że-posługuje-ę-on-słowami
Henri Bergson Cytaty: Jeśli się chce poznać dno tego, co jakiś człowiek myśli, trzeba się odnieść do tego, co on robi, a nie co mówi. W pewnej mierze jesteśmy tym, co czynimy. -Henri Bergson
jeśli-ę-chce-poznać-dno-tego-co-jakiś-człowiek-myśli-trzeba-ę-odnieść-do-tego-co-on-robi-a-nie-co-mówi-w-pewnej-mierze-jesteśmy-tym-co
Henri Bergson Cytaty: W zdrowym rozsądku tkwi pewna subtelna nieufność władzy logicznej do samej siebie; zahamowuje on rozrost każdej zasady i każdej metody dokładnie w tym punkcie, w którym niepowściągliwe i brutalne jej zastosowanie stanowiłoby pogwałcenie tej rzeczy delikatnej, jaką jest rzeczywistość. -Henri Bergson
Henri Bergson Cytaty: Myśl jak człowiek czynu i działaj jak myśliciel. -Henri Bergson
myśl-jak-człowiek-czynu-i-działaj-jak-myśliciel
Henri Bergson Cytaty: Nasz ból przedłuża się i zwiększa nieskończenie na skutek refleksji, jakiej nad nim dokonujemy. -Henri Bergson
nasz-ból-przedłuża-ę-i-zwiększa-nieskończenie-na-skutek-refleksji-jakiej-nad-nim-dokonujemy
Henri Bergson Cytaty: Istnieć, znaczy zmieniać się, zmieniać się to dojrzewać, dojrzewać zaś to nieskończenie zmieniać siebie samego. . -Henri Bergson
istnieć-znaczy-zmieniać-ę-zmieniać-ę-to-dojrzewać-dojrzewać-zaś-to-nieskończenie-zmieniać-siebie-samego
Henri Bergson Cytaty: Gdy całe życie poświęciło się na szukanie prawdy, spostrzega się, że lepiej by było użyć je na czynienie dobra.... -Henri Bergson
gdy-całe-życie-poświęło-ę-na-szukanie-prawdy-spostrzega-ę-że-lepiej-by-było-użyć-na-czynienie-dobra
Henri Bergson Cytaty: Człowiek winien tyleż wysiłku dać w upraszczanie swego życia, ile go daje w komplikowanie. -Henri Bergson
człowiek-winien-tyleż-wysiłku-dać-w-upraszczanie-swego-życia-ile-go-daje-w-komplikowanie
Henri Bergson Cytaty: Czasami cierpimy, dlatego, że mamy zbyt wyszukane upodobania i sztuczne potrzeby. -Henri Bergson
czasami-cierpimy-dlatego-że-mamy-zbyt-wyszukane-upodobania-i-sztuczne-potrzeby
Henri Bergson Cytaty: Prawdziwa wolność to ta, dzięki której czyn wyrasta z głębin naszej istoty. -Henri Bergson
prawdziwa-wolność-to-dzięki-której-czyn-wyrasta-z-głębin-naszej-istoty
Henri Bergson Cytaty: Wszystkie drogi dobra i prawdy, prowadzą do ewangelii. -Henri Bergson
wszystkie-drogi-dobra-i-prawdy-prowadzą-do-ewangelii
Henri Bergson Cytaty: Amatorem nazywam w filozofii tego, kto przyjmuje po prostu warunki zastanego problemu..., gdy filozofia polegałaby naprawdę na tworzeniu sytuacji problemu i tworzeniu rozwiązania. -Henri Bergson
amatorem-nazywam-w-filozofii-tego-kto-przyjmuje-po-prostu-warunki-zastanego-problemu-gdy-filozofia-polegałaby-naprawdę-na-tworzeniu-sytuacji
Henri Bergson Cytaty: Trwanie to ciągły postęp przeszłości, która wgryza się w przyszłość i nabrzmiewa idąc naprzód. -Henri Bergson
trwanie-to-ągły-postęp-przeszłoś-która-wgryza-ę-w-przyszłość-i-nabrzmiewa-idąc-naprzód
Henri Bergson Cytaty: Być inteligentnym, to bardzo męczące. -Henri Bergson
Henri Bergson Cytaty: Gdy się całe życie poświęciło na szukanie prawdy, spostrzega się, że lepiej by było użyć je na czynienie dobrze. -Henri Bergson
gdy-ę-całe-życie-poświęło-na-szukanie-prawdy-spostrzega-ę-że-lepiej-by-było-użyć-na-czynienie-dobrze
Henri Bergson Cytaty: Trzeba działać jak człowiek myślący, trzeba myśleć jak człowiek czynu. -Henri Bergson
trzeba-działać-jak-człowiek-myślący-trzeba-myść-jak-człowiek-czynu
Henri Bergson Cytaty: Być in­te­ligen­tnym, to bar­dzo męczące. -Henri Bergson
być-in­te­ligen­tnym-to bar­dzo-męczą
Henri Bergson Cytaty: Ludzkość kocha dra­maty rzeczy­wis­te, a nie wymyślone. -Henri Bergson
ludzkość-kocha-dra­maty-rzeczy­wis­te-a nie wymyślone
Henri Bergson Cytaty: Działać jak człowiek myślący, myśleć jak człowiek czynu. -Henri Bergson
działać-jak człowiek-myślący-myść-jak człowiek-czynu
Henri Bergson Cytaty: Punkt spotkania woli człowieka i woli Boga jest właśnie tym, co nazywamy materią. -Henri Bergson
punkt-spotkania-woli-człowieka-i-woli-boga-jest-właśnie-tym-co-nazywamy-materią
Henri Bergson Cytaty: Od wieków pojawiają się ludzie, których zadanie polega na tym, aby widzieć i ukazywać nam to, czego nie dostrzegamy w sposób naturalny. Ludźmi tymi są artyści. -Henri Bergson
od-wieków-pojawiają-ę-ludzie-których-zadanie-polega-na-tym-aby-widzieć-i-ukazywać-nam-to-czego-nie-dostrzegamy-w-sposób-naturalny-ludźmi-tymi
Henri Bergson Cytaty: Cierpienie jest rzeczywistością straszną i czymś nieznośnym jest taki optymizm, który zło definiuje a priori jako mniejsze dobro. -Henri Bergson
cierpienie-jest-rzeczywistośą-straszną-i-czymś-nieznośnym-jest-taki-optymizm-który-zło-definiuje-a-priori-jako-mniejsze-dobro
Henri Bergson Cytaty: Trwanie - to ciągły postęp przeszłości, która wgryza się w przyszłość i nabrzmiewa idąc naprzód. -Henri Bergson
trwanie-to-ągły-postęp-przeszłoś-która-wgryza-ę-w-przyszłość-i-nabrzmiewa-idąc-naprzód
Henri Bergson Cytaty: U istoty świadomej nie ma nigdy dwóch chwil identycznych. -Henri Bergson
u-istoty-świadomej-nie-nigdy-dwóch-chwil-identycznych
Henri Bergson Cytaty: Wszystkie drogi dobra i prawdy prowadzą do Ewangelii. -Henri Bergson
wszystkie-drogi-dobra-i-prawdy-prowadzą-do-ewangelii
Henri Bergson Cytaty: Oko widzi tylko to, co umysł gotowy jest przyjąć. -Henri Bergson
oko-widzi-tylko-to-co-umysł-gotowy-jest-przyjąć
Henri Bergson Cytaty: Debemos obrar como hombres de pensamiento. -Henri Bergson
debemos-obrar-como-hombres-de-pensamiento
Henri Bergson Cytaty: Poznanie docierające do istoty rzeczy operuje intuicją. -Henri Bergson
poznanie-docierają-do-istoty-rzeczy-operuje-intuicją
Henri Bergson Cytaty: Ludzkość kocha dramaty rzeczywiste, a nie wymyślone. -Henri Bergson
ludzkość-kocha-dramaty-rzeczywiste-a-nie-wymyślone
Henri Bergson Cytaty: El presente sólo se forma del pasado, y lo que se encuentra en el efecto estaba ya en la causa. -Henry Bergson
el-presente-sólo-se-forma-del-pasado-y-lo-se-encuentra-el-efecto-estaba-ya-causa
Henri Bergson Cytaty: Gdy­by młodość wie­działa, gdy­by sta­rość mogła. -Henri Estienne
gdy­by-młodość-wie­działa-gdy­by-sta­rość-mogła
Henri Bergson Cytaty: Zawsze łatwo pisać rozwlekle: zwięzłość - oto co zabiera czas. -Henri Alain
zawsze-łatwo-pisać-rozwlekle-zwięzłość-oto-co-zabiera-czas
Henri Bergson Cytaty: Chcesz być szczęśli­wym przez chwilę? Zemścij się. Chcesz być szczęśli­wym zaw­sze? Przebacz. -Henri Lacordaire
chcesz-być-szczęśli­wym-przez-chwilę-zemścij-ę-chcesz być-szczęśli­wym-zaw­sze-przebacz
Henri Bergson Cytaty: Mężczyzna żeni się, bo się zakochał. Kobieta zakochała się, bo chce wyjść za mąż. -Henri Duvernois
mężczyzna-żeni-ę-bo-ę-zakochał-kobieta-zakochała-ę-bo-chce-wyjść-za-mąż
Henri Bergson Cytaty: El hombre honrado es el que mide su derecho por su deber. -Henri Lacordaire
el-hombre-honrado-es-el-mide-su-derecho-por-su-deber