Henri Frederic Amiel Cytaty

Henri Frederic Amiel Cytaty: W ma­ju Na­tura jest kobietą. -Henri Frédéric Amiel


Henri Frederic Amiel Cytaty: Wyprzeć się tego, co się ma najlepszego, to podłość. -Henri Frederic Amiel


Henri Frederic Amiel Cytaty: Uczynić kogoś szczęśliwym - to jakby jego życie pomnożyć i pogłębić. -Henri Frederic Amiel


uczynić-kogoś-szczęśliwym-to-jakby-jego-życie-pomnożyć-i-pogłębić
Henri Frederic Amiel Cytaty: Świat jest namiętnością, jest także wolą, ale nie mądrością. -Henri Frederic Amiel


Świat-jest-namiętnośą-jest-także-wolą-ale-nie-mądrośą
Henri Frederic Amiel Cytaty: Tysiąc rzeczy posuwa się do przodu; 999 do tyłu... i to jest postęp. -Henri Frederic Amiel


tysiąc-rzeczy-posuwa-ę-do-przodu-999-do-tyłu-i-to-jest-postęp
Henri Frederic Amiel Cytaty: Chorego, który uważa się za zdrowego, nie można wyleczyć. -Henri Frederic Amiel


chorego-który-uważa-ę-za-zdrowego-nie-można-wyleczyć
Henri Frederic Amiel Cytaty: Kobieta chce być kochana bez powodu, dobrych manier, wdzięku, inteligencji, ale dlatego, że ona jest. -Henri Frederic Amiel


kobieta-chce-być-kochana-bez-powodu-dobrych-manier-wdzięku-inteligencji-ale-dlatego-że-ona-jest
Henri Frederic Amiel Cytaty: Życie jest krótkie i nie mamy zbyt wiele czasu na uprzyjemnianie go tym, którzy wędrują ciemną drogą razem z nami. Śpieszcie się kochać, nie zwlekajcie z dobrocią. -Henri Frederic Amiel


Życie-jest-krótkie-i-nie-mamy-zbyt-wiele-czasu-na-uprzyjemnianie-go-tym-którzy-wędrują-ciemną-drogą-razem-z-nami-Śpieszcie-ę-kochać-nie
Henri Frederic Amiel Cytaty: Saber envejecer es una obra maestra de la sabiduría, y una de las partes más difíciles del gran arte de vivir. -Henri Frédéric Amiel


saber-envejecer-es-una-obra-maestra-de-sabiduría-y-una-de-las-partes-más-difíciles-del-gran-arte-de-vivir
Henri Frederic Amiel Cytaty: El amor es el olvido del yo -Henri Frédéric Amiel


Henri Frederic Amiel Cytaty: Nie ma praw­dzi­wej po­bożności bez bohaterstwa. -Henri Frédéric Amiel


Henri Frederic Amiel Cytaty: Porządek jest potęgą. -Henri Frédéric Amiel


Henri Frederic Amiel Cytaty: Ko­bieta chce być kocha­na bez po­wodu, dob­rych ma­nier, wdzięku, in­te­ligen­cji, ale dla­tego, że ona jest. -Henri Frédéric Amiel


ko­bieta-chce-być-kocha­na-bez-po­wodu-dob­rych-­nier-wdzięku-in­te­ligen­cji-ale-dla­tego-że ona-jest
Henri Frederic Amiel Cytaty: Wiara jest to pew­ność bez dowodu. -Henri Frédéric Amiel


Henri Frederic Amiel Cytaty: Obojętność mo­ral­na to cho­roba bar­dzo kul­tu­ral­nych ludzi. -Henri Frédéric Amiel


obojętność-mo­ral­na-to cho­roba-bar­dzo-kul­­ral­nych-ludzi
Henri Frederic Amiel Cytaty: Życie jest krótkie, za­tem nie po­zos­tało nam wiele cza­su na to, aby roz­ra­dować ser­ca tych, którzy ra­zem z na­mi podążają ciemną doliną. -Henri Frédéric Amiel


Życie-jest krótkie-za­tem-nie po­zos­ło-nam-wiele-cza­su-na to-aby roz­ra­dować-ser­ca-tych-którzy-ra­zem-z na­mi-podążają
Henri Frederic Amiel Cytaty: Nie wy­leczy się cho­rego, który nie wie­rzy w swoją chorobę. -Henri Frédéric Amiel


nie-wy­leczy ę-cho­rego-który-nie wie­rzy-w swoją-chorobę
Henri Frederic Amiel Cytaty: Dokonać z łatwością czegoś, co jest trudne dla innych - to talent, móc uczynić coś, co dla talentu jest niemożliwe - to geniusz. -Henri Frederic Amiel


dokonać-z-łatwośą-czegoś-co-jest-trudne-dla-innych-to-talent-móc-uczynić-coś-co-dla-talentu-jest-niemożliwe-to-geniusz