Henryk Horosz Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Henryk Horosz Cytaty: Z dwóch kobiet zakochanych w tym samym mężczyźnie jedna jest nieszczęśliwa. Z dwu mężczyzn kochających jedną kobietę ktoś z nich jest durniem. -Henryk Horosz
z-dwóch-kobiet-zakochanych-w-tym-samym-mężczyźnie-jedna-jest-nieszczęśliwa-z-dwu-mężczyzn-kochających-jedną-kobietę-ktoś-z-nich-jest
Henryk Horosz Cytaty: Mężowie dzielą się na: wyt­rzy­małych, mniej wyt­rzy­małych oraz na tych, którzy się rozwodzą. -Henryk Horosz
mężowie-dzielą ę-na-wyt­rzy­łych-mniej-wyt­rzy­łych-oraz-na tych-którzy ę-rozwodzą
Henryk Horosz Cytaty: Kocha­nek to ta­ki udos­ko­nalo­ny mąż. -Henryk Horosz
kocha­nek-to ­ki-udos­ko­nalo­ny-mąż
Henryk Horosz Cytaty: Małżeństwo to wielo­piętro­wy dom. Raz ktoś mie­szka na wy­sokich piętrach, in­nym ra­zem na parterze. -Henryk Horosz
małżeństwo-to wielo­piętro­wy-dom-raz ktoś-mie­szka-na wy­sokich-piętrach-in­nym-ra­zem-na parterze
Henryk Horosz Cytaty: Narzeczeństwo to niedoj­rzały stan do małżeństwa oraz za kruchy, aby uchro­nić dziewictwo. -Henryk Horosz
narzeczeństwo-to niedoj­rzały-stan-do łżeństwa-oraz-za kruchy-aby uchro­ć-dziewictwo
Henryk Horosz Cytaty: Kto zmienia kochan­ki jak ręka­wiczki, naj­częściej chodzi w używanych. -Henryk Horosz
kto-zmienia-kochan­ki-jak ręka­wiczki-naj­częściej-chodzi-w używanych
Henryk Horosz Cytaty: Brodacze w miłości są jak nowoczesne pensjonarki - nigdy nie wiadomo, czy całują, czy ścierają z twarzy puder. -Henryk Horosz
brodacze-w-miłoś-są-jak-nowoczesne-pensjonarki-nigdy-nie-wiadomo-czy-całują-czy-ścierają-z-twarzy-puder
Henryk Horosz Cytaty: Pa­miętaj, że zaw­ra­canie głowy służy wiel­kiej spra­wie miłości. Tyl­ko nig­dy przy tym nie wiado­mo, kto zaw­ra­ca, kto ma głowę oraz czy­ja głowa jest zawracana!  -Henryk Horosz
pa­miętaj-że zaw­ra­canie-głowy-służy-wiel­kiej-spra­wie-miłoś-tyl­ko nig­dy-przy-tym-nie wiado­mo-kto-zaw­ra­ca-kto- głowę
Henryk Horosz Cytaty: Pamiętaj, że zawracanie głowy służy wielkiej sprawie miłości. Tylko nigdy przy tym nie wiadomo, kto zawraca, kto ma głowę oraz czyja głowa jest zawracana. -Henryk Horosz
pamiętaj-że-zawracanie-głowy-służy-wielkiej-sprawie-miłoś-tylko-nigdy-przy-tym-nie-wiadomo-kto-zawraca-kto-głowę-oraz-czyja-głowa-jest
Henryk Horosz Cytaty: Kochanka to kobieta podwójnie kochana. -Henryk Horosz
kochanka-to-kobieta-podwójnie-kochana
Henryk Horosz Cytaty: Tyl­ko ty­rani żyją w wie­cznym strachu. -Henryk IV
tyl­ko-ty­rani-żyją-w wie­cznym-strachu
Henryk Horosz Cytaty: Nie wylewaj, waćpan, wina! -Henryk Sienkiewicz
Henryk Horosz Cytaty: Słowa nie powinny być większe od czynów. -Henryk Sienkiewicz
słowa-nie-powinny-być-większe-od-czynów
Henryk Horosz Cytaty: Mów mi: Wuju! -Henryk Sienkiewicz
Henryk Horosz Cytaty: Między pocałowaniem z wielkiej miłości a pocałowaniem z popędu krwi jest taka różnica, jak między aniołem i diabłem. -Henryk Sienkiewicz
między-pocałowaniem-z-wielkiej-miłoś-a-pocałowaniem-z-popę-krwi-jest-taka-różnica-jak-między-aniołem-i-diabłem
Henryk Horosz Cytaty: Wyrachowanie na tym polega, aby nie żałować wydatku na to, co warte wydatku. -Henryk Sienkiewicz
wyrachowanie-na-tym-polega-aby-nie-żałować-wydatku-na-to-co-warte-wydatku
Henryk Horosz Cytaty: Kończ. . . waść!. . . wstydu. . . oszczędź! -Henryk Sienkiewicz
Henryk Horosz Cytaty: Wszystkie systemy filozoficzne mijają jak cienie, a mszę po staremu się odprawia. -Henryk Sienkiewicz
wszystkie-systemy-filozoficzne-mijają-jak-cienie-a-mszę-po-staremu-ę-odprawia
Henryk Horosz Cytaty: Kto nie umie świecić z wytrwałością słońca, może przynajmniej zabłysnąć jak meteor. -Henryk Sienkiewicz
kto-nie-umie-świecić-z-wytrwałośą-słońca-może-przynajmniej-zabłysnąć-jak-meteor
Henryk Horosz Cytaty: Widzę w nim [w losie] podobieństwo do rwącej rzeki, która gdy wyleje, zatapia równiny, przewraca drzewa i domy, zabiera grunt w jednym miejscu, układa w innym, każdy przed nią ucieka, każdy ustępuje przed jej wściekłością, nie mogąc jej się oprzeć. Lecz chociaż taką jest rzeka, nie znaczy, że ludzie, gdy spokój powróci nie mogli zabezpieczyć się groblami i tamami w taki sposób, żeby ona, przybierając później, albo popłynęła kanałem, albo żeby jej impet nie był tak nieokiełznany ani tak szkodliwy. -Henryk Sienkiewicz
Henryk Horosz Cytaty: Widzi się, że z dwóch ludzi, postępujących umiarkowanie, jeden osiąga cel, a drugi nie, a również, że poszczęściło się jednakowo dwóm innym, używającym różnych sposobów, gdyż jeden jest oględny, a drugi gwałtowny. Zależy to nie od czego innego, jak tylko od ducha czasów, którym odpowiada lub nie odpowiada ich postępowanie. Stąd pochodzi to, co powiedziałem, że dwu ludzi, różnie postępując, osiąga ten sam wynik, a z dwóch postępujących jednakowo, jeden osiąga, a drugi nie osiąga celu. -Henryk Sienkiewicz
Henryk Horosz Cytaty: Kupą tu, waszmościowie, kupą! -Henryk Sienkiewicz
Henryk Horosz Cytaty: Tylko bardzo małe świeczki gasną od westchnień. -Henryk Sienkiewicz
tylko-bardzo-łe-świeczki-gasną-od-westchnień
Henryk Horosz Cytaty: Łatwiej na świecie o filozofię, niż o dobrą radę. -Henryk Sienkiewicz
Łatwiej-na-świecie-o-filozofię-ż-o-dobrą-radę
Henryk Horosz Cytaty: Mając duszę szlachetną i dobrą, powinieneś być szczęśliwy. -Henryk Sienkiewicz
mając-duszę-szlachetną-i-dobrą-powinieneś-być-szczęśliwy
Henryk Horosz Cytaty: Zaszczytniej jest dla kobiety mieć u swych stóp lwa niż mopsa. -Henryk Sienkiewicz
zaszczytniej-jest-dla-kobiety-mieć-u-swych-stóp-lwa-ż-mopsa
Henryk Horosz Cytaty: Pamięć jest to skład, w którym leży przeszłość, a wspomnienie ma miejsce wówczas, gdy się do tego składu schodzi, żeby coś wydobyć. -Henryk Sienkiewicz
pamięć-jest-to-skład-w-którym-ży-przeszłość-a-wspomnienie-miejsce-wówczas-gdy-ę-do-tego-składu-schodzi-żeby-coś-wydobyć
Henryk Horosz Cytaty: Potrafił się oprzeć tylko tym pokusom, których nie miał. -Henryk Sienkiewicz
potrafił-ę-oprzeć-tylko-tym-pokusom-których-nie-miał
Henryk Horosz Cytaty: Dekadenci są to ludzie, których wyobraźnia w ciągłym przedwczesnym połogu wydaje tylko płody poronione. -Henryk Sienkiewicz
dekadenci-są-to-ludzie-których-wyobraźnia-w-ągłym-przedwczesnym-połogu-wydaje-tylko-płody-poronione
Henryk Horosz Cytaty: Nie należy zabijać dla zmiany pościeli. -Henryk Sienkiewicz
Henryk Horosz Cytaty: Cnota ma swoje góry i otchłanie, ale ma także swoje płaszczyzny. -Henryk Sienkiewicz
cnota-swoje-góry-i-otchłanie-ale-także-swoje-płaszczyzny
Henryk Horosz Cytaty: Nagość artystyczna jest plamą barwną. Nagość pornograficzna - plamą etyczną. -Henryk Sienkiewicz
nagość-artystyczna-jest-plamą-barwną-nagość-pornograficzna-plamą-etyczną
Henryk Horosz Cytaty: Dzieje uczą, że najgorszym tyranem jest taki władca, który w jednej osobie jest demonem i durniem. -Henryk Sienkiewicz
dzieje-uczą-że-najgorszym-tyranem-jest-taki-władca-który-w-jednej-osobie-jest-demonem-i-durniem
Henryk Horosz Cytaty: Państwa są jak dywany: potrzebują od czasu do czasu, przetrzepania. -Henryk Sienkiewicz
państwa-są-jak-dywany-potrzebują-od-czasu-do-czasu-przetrzepania
Henryk Horosz Cytaty: Największy geniusz twórczy tworzy zawsze i coś bardzo lichego, a mianowicie - naśladowców. -Henryk Sienkiewicz
największy-geniusz-twórczy-tworzy-zawsze-i-coś-bardzo-lichego-a-mianowicie-naśladowców