Henry Wadsworth Longfellow Cytaty

Henry Wadsworth Longfellow Cytaty: Wszys­cy jes­teśmy kon­struk­to­rami włas­ne­go lo­su, żyjący­mi w ścianach czasu. -Henry Wadsworth Longfellow


wszys­cy-jes­teśmy-kon­struk­to­rami-włas­ne­go-lo­su-żyjący­mi-w ścianach-czasu
Henry Wadsworth Longfellow Cytaty: Miłość w każdym sercu kobiecym pragnie mieć wszystko, a nie cząstkę; to, według planu Natury, jest dla niej ważniejsze niż ambicja dla mężczyzny, to jej światło, jej życie, jej powietrze, których alternatywą jest tylko śmierć. -Henry Wadsworth Longfellow


Henry Wadsworth Longfellow Cytaty: Nie ma nic świętszego w tym naszym życiu niż pierwsze dotknięcie miłości, pierwszy trzepot jej jedwabnych skrzydeł. -Henry Wadsworth Longfellow


nie-nic-świętszego-w-tym-naszym-życiu-ż-pierwsze-dotknięcie-miłoś-pierwszy-trzepot-jej-jedwabnych-skrzydeł
Henry Wadsworth Longfellow Cytaty: Oceniamy się zwykle na podstawie tego, czego chcielibyśmy dokonać, ale inni oceniają nas zgodnie z tym, czego naprawdę dokonaliśmy. -Henry Wadsworth Longfellow


oceniamy-ę-zwykle-na-podstawie-tego-czego-chcielibyśmy-dokonać-ale-inni-oceniają-nas-zgodnie-z-tym-czego-naprawdę-dokonaliśmy
Henry Wadsworth Longfellow Cytaty: Oce­niamy się zwyk­le na pod­sta­wie te­go, cze­go chcieli­byśmy do­konać, ale in­ni oce­niają nas zgod­nie z tym, cze­go nap­rawdę dokonaliśmy. -Henry Wadsworth Longfellow


oce­niamy ę-zwyk­-na pod­sta­wie-te­go-cze­go-chcieli­byśmy-do­konać-ale-in­-oce­niają-nas-zgod­nie-z tym-cze­go-nap­rawdę
Henry Wadsworth Longfellow Cytaty: Wy­soko szy­bują młodzieńcze myśli, niez­wykle wysoko. -Henry Wadsworth Longfellow


Henry Wadsworth Longfellow Cytaty: O, jakie to wspaniałe uczucie trzymać dłoń starego przyjaciela! -Henry Wadsworth Longfellow


o-jakie-to-wspaniałe-uczucie-trzymać-dłoń-starego-przyjaciela
Henry Wadsworth Longfellow Cytaty: Kochać prawdziwie to kochać na zawsze. -Henry Drummond


kochać-prawdziwie-to-kochać-na-zawsze
Henry Wadsworth Longfellow Cytaty: Nie obiecano nam spokojnej podróży, ale bezpieczne przybycie. -Henry Dubanville


nie-obiecano-nam-spokojnej-podróży-ale-bezpieczne-przybycie
Henry Wadsworth Longfellow Cytaty: Jedynym źródłem prawdziwej śmieszności jest afektacja. -Henry Fielding


jedynym-źródłem-prawdziwej-śmiesznoś-jest-afektacja
Henry Wadsworth Longfellow Cytaty: Kiedy dzieci nic nie robią - robią głupstwa. -Henry Fielding


kiedy-dzieci-nic-nie-robią-robią-głupstwa
Henry Wadsworth Longfellow Cytaty: Każdy lekarz ma swoją ulubioną chorobę. -Henry Fielding


Henry Wadsworth Longfellow Cytaty: Ludzie wielkiego geniuszu poznają się wzajemnie tak łatwo, jak masoni. -Henry Fielding


ludzie-wielkiego-geniuszu-poznają-ę-wzajemnie-tak-łatwo-jak-masoni
Henry Wadsworth Longfellow Cytaty: Lepiej jest rządzić w piekle, niż być pokojowym w niebie. -Henry Fielding


lepiej-jest-rządzić-w-piekle-ż-być-pokojowym-w-niebie
Henry Wadsworth Longfellow Cytaty: Każdy łotrzyk, gdyby zechciał, mógłby zostać mężem stanu. -Henry Fielding


każdy-łotrzyk-gdyby-zechciał-mógłby-zostać-mężem-stanu
Henry Wadsworth Longfellow Cytaty: Muzom jak roślinie można przycinać zbyteczne pędy, ale nie można robić tego siekierą. -Henry Fielding


muzom-jak-roślinie-można-przycinać-zbyteczne-pędy-ale-nie-można-robić-tego-siekierą
Henry Wadsworth Longfellow Cytaty: Przede wszystkim weź tyle, ile możesz, a potem dopiero kłóć się o resztę. -Henry Fielding


przede-wszystkim-weź-tyle-ile-możesz-a-potem-dopiero-kłóć-ę-o-resztę
Henry Wadsworth Longfellow Cytaty: Najważniejsze wyprawy w życiu to wychodzenie ludziom naprzeciw. -Henry Boye


najważniejsze-wyprawy-w-życiu-to-wychodzenie-ludziom-naprzeciw