Henry David Thoreau Cytaty

Henry David Thoreau Cytaty: Cechą mądrości jest nie postępo­wać w sposób desperacki. -Henry David Thoreau


cechą-mądroś-jest nie postępo­wać-w sposób-desperacki
Henry David Thoreau Cytaty: Kiedy w twoim kierunku biegnie jakiś pies, zagwizdaj na niego. -Henry David Thoreau


kiedy-w-twoim-kierunku-biegnie-jakiś-pies-zagwizdaj-na-niego
Henry David Thoreau Cytaty: Wszystko, co mogę zrobić dla mojego przyjaciela, to po prostu być jego przyjacielem. Nie mam bogactwa, którym mógłbym go obdarzyć. Jeśli będzie wiedział, że jestem szczęśliwy mogąc go kochać, nie będzie pragnął żadnej innej nagrody. -Henry David Thoreau


Henry David Thoreau Cytaty: Rzeczy się nie zmieniają. Zmieniamy się my. -Henry David Thoreau


Henry David Thoreau Cytaty: Un hombre es rico en proporción a las cosas que puede desechar. -Henry David Thoreau


Henry David Thoreau Cytaty: Ludzie stali się narzędziami w rękach swoich narzędzi. -Henry David Thoreau


ludzie-stali-ę-narzędziami-w-rękach-swoich-narzędzi
Henry David Thoreau Cytaty: Życie miejskie: miliony ludzi, których dzieli wspólna samotność. -Henry David Thoreau


Życie-miejskie-miliony-ludzi-których-dzieli-wspólna-samotność
Henry David Thoreau Cytaty: Ludzie sta­li się narzędziami w rękach swoich narzędzi. -Henry David Thoreau


ludzie-sta­li ę-narzędziami-w rękach-swoich-narzędzi
Henry David Thoreau Cytaty: Jakże próżnym jest za­siadać do pi­sania, jeśli nie wstało się, by żyć. -Henry David Thoreau


jakże-próżnym-jest za­siadać-do pi­sania-śli-nie wstało-ę-by żyć
Henry David Thoreau Cytaty: Język przy­jaźni to nie słowa, lecz treści. -Henry David Thoreau


Henry David Thoreau Cytaty: Przyjaciele nie tylko żyją w harmonii, jak mawiają niektórzy, lecz współtworzą melodię. -Henry David Thoreau


przyjaciele-nie-tylko-żyją-w-harmonii-jak-mawiają-niektórzy-lecz-współtworzą-melodię
Henry David Thoreau Cytaty: Moim przyjacielem jest ten, kto lubi mnie za to, jaki jestem. -Henry David Thoreau


moim-przyjacielem-jest-ten-kto-lubi-mnie-za-to-jaki-jestem
Henry David Thoreau Cytaty: Nie wystarczy być zajętym. Mrówki też są zajęte. Pytanie brzmi: czym jesteśmy zajęci? -Henry David Thoreau


nie-wystarczy-być-zajętym-mrówki-też-są-zajęte-pytanie-brzmi-czym-jesteśmy-zaję
Henry David Thoreau Cytaty:


Henry David Thoreau Cytaty: To, co dostajesz osiągając swoje cele, nie jest tak ważne, jak to kim się stajesz, osiągając je -Henry David Thoreau


to-co-dostajesz-osiągając-swoje-cele-nie-jest-tak-ważne-jak-to-kim-ę-stajesz-osiągając
Henry David Thoreau Cytaty: Ani przez chwilę nie jestem w stanie uznać za mój rząd tej organizacji politycznej, która jest jednocześnie rządem popierającym niewolnictwo. -Henry David Thoreau


ani-przez-chwilę-nie-jestem-w-stanie-uznać-za-mój-rząd-tej-organizacji-politycznej-która-jest-jednocześnie-rządem-popierającym-niewolnictwo
Henry David Thoreau Cytaty: Język przyjaźni to nie słowa, lecz treści. -Henry David Thoreau


Henry David Thoreau Cytaty: Lee los buenos libros primero; lo más seguro es que no alcances a leerlos todos. -Henry David Thoreau


lee-los-buenos-libros-primero-lo-más-seguro-es-no-alcances-a-leerlos-todos